Cần sang nhượng trại chăn nuôi heo theo tiêu chuẩn CP tại huyện Xuân Lộc

  • 2,7 Ha - 27.000m2
  • thỏa thuận

Thông tin mô tả

Cần sang nhượng trại chăn nuôi heo theo tiêu chuẩn CP tại huyện Xuân Lộc
địa chỉ: Xã Xuân Hoà , huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Giáp ranh tỉnh Bình Thuận( ngay trại Z30D)
Diện tích gần 2,7 Ha- 27.000m2
giá bán: thỏa thuận
+ Nguồn nước đầy đủ,cách xa khu dân cư,thích hợp chăn nuôi với số lượng lớn
+ Quy mô 6.500 con, hiện tại đang nuôi với công ty CP
+ Đường rộng xe container vào tận đất.
+ Tính pháp lý: giấy tờ rõ ràng minh bạch
Liên hệ ngay chính chủ 0909256172 để được giá ưu đãi

https://muaban.net/sang-nhuong-khac-huyen-xuan-loc-l1909-c3309/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp–id64673000

https://alinhadat.vn/./ban/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc-596545
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-tho-cu-1-xa-xuan-hoa-xuan-loc-dong-nai/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc-p1178704
https://batdongsanviet.vn/ban-dat-tho-cu-1-xa-xuan-hoa-xuan-loc-dong-nai/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc-p1167719
https://chonhadat.com/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc-pr288011.html
https://chuyennhadat.com.vn/ban-dat-xa-xuan-hoa-5/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc-pr11342021.htm
https://www.dangtinbatdongsan.vn/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc-p583490.html
https://nhadat24h.com/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc-bds2050231.html
https://nhadatchuyennghiep.com/ban-dat-xa-xuan-hoa-5/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc-pr11342026.htm
https://nhadattop1.com/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc-nguyen-kim-lien-pd13681642.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-xa-xuan-hoa-5/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc-pr12548221.htm
http://www.raovat.info/raovat-6868556/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc.html
http://nhadat.info/nhadat-4215154-can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc.html
https://rongbay.com/Toan-quoc/Can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-t-c15-raovat-32586568.html
http://www.sannhadatviet.vn/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc-p93214.html
http://nhipcaudiaoc24h.com/Cần-sang-nhượng-trại-chăn-nuôi-heo-theo-tiêu-chuẩn-CP-tại-huyện-Xuân-Lộc-28977.html
https://tinchinhchu.net/ban-dat-tho-cu-1-xa-xuan-hoa-xuan-loc-dong-nai/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc-p1522005
https://phonhadat.net/ban-dat-xa-xuan-hoa-5/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc-pr15186232.htm
https://timgicungco.com/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc-t2581075.html
https://upfree.vn/bat-dong-san/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-359928.html
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-xa-xuan-hoa-5/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc-pr18805325.htm
https://alinhadat.vn/./ban/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc-596553
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-tho-cu-1-xa-xuan-hoa-xuan-loc-dong-nai/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc-p1178712
https://batdongsanviet.vn/ban-dat-tho-cu-1-xa-xuan-hoa-xuan-loc-dong-nai/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc-p1167728
https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc-td-269492
https://chonhadat.com/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc-pr288013.html
https://chuyennhadat.com.vn/ban-dat-xa-xuan-hoa-5/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc-pr11342041.htm
https://nhadatchuyennghiep.com/ban-dat-xa-xuan-hoa-5/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc-pr11342043.htm
https://nhadattop1.com/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc-vu-ngoc-thu-pd13681657.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-xa-xuan-hoa-5/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc-pr12548239.htm
http://www.raovat.info/raovat-6868569/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc.html
http://nhadat.info/nhadat-4215163-can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc.html
https://rongbay.com/Toan-quoc/Can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-t-c15-raovat-32586578.html
https://phonhadat.net/ban-dat-xa-xuan-hoa-5/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc-pr15186250.htm
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-xa-xuan-hoa-5/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc-pr18805359.htm
https://tinchinhchu.net/ban-dat-tho-cu-1-xa-xuan-hoa-xuan-loc-dong-nai/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc-p1522017
https://timgicungco.com/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc-t2581089.html
https://upfree.vn/bat-dong-san/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-359938.html
http://nhipcaudiaoc24h.com/Cần-sang-nhượng-trại-chăn-nuôi-heo-theo-tiêu-chuẩn-CP-tại-huyện-Xuân-Lộc-28986.html
https://alinhadat.vn/./ban/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc-596557
https://bannhadat123.vn/ban-dat-huyen-xuan-loc-dong-nai/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-eid-647933/
https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc-td-269494
https://chonhadat.com/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc-pr288015.html
https://chuyennhadat.com.vn/ban-dat-xa-xuan-hoa-5/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc-pr11342049.htm
https://nhadat24h.com/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc-bds2050243.html
https://nhadatchuyennghiep.com/ban-dat-xa-xuan-hoa-5/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc-pr11342051.htm
https://nhadattop1.com/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc-hang-1970-pd13681667.htm
http://nhadat.info/nhadat-4215172-can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc.html
https://nhadatinfo.com/ban-dat-xa-xuan-hoa-5/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc-pr12548248.htm
http://www.raovat.info/raovat-6868574/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc.html
https://rongbay.com/Toan-quoc/Can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-t-c15-raovat-32586581.html
https://phonhadat.net/ban-dat-xa-xuan-hoa-5/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc-pr15186261.htm
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-xa-xuan-hoa-5/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc-pr18805370.htm
https://upfree.vn/bat-dong-san/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-359939.html
https://timgicungco.com/can-sang-nhuong-trai-chan-nuoi-heo-theo-tieu-chuan-cp-tai-huyen-xuan-loc-t2581092.html
http://nhipcaudiaoc24h.com/Cần-sang-nhượng-trại-chăn-nuôi-heo-theo-tiêu-chuẩn-CP-tại-huyện-Xuân-Lộc-28989.html

Đặc điểm bất động sản

  • Sang nhượng

Thông tin liên hệ

  • 0909256172

CÔNG TY TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO ĐÔ THỊ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH

Hotline: 0363962266

Địa chỉ: Cơ Khí Điện B La Khê Hà Đông Hà Nội

Copyright © 2019 alonhadatban.com- CÔNG TY TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO ĐÔ THỊ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH

[woocommerce_my_account]