SANG NHƯỢNG QUÁN COFFEE (MỚI)

  • 110m2
  • 180 triệu
  • Bắc Ninh

Thông tin mô tả

SANG NHƯỢNG QUÁN COFFEE (MỚI)
Do bận công việc nhà nước và con nhỏ không quản lý được nên e nhượng lại quán cafe.
– Quán mới đi vào hoạt động ( đc 8 tháng )
– Địa điểm : Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
– Diện tích 110m2
– Gía sang : 180 triệu
– 1 tầng
– 2 mặt tiền, vỉa hè rộng, bên cạnh có vườn hoa đỗ ô tô thoải mãi.
– Toàn bộ đồ pha chế mới, đồ điện lạnh vẫn còn hạn bảo hành rất dài ( vì mình mua mới 100% )
=> chỉ việc vào vận hành
=> có lượng khách quen
=> trong khu dân cư mới, gần các quán cafe, quán ăn, trường học.
=> tặng bộ công thức, không cần đi học pha chế đâu cả
ANH CHỊ NÀO THIỆN CHÍ LIÊN HỆ EM TRAO ĐỔI CHI TIẾT Ạ, RẤT THÍCH HỢP ĐỂ KINH DOANH CHO TẾT NÀY LUÔN
* Liên hệ : 0974687595

https://dothi.net/ban-loai-bat-dong-san-khac-thi-tran-lim/ban-loai-bat-dong-san-khac-tai-xa-lim-tien-du-bac-ninh-dien-tich-110m2-pr14372333.htm

https://www.nhatot.com/sang-nhuong-van-phong-mat-bang-kinh-doanh-huyen-tien-du-bac-ninh/102150072.htm?_gl=1*lkm89g*_ga*ODA4NTEzMTkzLjE2NDQ4NTUwODI.*_ga_XQVN5K27XX*MTY3MTQxNTMyOS4zMTUuMS4xNjcxNDE2MDM4LjU5LjAuMA..&_ga=2.168211234.203226021.1671260

https://muaban.net/bat-dong-san/sang-nhuong-quan-ca-phe-do-uong/nhuong-lai-quan-cafe-huyen-tien-du-tinh-bac-ninh-id68639933

