Cần Bán Lô Đất Tiềm Năng Tại Thị trấn Ia Kha, Ia Grai

  • 6200m2
  • 2 tỷ/tổng
  • Gia Lai

Thông tin mô tả

Cần Bán Lô Đất Tiềm Năng Tại Thị trấn Ia Kha, Ia Grai
Địa chỉ: Thị trấn Ia Kha, Ia Grai, Gia Lai
Diện tích: 6200m2 (đất có quy hoạch full thổ)
Giá : 2 tỷ/tổng
Liên hệ : 0935927815
+ Cách đường cách mạng tháng 8 tầm 1km. Bán kính xung quanh các tiện ích hơn 3km
+ Bám đường hơn 50 met.
+ Quy hoạch toàn bộ thổ cư. Phù hợp làm nhà vườn hoặc phân lô bán nền.
+ Trên đất có 1000 gốc cafe đã thu hoạch, Và cùng nhiều cây ngắn ngày khác đã cho thu hoạch.
+ Có nhà cấp 4. Điện nước đầy đủ. Đặc biệt Hồ nước tưới tiêu quanh năm không sợ cạn.
+ Quy hoạch toàn bộ đất ở đô thị cho thửa đất.
+ Đường bê tông hiện trạng 4 met. Xe oto đi vô tư.
+ Tiềm năng lớn: Đất luôn tăng theo tình hình chung BĐS của khu vực, đảm bảo sinh lời.
=> Liên hệ ngay để được xem và mua nhanh nhất!!!

https://muaban.net/bat-dong-san/ban-dat-tho-cu/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-id68080076

https://nha.chotot.com/mua-ban-dat-huyen-ia-grai-gia-lai/95942663.htm?_ga=2.134479986.240963951.1655104579-808513193.1644855082#px=SR-publicProfile-[PO-1][PL-default]

https://alonhadatban.com/bat-dong-san/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai/

https://batdongsan.com.vn/ban-dat-thi-tran-ia-kha/can-ban-lo-tiem-nang-tai-grai-pr34049736

