Cần Bán Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại Huyện Bù Đăng – Tỉnh Bình Phước

  • 170hecta
  • 250tr/hecta/10.000m2
  • Bình Phước

Thông tin mô tả

Cần Bán Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại Xã Phú Sơn, Huyện Bù Đăng – Tỉnh Bình Phước
Diện tích: 170hecta
Giá : 250tr/hecta ( không bao gồm thuế thu nhập cá nhân và phí chuyển nhượng)
Liên hệ : 0947164679
+ Đất triền đồi, giáp suối 200-300m, nước chảy quanh năm, view đẹp
+ Đất nông nghiệp, trồng cây lâu năm, bao trồng tất cả các loại cây, trừ các loại cây cần sa….vv.. các loại cây bị nhà nước cấm
+ Có chuyển đổi thành trang trại,…
+ Pháp lý rõ ràng, đầy đủ
+ Tiềm năng lớn, đảm bảo sinh lời.
=> Liên hệ ngay để được xem và mua nhanh nhất!!!
https://www.facebook.com/NguyenGiaBinhPhuoc?mibextid=ZbWKwL
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075874219727&mibextid=ZbWKwL

https://dothi.net/ban-dat-xa-phu-son-5/ban-dat-tai-xa-phu-son-bu-dang-binh-phuoc-dien-tich-170000m2-pr14418828.htm

https://muaban.net/bat-dong-san/ban-dat-tho-cu/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-ph-id68731124

https://www.nhatot.com/mua-ban-dat-huyen-bu-dang-binh-phuoc/104326448.htm?_gl=1*onjktz*_ga*ODA4NTEzMTkzLjE2NDQ4NTUwODI.*_ga_XQVN5K27XX*MTY3ODQyMjE3NC40MDQuMS4xNjc4NDIyNTcwLjE3LjAuMA..&_ga=2.204951248.1980689925.1678081002-808513193.1644855082

https://batdongsan.com.vn/ban-dat-xa-phu-son-5/can-ban-lo-vi-tri-dep-tai-huyen-bu-dang-tinh-binh-oc-pr36694226

