Cần Sang Và Cho thuê Nhà Nghỉ Tại Phường An Phú, Thành phố Thuận An,

  • 150m2
  • : 25 triệu/tháng
  • Bình Dương

Thông tin mô tả

Cần Sang Và Cho thuê Nhà Nghỉ Tại Phường An Phú, Thành phố Thuận An,
Địa chỉ: Đường Chu Văn An, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương
Diện tích: 150m2
Giá thuê: 25 triệu/tháng
Liên hệ : 0971102959
+ Tổng 11 phòng, và 1 phòng đôi đang cho thuê 7tr tháng
+ Nhà nghỉ đang kinh doanh thu nhập rất ổn định, đã có sẵn lượng khách quen
+ Vị trí gần chợ, công ty , khu công nghiệp,…
=> Liên hệ ngay để được xem và thuênhanh nhất!!!

https://www.nhatot.com/thue-nha-dat-thanh-pho-thuan-an-binh-duong/105725132.htm?_gl=1*1itdlpp*_ga*ODA4NTEzMTkzLjE2NDQ4NTUwODI.*_ga_XQVN5K27XX*MTY4MTk3NTI0OC40OTcuMS4xNjgxOTc1NDQzLjYwLjAuMA..&_ga=2.266086790.844129798.1681870493-808513193.1644855082

https://muaban.net/bat-dong-san/cho-thue-nha-tro-phong-tro/cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-id68792671

