Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng vị trí đẹp tại Bình Dương

  • 300m2,
  • 20 triệu/tháng
  • Bình Dương

Thông tin mô tả

Chính chủ cần cho thuê nhà xưởng vị trí đẹp tại Bình Dương
– Địa chỉ: Đường DE1 Mỹ Phước-Tân Vạn Khu đô thị Mỹ Phước 3 Thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương.
Diện tích cho thuê: 300m2, có gác (70m2)
–Giá thuê : 20 triệu/tháng
– Rộng sạch sẽ, thoáng mát
– Khu dân cư hiện hữu, an ninh tốt, đầy đủ tiện ích ,giao thông thuận tiện
– Phù hợp Cho thuê bán hàng, kinh doanh đa ngành nghề, làm kho, nhà xưởng.
=> Liên hệ ngay 0888070999 ( Tuấn) để được xem và thuê nhanh nhất!!! Mong tiếp khách thiện chí

https://nha.chotot.com/thue-van-phong-mat-bang-kinh-doanh-thi-xa-ben-cat-binh-duong/96273784.htm

https://alinhadat.vn/./thue/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-667948

https://batdongsanviet.vn/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-my-phuoc-156-bd-phuong-my-phuoc-ben-cat-binh-duong/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-p1228779

https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-my-phuoc-156-bd-phuong-my-phuoc-ben-cat-binh-duong/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-p1250736

https://chuyennhadat.com.vn/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-my-phuoc-phuong-my-phuoc/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-pr11484725.htm

https://nhadat24h.com/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-bds2112369.html

https://nhadatchuyennghiep.com/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-my-phuoc-phuong-my-phuoc/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-pr11484728.htm

https://nhadatinfo.com/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-my-phuoc-phuong-my-phuoc/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-pr12718510.htm

http://www.raovat.info/raovat-6936162/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong.html

https://nhadatvn.com.vn/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong.bds

https://tinbatdongsan.com/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-my-phuoc-phuong-my-phuoc/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-pr19015142.htm

https://timgicungco.com/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-t2657315.html

https://alinhadat.vn/./thue/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-667949

https://batdongsanviet.vn/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-my-phuoc-156-bd-phuong-my-phuoc-ben-cat-binh-duong/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-p1228781

https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-my-phuoc-156-bd-phuong-my-phuoc-ben-cat-binh-duong/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-p1250737

https://chuyennhadat.com.vn/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-my-phuoc-phuong-my-phuoc/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-pr11484726.htm

https://nhadatchuyennghiep.com/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-my-phuoc-phuong-my-phuoc/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-pr11484729.htm

http://www.raovat.info/raovat-6936163/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong.html

https://nhadatinfo.com/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-my-phuoc-phuong-my-phuoc/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-pr12718511.htm

https://tinbatdongsan.com/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-my-phuoc-phuong-my-phuoc/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-pr19015143.htm

https://timgicungco.com/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-t2657316.html

https://bannhadat123.vn/cho-thue-kho-xuong-thi-xa-ben-cat-binh-duong/chinh-chu-can-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-eid-692383/

https://batdongsanviet.vn/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-my-phuoc-156-bd-phuong-my-phuoc-ben-cat-binh-duong/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-p1228782

https://chuyennhadat.com.vn/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-my-phuoc-phuong-my-phuoc/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-pr11484734.htm

https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-my-phuoc-156-bd-phuong-my-phuoc-ben-cat-binh-duong/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-p1250739

https://www.homeme.vn/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-p727109.html

https://nhadatchuyennghiep.com/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-my-phuoc-phuong-my-phuoc/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-pr11484736.htm

https://nhadat24h.com/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-bds2112372.html

http://www.raovat.info/raovat-6936166/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong.html

https://nhadatinfo.com/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-my-phuoc-phuong-my-phuoc/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-pr12718518.htm

https://tinbatdongsan.com/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-my-phuoc-phuong-my-phuoc/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-pr19015158.htm

https://timgicungco.com/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-t2657322.html

https://alinhadat.vn/./thue/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-667950

https://chuyennhadat.com.vn/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-my-phuoc-phuong-my-phuoc/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-pr11484735.htm

https://nhadatchuyennghiep.com/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-my-phuoc-phuong-my-phuoc/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-pr11484737.htm

https://nhadat24h.com/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-bds2112373.html

https://nhadatinfo.com/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-my-phuoc-phuong-my-phuoc/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-pr12718519.htm

http://www.raovat.info/raovat-6936167/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong.html

https://nhadatvn.com.vn/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong.bds

https://tinbatdongsan.com/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-my-phuoc-phuong-my-phuoc/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-pr19015160.htm

https://timgicungco.com/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-t2657323.html

https://batdongsanviet.vn/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-my-phuoc-156-bd-phuong-my-phuoc-ben-cat-binh-duong/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-p1228784

https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-my-phuoc-156-bd-phuong-my-phuoc-ben-cat-binh-duong/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-p1250742

https://chonhadat.com/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-pr336477.html

https://chuyennhadat.com.vn/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-my-phuoc-phuong-my-phuoc/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-pr11484738.htm

https://nhadat24h.com/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-bds2112376.html

https://nhadatchuyennghiep.com/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-my-phuoc-phuong-my-phuoc/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-pr11484739.htm

http://nhadatviet247.net/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-2773378.html

https://nhadatinfo.com/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-my-phuoc-phuong-my-phuoc/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-pr12718525.htm

https://nhadatvn.com.vn/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong.bds

http://www.raovat.info/raovat-6936169/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong.html

https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong.html

https://tinbatdongsan.com/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-my-phuoc-phuong-my-phuoc/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-pr19015165.htm

https://timgicungco.com/chinh-chu-can-cho-thue-nha-xuong-vi-tri-dep-tai-binh-duong-t2657325.html

Đặc điểm bất động sản

Thông tin liên hệ

  • 0888070999

bbbbbbbbbb

Hotline: 88888888888

Địa chỉ:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

[woocommerce_my_account]