https://batdongsannhadat.com.vn/bat-dong-san/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc/
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-duong-dt-759-2-xa-phu-son-bu-dang-binh-phuoc/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang–tinh-binh-phuoc-p1651225
https://batdongsanno1.com/cttd/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc
https://daitheky.com.vn/ban-dat-bu-dang-binh-phuoc/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-pr170988.html
https://khonhadat.vn/ban-dat-huyen-bu-dang/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-1767015.html
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-14-2-1-xa-phu-son-5/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-pr13434215.htm
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-duong-van-khanh-pd14646298.htm
http://www.raovat.info/raovat-7295352/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-–-tinh-binh-phuoc.html
https://raovat49.com/s/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang–4492263
https://samhomes.vn/mua/dat-nong-lam-nghiep/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-1107158.html
https://rongbay.com/Toan-quoc/Can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-p-c15-raovat-33089056.html
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-dt-759-2-xa-phu-son-bu-dang-binh-phuoc/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang–tinh-binh-phuoc-p1979457
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-14-2-1-xa-phu-son-5/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-pr19824344.htm
https://batdongsannhadat.com.vn/bat-dong-san/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-2/
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-duong-dt-759-2-xa-phu-son-bu-dang-binh-phuoc/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang–tinh-binh-phuoc-p1651224
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-14-2-1-xa-phu-son-5/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-pr13434217.htm
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-vu-ngoc-thu-pd14646300.htm
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-14-2-1-xa-phu-son-5/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-pr16138755.htm
https://samhomes.vn/mua/dat-nong-lam-nghiep/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-1107160.html
https://raovat49.com/s/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang–4492267
https://rongbay.com/Toan-quoc/Can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-p-c15-raovat-33089058.html
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-14-2-1-xa-phu-son-5/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-pr19824348.htm
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-dt-759-2-xa-phu-son-bu-dang-binh-phuoc/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang–tinh-binh-phuoc-p1979460
https://batdongsannhadat.com.vn/bat-dong-san/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-3/
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-duong-dt-759-2-xa-phu-son-bu-dang-binh-phuoc/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang–tinh-binh-phuoc-p1651226
https://daitheky.com.vn/ban-dat-bu-dang-binh-phuoc/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-pr170989.html
http://dangtinauto.net/vn/san-giao-dich/raovat-148776/Can-Ban-Lo-Dat-Vi-Tri-Dep-Tai-Xa-Phu-Son-Huyen-Bu-Dang-Tinh-Binh-Phuoc.aspx
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-14-2-1-xa-phu-son-5/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-pr13434218.htm
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-nguyen-quang-hai-pd14646303.htm
http://www.raovat.info/raovat-7295353/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-–-tinh-binh-phuoc.html
https://raovat49.com/s/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang–4492265
https://samhomes.vn/mua/dat-nong-lam-nghiep/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-1107159.html
https://rongbay.com/Toan-quoc/Can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-p-c15-raovat-33089057.html
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc.html
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-14-2-1-xa-phu-son-5/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-pr19824351.htm
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-dt-759-2-xa-phu-son-bu-dang-binh-phuoc/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang–tinh-binh-phuoc-p1979461
https://batdongsan24h.com.vn/ban-dat-huyen-bu-dang/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-2789884.html
https://batdongsannhadat.com.vn/bat-dong-san/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-4/
https://daitheky.com.vn/ban-dat-bu-dang-binh-phuoc/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-pr170990.html
https://gaapnow.com/550624/7/Can-Ban-Lo-Dat-Vi-Tri-Dep-Tai-Xa-Phu-Son-Huyen-Bu-Dang–Tinh-Binh-Phuoc.html
https://batdongsandongbac.com/ban-dat-bu-dang-binh-phuoc/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-pr105843.html
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-14-2-1-xa-phu-son-5/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-pr13434239.htm
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-to-ngoc-lam-pd14646332.htm
http://www.raovat.info/raovat-7295370/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-–-tinh-binh-phuoc.html
https://nhadatvn.com.vn/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc.bds
https://raovat49.com/s/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang–4492284
https://samhomes.vn/mua/dat-nong-lam-nghiep/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-1107166.html
https://rongbay.com/Toan-quoc/Can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-p-c15-raovat-33089075.html
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-dt-759-2-xa-phu-son-bu-dang-binh-phuoc/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang–tinh-binh-phuoc-p1979473
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-14-2-1-xa-phu-son-5/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-pr19824380.htm
https://batdongsannhadat.com.vn/bat-dong-san/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-5/
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-duong-dt-759-2-xa-phu-son-bu-dang-binh-phuoc/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang–tinh-binh-phuoc-p1651233
https://daitheky.com.vn/ban-dat-bu-dang-binh-phuoc/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-pr170994.html
http://i-batdongsan.com/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-4501823.html
http://i-nhadat.com/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-4086173.html
