Chính Chủ Cần Bán Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại Đồng Nai

  • 1002m2
  • 1 tỷ 50tr
  • Đồng Nai

Thông tin mô tả

Chính Chủ Cần Bán Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại Đồng Nai
Địa chỉ: xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
Diện tích: 1002m2
Giá : 1 tỷ 50tr
Liên hệ : 0836339399
+ Tọa lạc vị trí đẹp, đất bằng phẳng, đường mở rộng giao thông di chuyển thuận tiện
+ Khu dân cư đông đúc,các tiện ích công cộng xung quanh đầy đủ
+ Pháp lý rõ ràng, đầy đủ
+ Tiềm năng lớn: Đất luôn tăng theo tình hình chung BĐS của khu vực, đảm bảo sinh lời.
=> Liên hệ ngay để được xem và mua nhanh nhất ( mong tiếp khách thiện chí )

https://muaban.net/bat-dong-san/ban-dat-tho-cu/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-id68599541

https://www.nhatot.com/mua-ban-dat-huyen-xuan-loc-dong-nai/101370232.htm?_gl=1*eg2uzy*_ga*ODA4NTEzMTkzLjE2NDQ4NTUwODI.*_ga_XQVN5K27XX*MTY2OTE4ODY3MS4yMzIuMS4xNjY5MTkxMzM3LjU5LjAuMA..&_ga=2.220441372.522558775.1668320218-808513193.1644855082

https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-duong-quoc-lo-1a-244-dna-xa-suoi-cao-xuan-loc-dong-nai/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-p1544163
https://nhadat24h.com/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-bds2394653.html
http://nhadattop1.com/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-pd14434248.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-21-3-1-xa-suoi-cao/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-pr13218957.htm
http://www.raovat.info/raovat-7196126/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai.html
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-quoc-lo-1a-244-dna-xa-suoi-cao-xuan-loc-dong-nai/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-p1869802
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-21-3-1-xa-suoi-cao/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-pr19603365.htm
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-duong-quoc-lo-1a-244-dna-xa-suoi-cao-xuan-loc-dong-nai/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-p1544162
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-21-3-1-xa-suoi-cao/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-pr13218953.htm
https://nhadat24h.com/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-bds2394651.html
http://www.raovat.info/raovat-7196121/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai.html
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-quoc-lo-1a-244-dna-xa-suoi-cao-xuan-loc-dong-nai/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-p1869799
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-21-3-1-xa-suoi-cao/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-pr15941286.htm
https://airaovat.com/dong-nai/mua-ban-nha-dat/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-2634423.html
https://batdongsan24h.com.vn/ban-dat-huyen-xuan-loc/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-2660647.html
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-duong-quoc-lo-1a-244-dna-xa-suoi-cao-xuan-loc-dong-nai/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-p1544160
https://nhadat24h.com/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-bds2394650.html
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-21-3-1-xa-suoi-cao/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-pr13218952.htm
http://www.raovat.info/raovat-7196122/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai.html
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-quoc-lo-1a-244-dna-xa-suoi-cao-xuan-loc-dong-nai/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-p1869801
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-21-3-1-xa-suoi-cao/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-pr19603366.htm
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-21-3-1-xa-suoi-cao/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-pr15941295.htm
https://airaovat.com/dong-nai/mua-ban-nha-dat/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-2634421.html
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-duong-quoc-lo-1a-244-dna-xa-suoi-cao-xuan-loc-dong-nai/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-p1544158
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-21-3-1-xa-suoi-cao/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-pr13218956.htm
http://www.raovat.info/raovat-7196125/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai.html
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-quoc-lo-1a-244-dna-xa-suoi-cao-xuan-loc-dong-nai/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-p1869800
https://tructiep.vn/nhuong-qsd-dat/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-5533788.htm
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-21-3-1-xa-suoi-cao/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-pr19603363.htm
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-duong-quoc-lo-1a-244-dna-xa-suoi-cao-xuan-loc-dong-nai/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-p1544185
https://nhadat24h.com/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-bds2394677.html
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-21-3-1-xa-suoi-cao/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-pr13219028.htm
http://www.raovat.info/raovat-7196138/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai.html
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-quoc-lo-1a-244-dna-xa-suoi-cao-xuan-loc-dong-nai/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-p1869824
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-21-3-1-xa-suoi-cao/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-pr19603410.htm
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-46.html
https://airaovat.com/dong-nai/mua-ban-nha-dat/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-2634439.html
https://batdongsan24h.com.vn/ban-dat-huyen-xuan-loc/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-2660670.html
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-duong-quoc-lo-1a-244-dna-xa-suoi-cao-xuan-loc-dong-nai/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-p1544186
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-21-3-1-xa-suoi-cao/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-pr13219036.htm
http://www.raovat.info/raovat-7196145/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai.html
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-21-3-1-xa-suoi-cao/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-pr15941348.htm
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-quoc-lo-1a-244-dna-xa-suoi-cao-xuan-loc-dong-nai/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-p1869831
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-21-3-1-xa-suoi-cao/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-pr19603420.htm

 

https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-duong-quoc-lo-1a-244-dna-xa-suoi-cao-xuan-loc-dong-nai/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-p1538427
https://bannhadat123.vn/ban-dat-huyen-xuan-loc-dong-nai/chinh-chu-can-lo-vi-tri-dep-tai-dong-nai-eid-893222/
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-21-3-1-xa-suoi-cao/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-pr13208427.htm
https://nhadat24h.com/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-bds2388942.html
https://nhadattop1.com/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-nguyen-kim-lien-pd14410145.htm
http://www.raovat.info/raovat-7191074/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai.html
https://nhadatvn.com.vn/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai.bds
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-quoc-lo-1a-244-dna-xa-suoi-cao-xuan-loc-dong-nai/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-p1864003
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-21-3-1-xa-suoi-cao/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-pr19590711.htm
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-21-3-1-xa-suoi-cao/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-pr15929120.htm
https://bannhadat123.vn/ban-dat-huyen-xuan-loc-dong-nai/chinh-chu-can-lo-vi-tri-dep-tai-dong-nai-eid-893221/
https://nhadat24h.com/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-bds2388944.html
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-21-3-1-xa-suoi-cao/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-pr13208429.htm
https://nhadattop1.com/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-hang-1970-pd14410148.htm
http://www.raovat.info/raovat-7191075/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai.html
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-21-3-1-xa-suoi-cao/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-pr19590712.htm
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-21-3-1-xa-suoi-cao/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-pr15929121.htm
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-duong-quoc-lo-1a-244-dna-xa-suoi-cao-xuan-loc-dong-nai/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-p1538426
https://bannhadat123.vn/ban-dat-huyen-xuan-loc-dong-nai/chinh-chu-can-lo-vi-tri-dep-tai-dong-nai-eid-893220/
http://i-batdongsan.com/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-4315961.html
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-21-3-1-xa-suoi-cao/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-pr13208428.htm
https://nhadat24h.com/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-bds2388943.html
https://nhadattop1.com/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-phan-ha-thuy-pd14410147.htm
http://www.raovat.info/raovat-7191073/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai.html
https://nhadatvn.com.vn/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai.bds
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-21-3-1-xa-suoi-cao/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-pr15929122.htm
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-quoc-lo-1a-244-dna-xa-suoi-cao-xuan-loc-dong-nai/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-p1864005
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-21-3-1-xa-suoi-cao/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-dong-nai-pr19590716.htm

Đặc điểm bất động sản

Thông tin liên hệ

  • 0836339399

Đất Xanh

Hotline: 0363962266

Địa chỉ:

Đất Xanh

[woocommerce_my_account]