Chính Chủ Cần Bán Lô Đất Cây Lâu Năm Vị Trí Đẹp Tại Trà Vinh

  • 20x46/32, 40x46/19, 68x46/02m
  • lần lượt là 8 tỷ, 13 tỷ , ( hết đất ) 17 tỷ
  • Trà Vinh

Thông tin mô tả

Chính Chủ Cần Bán Lô Đất Cây Lâu Năm Vị Trí Đẹp Tại Trà Vinh
Địa chỉ: tuyến đường bệnh viện mới, Trà Đét, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Diện tích: 20×46/32, 40×46/19, 68×46/02m ( bán từ 20m ngang trở lên, theo nhu cầu người mua )
Giá : lần lượt là 8 tỷ, 13 tỷ , ( hết đất ) 17 tỷ
Liên hệ : 0983868350
+ Tọa lạc vị trí đẹp, đường mở rộng giao thông di chuyển thuận tiện
+ Khu dân cư đông đúc,các tiện ích công cộng xung quanh đầy đủ
+ Pháp lý rõ ràng, đầy đủ
+ Tiềm năng lớn: Đất luôn tăng theo tình hình chung BĐS của khu vực, đảm bảo sinh lời.
=> Liên hệ ngay để được xem và mua nhanh nhất ( mong tiếp khách thiện chí )

https://www.nhatot.com/mua-ban-dat-huyen-chau-thanh-tra-vinh/104664646.htm?_gl=1*gayhic*_ga*ODA4NTEzMTkzLjE2NDQ4NTUwODI.*_ga_XQVN5K27XX*MTY3OTIzNjAwOS40MjUuMS4xNjc5MjM2NjYwLjQ3LjAuMA..&_ga=2.32661886.1527084192.1679197850-808513193.1644855082

https://muaban.net/bat-dong-san/ban-dat-tho-cu/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-id68745240