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-do-thu-phuong-pd14646326.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-14-2-1-xa-phu-son-5/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-pr13434240.htm
http://www.raovat.info/raovat-7295369/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-–-tinh-binh-phuoc.html
http://nhadatviet247.net/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-3161763.html
https://rongbay.com/Toan-quoc/Can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-p-c15-raovat-33089071.html
https://samhomes.vn/mua/dat-nong-lam-nghiep/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-1107165.html
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-2.html
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-14-2-1-xa-phu-son-5/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-pr19824371.htm
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-dt-759-2-xa-phu-son-bu-dang-binh-phuoc/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang–tinh-binh-phuoc-p1979470
https://batdongsannhadat.com.vn/bat-dong-san/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-9/
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-duong-dt-759-2-xa-phu-son-bu-dang-binh-phuoc/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang–tinh-binh-phuoc-p1651253
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-14-2-1-xa-phu-son-5/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-pr13434263.htm
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-nguyen-kim-lien-pd14646358.htm
http://www.raovat.info/raovat-7295382/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-–-tinh-binh-phuoc.html
https://rongbay.com/Toan-quoc/Can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-p-c15-raovat-33089098.html
https://samhomes.vn/mua/dat-nong-lam-nghiep/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-1107176.html
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-dt-759-2-xa-phu-son-bu-dang-binh-phuoc/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang–tinh-binh-phuoc-p1979486
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-14-2-1-xa-phu-son-5/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-pr19824412.htm
https://batdongsannhadat.com.vn/bat-dong-san/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-7/
http://dangtinraovatbds.com/vn/san-giao-dich/raovat-148805/Can-Ban-Lo-Dat-Vi-Tri-Dep-Tai-Xa-Phu-Son-Huyen-Bu-Dang-Tinh-Binh-Phuoc.aspx
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-hang-1970-pd14646356.htm
https://nhadatvn.com.vn/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc.bds
http://www.raovat.info/raovat-7295381/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-–-tinh-binh-phuoc.html
https://samhomes.vn/mua/dat-nong-lam-nghiep/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-1107172.html
https://rongbay.com/Toan-quoc/Can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-p-c15-raovat-33089090.html
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-14-2-1-xa-phu-son-5/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-pr19824406.htm
https://batdongsannhadat.com.vn/bat-dong-san/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-8/
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-duong-dt-759-2-xa-phu-son-bu-dang-binh-phuoc/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang–tinh-binh-phuoc-p1651250
https://daitheky.com.vn/ban-dat-bu-dang-binh-phuoc/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-pr171003.html
http://i-batdongsan.com/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-4501847.html
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-phan-ha-thuy-pd14646352.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-14-2-1-xa-phu-son-5/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-pr13434259.htm
http://www.raovat.info/raovat-7295379/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-–-tinh-binh-phuoc.html
https://nhadatvn.com.vn/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc.bds
https://samhomes.vn/mua/dat-nong-lam-nghiep/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-1107171.html
https://rongbay.com/Toan-quoc/Can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-p-c15-raovat-33089088.html
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-3.html
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-dt-759-2-xa-phu-son-bu-dang-binh-phuoc/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang–tinh-binh-phuoc-p1979481
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-14-2-1-xa-phu-son-5/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-pr19824399.htm
https://123nhadatviet.com/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-5626032.html
http://123nhadatviet.net/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-3972295.html
https://batdongsannhadat.com.vn/bat-dong-san/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-6/
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-duong-dt-759-2-xa-phu-son-bu-dang-binh-phuoc/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang–tinh-binh-phuoc-p1651234
https://daitheky.com.vn/ban-dat-bu-dang-binh-phuoc/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-pr170995.html
http://i-batdongsan.com/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-4501826.html
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-duong-hong-hoa-pd14646320.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-14-2-1-xa-phu-son-5/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-pr13434237.htm
http://www.raovat.info/raovat-7295367/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-–-tinh-binh-phuoc.html
http://nhadatviet247.net/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-3161761.html
https://raovat49.com/s/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang–4492278
https://samhomes.vn/mua/dat-nong-lam-nghiep/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-1107163.html
https://rongbay.com/Toan-quoc/Can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-p-c15-raovat-33089070.html
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-1.html
http://www.timmuanhadat.com.vn/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-2448839.html
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-dt-759-2-xa-phu-son-bu-dang-binh-phuoc/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang–tinh-binh-phuoc-p1979469
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-14-2-1-xa-phu-son-5/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-tinh-binh-phuoc-pr19824367.htm
https://tructiep.vn/nhuong-qsd-dat/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-xa-phu-son-huyen-bu-dang-5636647.htm

Đặc điểm bất động sản

Thông tin liên hệ

  • 0947164679

Đất Xanh

Hotline: 0363962266

Địa chỉ:

Đất Xanh

[woocommerce_my_account]