https://airaovat.com/bac-ninh/cho-thue-nha-dat/sang-nhuong-quan-coffee-moi-2658222.html
https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-cua-hang-ki-ot-xa-canh-hung-tien-du-bn-bac-ninh/sang-nhuong-quan-coffee-moi-p1579361
https://bannhadat123.vn/cho-thue-mat-bang-huyen-tien-du-bac-ninh/sang-nhuong-quan-coffee-moi-eid-916567/
https://khonhadat.vn/cho-thue-cua-hang-ki-ot-huyen-tien-du/sang-nhuong-quan-coffee-moi-1729012.html
https://nhadat24h.com/sang-nhuong-quan-coffee-moi-bds2429884.html
https://nhadatinfo.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-285-xa-canh-hung/sang-nhuong-quan-coffee-moi-pr13284250.htm
https://nhadatvn.com.vn/sang-nhuong-quan-coffee-moi.bds
http://www.raovat.info/raovat-7227773/sang-nhuong-quan-coffee-moi.html
https://tinchinhchu.net/cho-thue-cua-hang-ki-ot-xa-canh-hung-tien-du-bn-bac-ninh/sang-nhuong-quan-coffee-moi-p1904667
https://tinbatdongsan.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-285-xa-canh-hung/sang-nhuong-quan-coffee-moi-pr19674882.htm
https://phonhadat.net/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-285-xa-canh-hung/sang-nhuong-quan-coffee-moi-pr16008854.htm
https://airaovat.com/bac-ninh/cho-thue-nha-dat/sang-nhuong-quan-coffee-moi-2658223.html
http://123nhadatviet.net/sang-nhuong-quan-coffee-moi–3861999.html
https://batdongsan24h.com.vn/cho-thue-cua-hang-kiot-huyen-tien-du/sang-nhuong-quan-coffee-moi-2702466.html
https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-cua-hang-ki-ot-xa-canh-hung-tien-du-bn-bac-ninh/sang-nhuong-quan-coffee-moi-p1579362
https://bannhadat123.vn/cho-thue-mat-bang-huyen-tien-du-bac-ninh/sang-nhuong-quan-coffee-moi-eid-916568/
https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/sang-nhuong-quan-coffee-moi-td-592410
https://gaapnow.com/489054/46/SANG-NHUONG-QUAN-COFFEE-MOI.html
http://i-batdongsan.com/sang-nhuong-quan-coffee-moi–4383055.html
http://i-nhadat.com/sang-nhuong-quan-coffee-moi–3976346.html
https://nhadat24h.com/sang-nhuong-quan-coffee-moi-bds2429887.html
https://nhadatinfo.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-285-xa-canh-hung/sang-nhuong-quan-coffee-moi-pr13284251.htm
http://www.raovat.info/raovat-7227774/sang-nhuong-quan-coffee-moi.html
https://tinbatdongsan.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-285-xa-canh-hung/sang-nhuong-quan-coffee-moi-pr19674885.htm
https://123nhadatviet.com/sang-nhuong-quan-coffee-moi–5495683.html
https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-cua-hang-ki-ot-xa-canh-hung-tien-du-bn-bac-ninh/sang-nhuong-quan-coffee-moi-p1579363
https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/sang-nhuong-quan-coffee-moi-td-592409
https://nhadatinfo.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-285-xa-canh-hung/sang-nhuong-quan-coffee-moi-pr13284252.htm
https://tinchinhchu.net/cho-thue-cua-hang-ki-ot-xa-canh-hung-tien-du-bn-bac-ninh/sang-nhuong-quan-coffee-moi-p1904668
https://tinbatdongsan.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-285-xa-canh-hung/sang-nhuong-quan-coffee-moi-pr19674884.htm
https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-cua-hang-ki-ot-xa-canh-hung-tien-du-bn-bac-ninh/sang-nhuong-quan-coffee-moi-p1579364
https://batdongsanno1.com/cttd/sang-nhuong-quan-coffee-moi
https://nhadat24h.com/sang-nhuong-quan-coffee-moi-bds2429888.html
https://nhadatinfo.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-285-xa-canh-hung/sang-nhuong-quan-coffee-moi-pr13284253.htm
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/sang-nhuong-quan-coffee-moi.html
https://tinchinhchu.net/cho-thue-cua-hang-ki-ot-xa-canh-hung-tien-du-bn-bac-ninh/sang-nhuong-quan-coffee-moi-p1904671
https://phonhadat.net/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-285-xa-canh-hung/sang-nhuong-quan-coffee-moi-pr16008856.htm
https://airaovat.com/bac-ninh/cho-thue-nha-dat/sang-nhuong-quan-coffee-moi-2658224.html
https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-cua-hang-ki-ot-xa-canh-hung-tien-du-bn-bac-ninh/sang-nhuong-quan-coffee-moi-p1579365
https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/sang-nhuong-quan-coffee-moi-td-592412
http://i-batdongsan.com/sang-nhuong-quan-coffee-moi–4383056.html
http://i-nhadat.com/sang-nhuong-quan-coffee-moi–3976347.html
https://nhadat24h.com/sang-nhuong-quan-coffee-moi-bds2429891.html
https://nhadatinfo.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-285-xa-canh-hung/sang-nhuong-quan-coffee-moi-pr13284259.htm
http://www.raovat.info/raovat-7227780/sang-nhuong-quan-coffee-moi.html
http://nhadatviet247.net/sang-nhuong-quan-coffee-moi–3097086.html
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/sang-nhuong-quan-coffee-moi-3.html
https://tinbatdongsan.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-285-xa-canh-hung/sang-nhuong-quan-coffee-moi-pr19674891.htm
https://tinchinhchu.net/cho-thue-cua-hang-ki-ot-xa-canh-hung-tien-du-bn-bac-ninh/sang-nhuong-quan-coffee-moi-p1904676