https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-duong-10-655-tv-9-chau-thanh-tv-tra-vinh/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-p1663877
https://batdongsanno1.com/cttd/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh
https://daitheky.com.vn/ban-dat-chau-thanh-tra-vinh/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-pr177631.html
https://khonhadat.vn/ban-dat-huyen-chau-thanh/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-1774999.html
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-10-xa-nguyet-hoa/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-pr13461653.htm
https://nhadattop1.com/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-duong-van-khanh-pd14665388.htm
http://www.raovat.info/raovat-7307404/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh.html
https://rongbay.com/Toan-quoc/Chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-c15-raovat-33106378.html
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-10-655-tv-9-chau-thanh-tv-tra-vinh/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-p1992875
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-2-9-1-xa-nguyet-hoa/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-pr19850570.htm
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-duong-10-655-tv-9-chau-thanh-tv-tra-vinh/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-p1663876
https://nhadattop1.com/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-vu-ngoc-thu-pd14665387.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-10-xa-nguyet-hoa/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-pr13461652.htm
https://raovat49.com/s/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-4518291
https://rongbay.com/Toan-quoc/Chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-c15-raovat-33106377.html
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-10-xa-nguyet-hoa/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-pr19850569.htm
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-10-655-tv-9-chau-thanh-tv-tra-vinh/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-p1992874
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-duong-10-655-tv-9-chau-thanh-tv-tra-vinh/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-p1663880
https://daitheky.com.vn/ban-dat-chau-thanh-tra-vinh/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-pr177634.html
https://nhadattop1.com/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-do-thu-phuong-pd14665391.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-10-xa-nguyet-hoa/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-pr13461657.htm
http://www.raovat.info/raovat-7307406/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh.html
https://rongbay.com/Toan-quoc/Chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-c15-raovat-33106382.html
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-2-9-1-xa-nguyet-hoa/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-pr16159144.htm
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-10-655-tv-9-chau-thanh-tv-tra-vinh/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-p1992878
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-2-9-1-xa-nguyet-hoa/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-pr19850575.htm
https://bannhadat123.vn/ban-dat-huyen-chau-thanh-tra-vinh/chinh-chu-can-lo-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-eid-968677/
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-duong-10-655-tv-9-chau-thanh-tv-tra-vinh/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-p1663881
https://daitheky.com.vn/ban-dat-chau-thanh-tra-vinh/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-pr177636.html
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-10-xa-nguyet-hoa/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-pr13461656.htm
https://nhadattop1.com/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-phan-ha-thuy-pd14665392.htm
https://nhadatvn.com.vn/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh.bds
http://www.raovat.info/raovat-7307407/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh.html
https://rongbay.com/Toan-quoc/Chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-c15-raovat-33106381.html
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-10-655-tv-9-chau-thanh-tv-tra-vinh/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-p1992879
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-2-9-1-xa-nguyet-hoa/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-pr16159146.htm
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-2-9-1-xa-nguyet-hoa/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-pr19850576.htm
https://batdongsandongbac.com/ban-dat-chau-thanh-tra-vinh/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-pr108208.html
https://daitheky.com.vn/ban-dat-chau-thanh-tra-vinh/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-pr177635.html
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-10-xa-nguyet-hoa/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-pr13461659.htm
https://nhadattop1.com/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-nguyen-quang-hai-pd14665394.htm
https://nhadatvn.com.vn/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh.bds
http://www.raovat.info/raovat-7307408/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh.html
https://rongbay.com/Toan-quoc/Chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-c15-raovat-33106385.html
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-10-655-tv-9-chau-thanh-tv-tra-vinh/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-p1992881
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-2-9-1-xa-nguyet-hoa/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-pr16159148.htm
https://123nhadatviet.com/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-5648555.html
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-duong-10-655-tv-9-chau-thanh-tv-tra-vinh/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-p1663882
https://daitheky.com.vn/ban-dat-chau-thanh-tra-vinh/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-pr177637.html
https://batdongsandongbac.com/ban-dat-chau-thanh-tra-vinh/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-pr108209.html
http://i-nhadat.com/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-4105183.html
https://nhadattop1.com/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-duong-hong-hoa-pd14665395.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-10-xa-nguyet-hoa/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-pr13461660.htm
http://www.raovat.info/raovat-7307409/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh.html
https://nhadatvn.com.vn/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh.bds
https://rongbay.com/Toan-quoc/Chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-c15-raovat-33106383.html
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-10-655-tv-9-chau-thanh-tv-tra-vinh/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-p1992880
https://tructiep.vn/nhuong-qsd-dat/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-5648314.htm
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-2-9-1-xa-nguyet-hoa/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-pr19850577.htm
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-2-9-1-xa-nguyet-hoa/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-pr16159150.htm
https://batdongsan24h.com.vn/ban-dat-huyen-chau-thanh/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-2805330.html
http://bannhavip.net/vn/san-giao-dich/raovat-159370/Chinh-Chu-Can-Ban-Lo-Dat-Cay-Lau-Nam-Vi-Tri-Dep-Tai-Tra-Vinh.aspx
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-duong-10-655-tv-9-chau-thanh-tv-tra-vinh/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-p1663878
https://daitheky.com.vn/ban-dat-chau-thanh-tra-vinh/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-pr177632.html
https://gaapnow.com/557836/7/Chinh-Chu-Can-Ban-Lo-Dat-Cay-Lau-Nam-Vi-Tri-Dep-Tai-Tra-Vinh.html
https://nhadattop1.com/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-to-ngoc-lam-pd14665396.htm
https://nhadatvn.com.vn/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh.bds
http://www.raovat.info/raovat-7307410/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh.html
https://rongbay.com/Toan-quoc/Chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-c15-raovat-33106386.html
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-2-9-1-xa-nguyet-hoa/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-pr16159149.htm
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-2-9-1-xa-nguyet-hoa/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-pr19850579.htm
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-10-655-tv-9-chau-thanh-tv-tra-vinh/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-p1992882
https://bannhadat123.vn/ban-dat-huyen-chau-thanh-tra-vinh/chinh-chu-can-lo-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-eid-968680/
http://bdsno1.com/vn/san-giao-dich/raovat-159378/Chinh-Chu-Can-Ban-Lo-Dat-Cay-Lau-Nam-Vi-Tri-Dep-Tai-Tra-Vinh.aspx
https://daitheky.com.vn/ban-dat-chau-thanh-tra-vinh/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-pr177642.html
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-10-xa-nguyet-hoa/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-pr13461664.htm
https://nhadattop1.com/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-hang-1970-pd14665399.htm
http://www.raovat.info/raovat-7307411/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh.html
https://nhadatvn.com.vn/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh.bds
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-2-9-1-xa-nguyet-hoa/chinh-chu-can-ban-lo-dat-cay-lau-nam-vi-tri-dep-tai-tra-vinh-pr19850587.htm

Đặc điểm bất động sản

  • Trà Vinh
  • Bán đất

Thông tin liên hệ

  • 0983868350

Đất Xanh

Hotline: 0363962266

Địa chỉ:

Đất Xanh

[woocommerce_my_account]