https://alinhadat.vn/./ban/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-649211
https://batdongsanviet.vn/ban-dat-thi-tran-ia-kha-ia-grai-gia-lai/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-p1210223
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-thi-tran-ia-kha-ia-grai-gia-lai/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-p1230635
https://nhadatchuyennghiep.com/ban-dat-thi-tran-ia-kha/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-pr11447948.htm
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-nguyen-quang-hai-pd13778384.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-thi-tran-ia-kha/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-pr12676046.htm
https://nhadatvn.com.vn/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai.bds
http://www.raovat.info/raovat-6918826/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai.html
http://nhadat.info/nhadat-4269744-can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai.html
https://raovat49.com/s/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-3900126
https://phonhadat.net/ban-dat-thi-tran-ia-kha/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-pr15319840.htm
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai.html
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-thi-tran-ia-kha-ia-grai-gia-lai/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-p1574058
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-thi-tran-ia-kha/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-pr18962492.htm
https://timgicungco.com/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-t2636951.html
https://upfree.vn/bat-dong-san/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-392848.html
https://alinhadat.vn/./ban/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-649212
https://bannhadat123.vn/ban-dat-huyen-ia-grai-gia-lai/can-lo-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-eid-680198/
https://nhadatchuyennghiep.com/ban-dat-thi-tran-ia-kha/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-pr11447949.htm
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-hang-1970-pd13778386.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-thi-tran-ia-kha/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-pr12676050.htm
https://nhadatvn.com.vn/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai.bds
http://www.raovat.info/raovat-6918828/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai.html
https://raovat321.com/bat-dong-san/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai
http://nhadat.info/nhadat-4269745-can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai.html
https://phonhadat.net/ban-dat-thi-tran-ia-kha/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-pr15319842.htm
https://upfree.vn/bat-dong-san/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-392849.html
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-thi-tran-ia-kha/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-pr18962493.htm
https://timgicungco.com/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-t2636952.html
https://bannhadat123.vn/ban-dat-huyen-ia-grai-gia-lai/can-lo-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-eid-680199/
https://batdongsanviet.vn/ban-dat-thi-tran-ia-kha-ia-grai-gia-lai/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-p1210225
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-thi-tran-ia-kha-ia-grai-gia-lai/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-p1230637
https://chuyennhadat.com.vn/ban-dat-thi-tran-ia-kha/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-pr11447943.htm
https://nhadatchuyennghiep.com/ban-dat-thi-tran-ia-kha/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-pr11447947.htm
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-nguyen-kim-lien-pd13778385.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-thi-tran-ia-kha/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-pr12676047.htm
http://www.raovat.info/raovat-6918827/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai.html
https://phonhadat.net/ban-dat-thi-tran-ia-kha/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-pr15319839.htm
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-thi-tran-ia-kha-ia-grai-gia-lai/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-p1574056
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-thi-tran-ia-kha/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-pr18962490.htm
https://upfree.vn/bat-dong-san/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-392847.html
https://timgicungco.com/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-t2636950.html
https://batdongsan24h.com.vn/ban-dat-huyen-ia-grai/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-2285214.html
https://alinhadat.vn/./ban/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-649213
https://batdongsanviet.vn/ban-dat-thi-tran-ia-kha-ia-grai-gia-lai/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-p1210226
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-thi-tran-ia-kha-ia-grai-gia-lai/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-p1230639
https://chonhadat.com/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-pr322651.html
https://nhadatchuyennghiep.com/ban-dat-thi-tran-ia-kha/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-pr11447952.htm
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-duong-hong-hoa-pd13778387.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-thi-tran-ia-kha/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-pr12676053.htm
http://www.raovat.info/raovat-6918831/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai.html
https://raovat321.com/bat-dong-san/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-2
https://phonhadat.net/ban-dat-thi-tran-ia-kha/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-pr15319844.htm
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-1.html
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-thi-tran-ia-kha-ia-grai-gia-lai/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-p1574059
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-thi-tran-ia-kha/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-pr18962495.htm
https://tructiep.vn/nhuong-qsd-dat/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-5285451.htm
https://upfree.vn/bat-dong-san/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-392850.html
https://timgicungco.com/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-t2636953.html
https://alinhadat.vn/./ban/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-649234
https://bannhadat123.vn/ban-dat-huyen-ia-grai-gia-lai/can-lo-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-eid-680217/
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-thi-tran-ia-kha-ia-grai-gia-lai/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-p1230661
https://batdongsanviet.vn/ban-dat-thi-tran-ia-kha-ia-grai-gia-lai/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-p1210252
https://chuyennhadat.com.vn/ban-dat-thi-tran-ia-kha/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-pr11447986.htm
https://chonhadat.com/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-pr322667.html
https://khonhadat.vn/ban-dat-huyen-ia-grai/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-1559490.html
https://nhadatchuyennghiep.com/ban-dat-thi-tran-ia-kha/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-pr11447990.htm
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-phan-ha-thuy-pd13778417.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-thi-tran-ia-kha/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-pr12676095.htm
https://raovat321.com/bat-dong-san/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-3
https://phonhadat.net/ban-dat-thi-tran-ia-kha/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-pr15319884.htm
http://www.raovat.info/raovat-6918852/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai.html
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-2.html
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-thi-tran-ia-kha/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-pr18962538.htm
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-thi-tran-ia-kha-ia-grai-gia-lai/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-p1574079
https://timgicungco.com/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-t2636970.html
https://upfree.vn/bat-dong-san/can-ban-lo-dat-tiem-nang-tai-thi-tran-ia-kha-ia-grai-392869.html

Đặc điểm bất động sản

  • Gia Lai
  • Bán đất

Thông tin liên hệ

  • 0935927815

QC ĐT Địa Ốc Xanh

Hotline: 0363962266

Địa chỉ:

La Khê - Hà Đông - Hà Nôi

[woocommerce_my_account]