https://phonhadat.net/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-285-xa-canh-hung/sang-nhuong-quan-coffee-moi-pr16008862.htm
https://airaovat.com/bac-ninh/cho-thue-nha-dat/sang-nhuong-quan-coffee-moi-2658225.html
http://123nhadatviet.net/sang-nhuong-quan-coffee-moi–3862000.html
https://123nhadatviet.com/sang-nhuong-quan-coffee-moi–5495684.html
https://batdongsan24h.com.vn/cho-thue-cua-hang-kiot-huyen-tien-du/sang-nhuong-quan-coffee-moi-2702467.html
https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-cua-hang-ki-ot-xa-canh-hung-tien-du-bn-bac-ninh/sang-nhuong-quan-coffee-moi-p1579367
https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/sang-nhuong-quan-coffee-moi-td-592414
http://i-nhadat.com/sang-nhuong-quan-coffee-moi–3976348.html
http://i-batdongsan.com/sang-nhuong-quan-coffee-moi–4383058.html
https://nhadatinfo.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-285-xa-canh-hung/sang-nhuong-quan-coffee-moi-pr13284257.htm
http://nhadatviet247.net/sang-nhuong-quan-coffee-moi–3097084.html
http://www.raovat.info/raovat-7227778/sang-nhuong-quan-coffee-moi.html
https://nhadatvn.com.vn/sang-nhuong-quan-coffee-moi.bds
http://www.timmuanhadat.com.vn/sang-nhuong-quan-coffee-moi–2402643.html
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/sang-nhuong-quan-coffee-moi-1.html
https://tinchinhchu.net/cho-thue-cua-hang-ki-ot-xa-canh-hung-tien-du-bn-bac-ninh/sang-nhuong-quan-coffee-moi-p1904674
https://tinbatdongsan.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-285-xa-canh-hung/sang-nhuong-quan-coffee-moi-pr19674890.htm
https://phonhadat.net/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-285-xa-canh-hung/sang-nhuong-quan-coffee-moi-pr16008858.htm
https://bannhadat123.vn/cho-thue-mat-bang-huyen-tien-du-bac-ninh/sang-nhuong-quan-coffee-moi-eid-916569/
https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-cua-hang-ki-ot-xa-canh-hung-tien-du-bn-bac-ninh/sang-nhuong-quan-coffee-moi-p1579366
https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/sang-nhuong-quan-coffee-moi-td-592413
http://i-batdongsan.com/sang-nhuong-quan-coffee-moi–4383057.html
https://nhadat24h.com/sang-nhuong-quan-coffee-moi-bds2429890.html
https://nhadatinfo.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-285-xa-canh-hung/sang-nhuong-quan-coffee-moi-pr13284256.htm
https://nhadatvn.com.vn/sang-nhuong-quan-coffee-moi.bds
http://www.raovat.info/raovat-7227781/sang-nhuong-quan-coffee-moi.html
http://www.timmuanhadat.com.vn/sang-nhuong-quan-coffee-moi–2402644.html
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/sang-nhuong-quan-coffee-moi-2.html
https://tinbatdongsan.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-285-xa-canh-hung/sang-nhuong-quan-coffee-moi-pr19674892.htm
https://tinchinhchu.net/cho-thue-cua-hang-ki-ot-xa-canh-hung-tien-du-bn-bac-ninh/sang-nhuong-quan-coffee-moi-p1904675
https://phonhadat.net/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-285-xa-canh-hung/sang-nhuong-quan-coffee-moi-pr16008859.htm
https://bannhadat123.vn/cho-thue-mat-bang-huyen-tien-du-bac-ninh/sang-nhuong-quan-coffee-moi-eid-916570/
https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/sang-nhuong-quan-coffee-moi-td-592415
https://nhadat24h.com/sang-nhuong-quan-coffee-moi-bds2429889.html
https://nhadatinfo.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-285-xa-canh-hung/sang-nhuong-quan-coffee-moi-pr13284255.htm
http://www.raovat.info/raovat-7227777/sang-nhuong-quan-coffee-moi.html
https://nhadatvn.com.vn/sang-nhuong-quan-coffee-moi.bds
https://tinbatdongsan.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-285-xa-canh-hung/sang-nhuong-quan-coffee-moi-pr19674888.htm
https://phonhadat.net/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-285-xa-canh-hung/sang-nhuong-quan-coffee-moi-pr16008855.htm
https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-cua-hang-ki-ot-xa-canh-hung-tien-du-bn-bac-ninh/sang-nhuong-quan-coffee-moi-p1579368
https://bannhadat123.vn/cho-thue-mat-bang-huyen-tien-du-bac-ninh/sang-nhuong-quan-coffee-moi-eid-916571/
https://nhadat24h.com/sang-nhuong-quan-coffee-moi-bds2429892.html
https://nhadatinfo.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-285-xa-canh-hung/sang-nhuong-quan-coffee-moi-pr13284258.htm
http://www.raovat.info/raovat-7227779/sang-nhuong-quan-coffee-moi.html
https://nhadatvn.com.vn/sang-nhuong-quan-coffee-moi.bds
https://tinchinhchu.net/cho-thue-cua-hang-ki-ot-xa-canh-hung-tien-du-bn-bac-ninh/sang-nhuong-quan-coffee-moi-p1904673
https://tinbatdongsan.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-285-xa-canh-hung/sang-nhuong-quan-coffee-moi-pr19674889.htm
https://phonhadat.net/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-285-xa-canh-hung/sang-nhuong-quan-coffee-moi-pr16008857.htm

Đặc điểm bất động sản

Thông tin liên hệ

  • 0974687595

QC ĐT Địa Ốc Xanh

Hotline: 0363962266

Địa chỉ:

La Khê - Hà Đông - Hà Nôi

[woocommerce_my_account]