Cho Thuê Kho, Xưởng

  • 1.000m2 , 1.700m2 và 2.300m2
  • : Thỏa thuận
  • Hưng Yên

Thông tin mô tả

Cho Thuê Kho, Xưởng
Khu vực : Đường 39A Trung Hưng – Yên Mỹ -Hưng Yên , Gần cao tốc Hưng Yên – Hà Nội
Lợi thế: mặt bằng rộng , thuận tiện vận chuyển hàng hóa , gần cao tốc Hưng Yên -Hà nội – Hải phòng – Hải Dương – Quảng Ninh …
Diện tích : 1.000m2 , 1.700m2 và 2.300m2
Số điện thoại : 0966502333
Giá thuê: Thỏa thuận
Địa chỉ : Trung Hưng – Yên Mỹ – Hưng Yên

https://batdongsanviet.vn/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-39a-341-hy-1-xa-trung-hung-yen-my-hy-hung-yen/cho-thue-kho-xuong-p1236384
https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-39a-341-hy-1-xa-trung-hung-yen-my-hy-hung-yen/cho-thue-kho-xuong-p1258831
https://chuyennhadat.com.vn/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-39a-xa-trung-hung/cho-thue-kho-xuong-pr11499641.htm
https://khonhadat.vn/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-huyen-yen-my/cho-thue-kho-xuong-1573649.html
https://nhadatchuyennghiep.com/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-39a-xa-trung-hung/cho-thue-kho-xuong-pr11499671.htm
https://nhadatinfo.com/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-39a-xa-trung-hung/cho-thue-kho-xuong-pr12733344.htm
https://phonhadat.net/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-39a-xa-trung-hung/cho-thue-kho-xuong-pr15381845.htm
https://tinbatdongsan.com/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-39a-xa-trung-hung/cho-thue-kho-xuong-pr19034751.htm
https://tinchinhchu.net/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-39a-341-hy-1-xa-trung-hung-yen-my-hy-hung-yen/cho-thue-kho-xuong-p1599778
https://bannhadat123.vn/cho-thue-kho-xuong-huyen-yen-my-hung-yen/kho-xuong-eid-697279/
https://batdongsan24h.com.vn/cho-thue-dat-rieng-kho-xuong-huyen-yen-my/cho-thue-kho-xuong-2319642.html
https://batdongsanviet.vn/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-39a-341-hy-1-xa-trung-hung-yen-my-hy-hung-yen/cho-thue-kho-xuong-p1236386
https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-39a-341-hy-1-xa-trung-hung-yen-my-hy-hung-yen/cho-thue-kho-xuong-p1258833
https://chuyennhadat.com.vn/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-39a-xa-trung-hung/cho-thue-kho-xuong-pr11499647.htm
https://nhadatchuyennghiep.com/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-39a-xa-trung-hung/cho-thue-kho-xuong-pr11499684.htm
https://nhadatinfo.com/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-39a-xa-trung-hung/cho-thue-kho-xuong-pr12733352.htm
https://tinbatdongsan.com/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-39a-xa-trung-hung/cho-thue-kho-xuong-pr19034768.htm
https://phonhadat.net/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-39a-xa-trung-hung/cho-thue-kho-xuong-pr15381861.htm
https://tinchinhchu.net/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-39a-341-hy-1-xa-trung-hung-yen-my-hy-hung-yen/cho-thue-kho-xuong-p1599784
https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-39a-341-hy-1-xa-trung-hung-yen-my-hy-hung-yen/cho-thue-kho-xuong-p1258852
https://batdongsanviet.vn/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-39a-341-hy-1-xa-trung-hung-yen-my-hy-hung-yen/cho-thue-kho-xuong-p1236406
https://chuyennhadat.com.vn/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-39a-xa-trung-hung/cho-thue-kho-xuong-pr11499715.htm
https://nhadatchuyennghiep.com/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-39a-xa-trung-hung/cho-thue-kho-xuong-pr11499722.htm
https://nhadatinfo.com/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-39a-xa-trung-hung/cho-thue-kho-xuong-pr12733400.htm
https://phonhadat.net/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-39a-xa-trung-hung/cho-thue-kho-xuong-pr15381920.htm
https://tinbatdongsan.com/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-39a-xa-trung-hung/cho-thue-kho-xuong-pr19034847.htm
https://tinchinhchu.net/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-39a-341-hy-1-xa-trung-hung-yen-my-hy-hung-yen/cho-thue-kho-xuong-p1599807

Đặc điểm bất động sản

  • Hưng Yên
  • Cho thuê

Thông tin liên hệ

  • 0966502333

bbbbbbbbbb

Hotline: 88888888888

Địa chỉ:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

[woocommerce_my_account]