Chính chủ cần sang nhượng mặt bằng đã đầy đủ nội thất vị trí đẹp tại thành phố Hà Nội

  • 508m2
  • 1 tỷ xxx
  • Hà Nội

Thông tin mô tả

Chính chủ cần sang nhượng mặt bằng đã đầy đủ nội thất vị trí đẹp tại thành phố Hà Nội
+ Địa chỉ : Tòa nhà Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội
+ Diện tích : 508m2
+ Giá bán : 1 tỷ xxx (thương lượng) (gồm đầy đủ nội thất có sẵn như ảnh và 4 tháng tiền mặt bằng)
+ Liên hệ : 0349540687
+ Đường mở rộng , giao thông vô cùng thuận lợi
+ Khu dân cư văn minh , an ninh đảm bảo , phù hợp mọi nhu cầu
+ Liên hệ ngay 0349540687 để được xem nhanh nhất , mong tiếp khách thiện chí

https://airaovat.com/ha-noi/cho-thue-nha-dat/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-2676786.html
http://www.batdongsannhadat.org/chi-tiet-nha-dat–nha-dat-cho-thue-152374.htm
https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-to-huu-14-hn-xa-trung-van-nam-tu-liem-ha-noi/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-tri-dep-tai-thanh-pho-ha-noi-p1605470
https://batdongsannhadat.com.vn/bat-dong-san/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-tri-dep-tai-thanh-pho-ha-noi/
https://khonhadat.vn/cho-thue-cua-hang-ki-ot-quan-nam-tu-liem/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-tri-dep-tai-thanh-pho-ha-noi-1742656.html
https://nhadat24h.com/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-tri-dep-tai-thanh-pho-ha-noi-bds2451134.html
https://nhadatinfo.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-to-huu-xa-trung-van/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-tri-dep-tai-thanh-pho-ha-noi-pr13326565.htm
http://www.raovat.info/raovat-7252077/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-tri-dep-tai-thanh-pho-ha-noi.html
https://nhadatvn.com.vn/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-tri-dep-tai-thanh-pho-ha-noi.bds
https://raovat49.com/s/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-4405638
https://tinbatdongsan.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-to-huu-xa-trung-van/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-tri-dep-tai-thanh-pho-ha-noi-pr19720632.htm
https://tinchinhchu.net/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-to-huu-14-hn-xa-trung-van-nam-tu-liem-ha-noi/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-tri-dep-tai-thanh-pho-ha-noi-p1930736
https://phonhadat.net/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-to-huu-xa-trung-van/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-tri-dep-tai-thanh-pho-ha-noi-pr16050240.htm
http://www.batdongsannhadat.org/chi-tiet-nha-dat–nha-dat-cho-thue-152375.htm
https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-to-huu-14-hn-xa-trung-van-nam-tu-liem-ha-noi/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-tri-dep-tai-thanh-pho-ha-noi-p1605472
https://batdongsannhadat.com.vn/bat-dong-san/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-tri-dep-tai-thanh-pho-ha-noi-2/
https://nhadat24h.com/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-tri-dep-tai-thanh-pho-ha-noi-bds2451135.html
http://www.raovat.info/raovat-7252076/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-tri-dep-tai-thanh-pho-ha-noi.html
https://nhadatinfo.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-to-huu-xa-trung-van/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-tri-dep-tai-thanh-pho-ha-noi-pr13326566.htm
https://raovat49.com/s/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-4405637
https://phonhadat.net/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-to-huu-xa-trung-van/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-tri-dep-tai-thanh-pho-ha-noi-pr16050238.htm
https://tinbatdongsan.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-to-huu-xa-trung-van/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-tri-dep-tai-thanh-pho-ha-noi-pr19720631.htm
https://tinchinhchu.net/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-to-huu-14-hn-xa-trung-van-nam-tu-liem-ha-noi/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-tri-dep-tai-thanh-pho-ha-noi-p1930735
https://airaovat.com/ha-noi/cho-thue-nha-dat/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-2676787.html
https://batdongsan24h.com.vn/cho-thue-cua-hang-kiot-quan-nam-tu-liem/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-tri-dep-tai-2734057.html
http://www.batdongsannhadat.org/chi-tiet-nha-dat–nha-dat-cho-thue-152376.htm
https://batdongsannhadat.com.vn/bat-dong-san/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-tri-dep-tai-thanh-pho-ha-noi-3/
https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-to-huu-14-hn-xa-trung-van-nam-tu-liem-ha-noi/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-tri-dep-tai-thanh-pho-ha-noi-p1605474
https://gaapnow.com/511299/46/Chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-tri-dep-tai-thanh-pho-Ha-Noi.html
https://nhadat24h.com/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-tri-dep-tai-thanh-pho-ha-noi-bds2451142.html
https://nhadatinfo.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-to-huu-xa-trung-van/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-tri-dep-tai-thanh-pho-ha-noi-pr13326573.htm
https://nhadatvn.com.vn/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-tri-dep-tai-thanh-pho-ha-noi.bds
http://www.raovat.info/raovat-7252081/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-tri-dep-tai-thanh-pho-ha-noi.html
https://phonhadat.net/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-to-huu-xa-trung-van/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-tri-dep-tai-thanh-pho-ha-noi-pr16050243.htm
https://tinbatdongsan.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-to-huu-xa-trung-van/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-tri-dep-tai-thanh-pho-ha-noi-pr19720637.htm
https://tinchinhchu.net/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-to-huu-14-hn-xa-trung-van-nam-tu-liem-ha-noi/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-tri-dep-tai-thanh-pho-ha-noi-p1930744
http://www.batdongsannhadat.org/chi-tiet-nha-dat–nha-dat-cho-thue-152379.htm
https://batdongsannhadat.com.vn/bat-dong-san/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-tri-dep-tai-thanh-pho-ha-noi-4/
https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-to-huu-14-hn-xa-trung-van-nam-tu-liem-ha-noi/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-tri-dep-tai-thanh-pho-ha-noi-p1605490
https://nhadatinfo.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-to-huu-xa-trung-van/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-tri-dep-tai-thanh-pho-ha-noi-pr13326588.htm
https://nhadat24h.com/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-tri-dep-tai-thanh-pho-ha-noi-bds2451161.html
http://www.raovat.info/raovat-7252098/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-tri-dep-tai-thanh-pho-ha-noi.html
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-tri-dep-tai-thanh-pho-ha-noi.html
https://tinchinhchu.net/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-to-huu-14-hn-xa-trung-van-nam-tu-liem-ha-noi/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-tri-dep-tai-thanh-pho-ha-noi-p1930759
https://phonhadat.net/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-to-huu-xa-trung-van/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-tri-dep-tai-thanh-pho-ha-noi-pr16050260.htm
https://tinbatdongsan.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-to-huu-xa-trung-van/chinh-chu-can-sang-nhuong-mat-bang-da-day-du-noi-that-vi-tri-dep-tai-thanh-pho-ha-noi-pr19720657.htm

Đặc điểm bất động sản

Thông tin liên hệ

  • 0349540687

Đất Xanh

Hotline: 0363962266

Địa chỉ:

Đất Xanh

[woocommerce_my_account]