https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-loai-bat-dong-san-khac-1-phuong-an-phu-thuan-an-binh-duong/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-p1709920
https://bdshot.vn/tin-dang/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-td-700085
https://nhadat24h.com/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-bds2551132.html
https://nhadatinfo.com/cho-thue-loai-bat-dong-san-khac-duong-chu-van-an-phuong-an-phu-2/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-pr13569252.htm
https://tinchinhchu.net/cho-thue-loai-bat-dong-san-khac-1-phuong-an-phu-thuan-an-binh-duong/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-p2042074
https://tinbatdongsan.com/cho-thue-loai-bat-dong-san-khac-duong-chu-van-an-phuong-an-phu-2/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-pr19950537.htm
https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-loai-bat-dong-san-khac-1-phuong-an-phu-thuan-an-binh-duong/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-p1709926
https://bdshot.vn/tin-dang/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-td-700087
https://nhadat24h.com/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-bds2551133.html
https://nhadatvn.com.vn/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an.bds
http://www.raovat.info/raovat-7350164/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an.html
https://raovat49.com/s/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-4596854
https://phonhadat.net/cho-thue-loai-bat-dong-san-khac-duong-chu-van-an-phuong-an-phu-2/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-pr16232728.htm
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an.html
https://tinbatdongsan.com/cho-thue-loai-bat-dong-san-khac-duong-chu-van-an-phuong-an-phu-2/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-pr19950534.htm
https://tinchinhchu.net/cho-thue-loai-bat-dong-san-khac-1-phuong-an-phu-thuan-an-binh-duong/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-p2042073
https://batdongsan24h.com.vn/cho-thue-bat-dong-san-khac-tp-thuan-an/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-2860229.html
http://bannhavip.net/vn/san-giao-dich/raovat-198636/Can-Sang-Va-Cho-thue-Nha-Nghi-Tai-Phuong-An-Phu-Thanh-pho-Thuan-An.aspx
https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-loai-bat-dong-san-khac-1-phuong-an-phu-thuan-an-binh-duong/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-p1709922
https://bdshot.vn/tin-dang/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-td-700086
https://gaapnow.com/600117/67/Can-Sang-Va-Cho-thue-Nha-Nghi-Tai-Phuong-An-Phu-Thanh-pho-Thuan-An.html
https://nhadat24h.com/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-bds2551136.html
https://nhadatinfo.com/cho-thue-loai-bat-dong-san-khac-duong-chu-van-an-phuong-an-phu-2/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-pr13569266.htm
http://www.raovat.info/raovat-7350168/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an.html
https://tinchinhchu.net/cho-thue-loai-bat-dong-san-khac-1-phuong-an-phu-thuan-an-binh-duong/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-p2042078
https://tinbatdongsan.com/cho-thue-loai-bat-dong-san-khac-duong-chu-van-an-phuong-an-phu-2/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-pr19950540.htm
https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-loai-bat-dong-san-khac-1-phuong-an-phu-thuan-an-binh-duong/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-p1709921
https://khonhadat.vn/cho-thue-cac-loai-bat-dong-san-khac-huyen-thuan-an/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-1804211.html
https://nhadat24h.com/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-bds2551134.html
https://nhadatinfo.com/cho-thue-loai-bat-dong-san-khac-duong-chu-van-an-phuong-an-phu-2/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-pr13569254.htm
http://www.raovat.info/raovat-7350166/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an.html
https://www.homeme.vn/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-p844462.html
https://tinchinhchu.net/cho-thue-loai-bat-dong-san-khac-1-phuong-an-phu-thuan-an-binh-duong/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-p2042075
https://tinbatdongsan.com/cho-thue-loai-bat-dong-san-khac-duong-chu-van-an-phuong-an-phu-2/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-pr19950538.htm
https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-loai-bat-dong-san-khac-1-phuong-an-phu-thuan-an-binh-duong/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-p1709925
https://bdshot.vn/tin-dang/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-td-700088
https://nhadatinfo.com/cho-thue-loai-bat-dong-san-khac-duong-chu-van-an-phuong-an-phu-2/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-pr13569257.htm
http://www.raovat.info/raovat-7350167/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an.html
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-1.html
https://tinchinhchu.net/cho-thue-loai-bat-dong-san-khac-1-phuong-an-phu-thuan-an-binh-duong/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-p2042077
https://tinbatdongsan.com/cho-thue-loai-bat-dong-san-khac-duong-chu-van-an-phuong-an-phu-2/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-pr19950539.htm
http://123nhadatviet.net/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an–4062236.html
https://123nhadatviet.com/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an–5730698.html
https://batdongsan24h.com.vn/cho-thue-bat-dong-san-khac-tp-thuan-an/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-2860241.html
https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-loai-bat-dong-san-khac-1-phuong-an-phu-thuan-an-binh-duong/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-p1709933
https://bdshot.vn/tin-dang/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-td-700092
https://nhadatinfo.com/cho-thue-loai-bat-dong-san-khac-duong-chu-van-an-phuong-an-phu-2/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-pr13569286.htm
http://www.raovat.info/raovat-7350172/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an.html
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-2.html
https://tinbatdongsan.com/cho-thue-loai-bat-dong-san-khac-duong-chu-van-an-phuong-an-phu-2/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-pr19950544.htm
https://tinchinhchu.net/cho-thue-loai-bat-dong-san-khac-1-phuong-an-phu-thuan-an-binh-duong/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-p2042082
https://bannhadat123.vn/cho-thue-bat-dong-san-khac-thi-xa-thuan-an-binh-duong/can-sang-va-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-eid-1001065/
https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-loai-bat-dong-san-khac-1-phuong-an-phu-thuan-an-binh-duong/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-p1709945
https://bdshot.vn/tin-dang/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-td-700097
http://i-batdongsan.com/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an–4600340.html
https://nhadat24h.com/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-bds2551154.html
https://nhadatinfo.com/cho-thue-loai-bat-dong-san-khac-duong-chu-van-an-phuong-an-phu-2/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-pr13569367.htm
http://www.raovat.info/raovat-7350188/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an.html
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-3.html
http://www.timmuanhadat.com.vn/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an–2484140.html
https://tinchinhchu.net/cho-thue-loai-bat-dong-san-khac-1-phuong-an-phu-thuan-an-binh-duong/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-p2042094
https://bannhadat123.vn/cho-thue-bat-dong-san-khac-thi-xa-thuan-an-binh-duong/can-sang-va-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-eid-1001069/
http://bdsno1.com/vn/san-giao-dich/raovat-198652/Can-Sang-Va-Cho-thue-Nha-Nghi-Tai-Phuong-An-Phu-Thanh-pho-Thuan-An.aspx
https://bdshot.vn/tin-dang/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-td-700101
https://nhadat24h.com/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-bds2551165.html
https://nhadatinfo.com/cho-thue-loai-bat-dong-san-khac-duong-chu-van-an-phuong-an-phu-2/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-pr13569404.htm
https://tinbatdongsan.com/cho-thue-loai-bat-dong-san-khac-duong-chu-van-an-phuong-an-phu-2/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-pr19950573.htm
https://bannhadat123.vn/cho-thue-bat-dong-san-khac-thi-xa-thuan-an-binh-duong/can-sang-va-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-eid-1001070/
https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-loai-bat-dong-san-khac-1-phuong-an-phu-thuan-an-binh-duong/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-p1709948
https://tinbatdongsan.com/cho-thue-loai-bat-dong-san-khac-duong-chu-van-an-phuong-an-phu-2/can-sang-va-cho-thue-nha-nghi-tai-phuong-an-phu-thanh-pho-thuan-an-pr19950576.htm

Đặc điểm bất động sản

Thông tin liên hệ

  • 0971102959

Đất Xanh

Hotline: 0363962266

Địa chỉ:

Đất Xanh

[woocommerce_my_account]