Cần Bán Lô Đất Dự Án Khu Đô Thị Chợ Đầu Mối chiên Đàn- tỉnh Quảng Nam

  • 5*20 và 6*20
  • 1tỷ9 đến 4 tỷ
  • Quảng Nam

Thông tin mô tả

Cần Bán Lô Đất Dự Án Khu Đô Thị Chợ Đầu Mối chiên Đàn- tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Xã tam đàn- huyện phú ninh – tỉnh quảng nam
Diện tích từ: 5*20 và 6*20
Giá từ 1tỷ9 đến 4 tỷ
Liên hệ : 0855732324
+ Đường mở rộng giao thông di chuyển thuận tiện
+ Khu dân cư đông đúc,các tiện ích công cộng xung quanh đầy đủ: Nằm sát bên quốc lộ 1A , cách trung tâm thành phố tam kỳ 2km
+ Pháp lý rõ ràng, đầy đủ
+ Tiềm năng lớn: Đất luôn tăng theo tình hình chung BĐS của khu vực, đảm bảo sinh lời.
=> Liên hệ ngay để được xem và mua nhanh nhất!!!

https://dothi.net/ban-dat-xa-tam-dan-1/ban-dat-tai-xa-tam-dan-phu-ninh-quang-nam-dien-tich-100m2-pr14122433.htm

https://nha.chotot.com/mua-ban-dat-huyen-phu-ninh-quang-nam/95776322.htm?_ga=2.153980152.138838495.1654413651-1671677497.1646023516

https://muaban.net/bat-dong-san/ban-dat-tho-cu/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-id68059688

https://alonhadatban.com/bat-dong-san/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam/

https://alinhadat.vn/./ban/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-640438
https://batdongsan24h.com.vn/ban-dat-nen-phan-lo-huyen-phu-ninh/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-2273792.html
https://batdongsanviet.vn/ban-dat-nen-du-an-1-xa-tam-dan-1-phu-ninh-quang-nam/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-p1201746
https://batdongsanhochiminh.com.vn/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-dr42502.html
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-nen-du-an-1-xa-tam-dan-1-phu-ninh-quang-nam/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-p1222465
https://batdongsanno1.com/cttd/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam
https://gaapnow.com/252909/3/Can-Ban-Lo-Dat-Du-An-Khu-Do-Thi-Cho-Dau-Moi-chien-Dan–tinh-Quang-Nam.html
https://kyguinhadat.com.vn/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-dr19964.html
https://nhadatchuyennghiep.com/ban-dat-nen-du-an-duong-dt-615-xa-tam-dan-1/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-pr11430597.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-nen-du-an-duong-616-xa-tam-dan-1/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-pr12655201.htm
http://nhadat.info/nhadat-4263568-can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam.html
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-le-thu-sang-pd13762163.htm
https://nhadatvn.com.vn/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam.bds
https://nhadatthocu.vn/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-dr46113.html
http://www.raovat.info/raovat-6911444/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam.html
https://nhadat24h.com/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-bds2088714.html
https://www.realty.vn/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-p561108.html
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam.html
https://phonhadat.net/ban-dat-nen-du-an-duong-dt-615-xa-tam-dan-1/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-pr15299591.htm
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-nen-du-an-duong-dt-615-xa-tam-dan-1/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-pr18937240.htm
https://timgicungco.com/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-t2627449.html
https://alinhadat.vn/./ban/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-640435
https://batdongsanviet.vn/ban-dat-nen-du-an-1-xa-tam-dan-1-phu-ninh-quang-nam/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-p1201743
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-nen-du-an-1-xa-tam-dan-1-phu-ninh-quang-nam/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-p1222461
https://chuyennhadat.com.vn/ban-dat-nen-du-an-duong-616-xa-tam-dan-1/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-pr11430581.htm
https://nhadatchuyennghiep.com/ban-dat-nen-du-an-duong-dt-615-xa-tam-dan-1/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-pr11430584.htm
http://nhadat.info/nhadat-4263563-can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam.html
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-vu-ngoc-thu-pd13762143.htm
https://nhadatvn.com.vn/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam.bds
https://nhadatinfo.com/ban-dat-nen-du-an-duong-616-xa-tam-dan-1/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-pr12655189.htm
http://www.raovat.info/raovat-6911441/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam.html
https://raovat49.com/s/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-3888367
https://timgicungco.com/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-t2627445.html
https://tinchinhchu.net/ban-dat-nen-du-an-1-xa-tam-dan-1-phu-ninh-quang-nam/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-p1565488
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-nen-du-an-duong-616-xa-tam-dan-1/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-pr18937242.htm
https://alinhadat.vn/./ban/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-640568
https://bannhadat123.vn/ban-dat-huyen-phu-ninh-quang-nam/can-lo-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-eid-675531/
https://chuyennhadat.com.vn/ban-dat-nen-du-an-duong-dt-615-xa-tam-dan-1/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-pr11430831.htm
https://nhadatchuyennghiep.com/ban-dat-nen-du-an-duong-dt-615-xa-tam-dan-1/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-pr11430837.htm
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-hang-1970-pd13762390.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-nen-du-an-duong-616-xa-tam-dan-1/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-pr12655419.htm
http://nhadat.info/nhadat-4263716-can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam.html
https://nhadatvn.com.vn/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam.bds
http://www.raovat.info/raovat-6911572/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam.html
https://phonhadat.net/ban-dat-nen-du-an-duong-dt-615-xa-tam-dan-1/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-pr15299860.htm
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-nen-du-an-duong-dt-615-xa-tam-dan-1/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-pr18937633.htm
https://timgicungco.com/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-t2627584.html
https://nhadat24h.com/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-bds2088836.html
https://alinhadat.vn/./ban/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-640567
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-nen-du-an-1-xa-tam-dan-1-phu-ninh-quang-nam/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-p1222595
https://batdongsanviet.vn/ban-dat-nen-du-an-1-xa-tam-dan-1-phu-ninh-quang-nam/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-p1201855
https://chonhadat.com/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-pr316516.html
https://chuyennhadat.com.vn/ban-dat-nen-du-an-duong-dt-615-xa-tam-dan-1/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-pr11430830.htm
https://nhadatchuyennghiep.com/ban-dat-nen-du-an-duong-dt-615-xa-tam-dan-1/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-pr11430836.htm
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-nguyen-quang-hai-pd13762389.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-nen-du-an-duong-616-xa-tam-dan-1/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-pr12655420.htm
https://nhadatvn.com.vn/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam.bds
http://nhadat.info/nhadat-4263717-can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam.html
http://www.raovat.info/raovat-6911573/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam.html
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-1.html
https://nhadat24h.com/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-bds2088837.html
https://timgicungco.com/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-t2627585.html
https://phonhadat.net/ban-dat-nen-du-an-duong-dt-615-xa-tam-dan-1/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-pr15299865.htm
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-nen-du-an-duong-dt-615-xa-tam-dan-1/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-pr18937636.htm
https://tinchinhchu.net/ban-dat-nen-du-an-1-xa-tam-dan-1-phu-ninh-quang-nam/can-ban-lo-dat-du-an-khu-do-thi-cho-dau-moi-chien-dan-tinh-quang-nam-p1565618

 

 

Đặc điểm bất động sản

Thông tin liên hệ

  • 0855732324

QC ĐT Địa Ốc Xanh

Hotline: 0363962266

Địa chỉ:

La Khê - Hà Đông - Hà Nôi

[woocommerce_my_account]