Cần Bán Lô Đất 2 Mặt Tiền Vị Trí Đẹp Tại Huyện Cầu Ngang Tỉnh Trà Vinh

  • 287.5 m2
  • 1,199 tỷ
  • Trà Vinh

Thông tin mô tả

Cần Bán Lô Đất 2 Mặt Tiền Vị Trí Đẹp Tại Huyện Cầu Ngang Tỉnh Trà Vinh
Địa chỉ: Trần Thành Đại, Thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Trà Vinh
Diện tích: 287.5 m2
Giá : 1,199 tỷ
Liên hệ : 0585886258
+ Đường mở rộng giao thông di chuyển thuận tiện,đất mặt tiền Trần Thành Đại và mặt tiền vào con hẻm, cách q.lộ 53 150m…
+ Khu dân cư đông đúc,các tiện ích công cộng xung quanh đầy đủ,cách chợ 200m…
+Pháp lý rõ ràng, đầy đủ
+ Tiềm năng lớn: Đất luôn tăng theo tình hình chung BĐS của khu vực, đảm bảo sinh lời.
=> Liên hệ ngay 0585886258 để được xem và mua nhanh nhất!!!

 

https://muaban.net/bat-dong-san/ban-dat-tho-cu/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-id68630799

https://www.nhatot.com/mua-ban-dat-huyen-cau-ngang-tra-vinh/101952930.htm?_gl=1*192xfp9*_ga*ODA4NTEzMTkzLjE2NDQ4NTUwODI.*_ga_XQVN5K27XX*MTY3MDgyODM3OS4yOTEuMS4xNjcwODMwNTkzLjYwLjAuMA..&_ga=2.40628970.957534492.1670814548-808513193.1644855082

https://airaovat.com/tra-vinh/mua-ban-nha-dat/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-2652453.html
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-tho-cu-duong-17-654-tv-thi-tran-cau-ngang-cau-ngang-tv-tra-vinh/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-p1570809
https://bannhadat123.vn/ban-dat-huyen-cau-ngang-tra-vinh/can-lo-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-eid-910888/
https://khonhadat.vn/ban-dat-huyen-cau-ngang/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-1724527.html
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-duong-van-khanh-pd14511191.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-17-4-thi-tran-cau-ngang/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-pr13267188.htm
https://nhadatvn.com.vn/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh.bds
http://www.raovat.info/raovat-7220037/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh.html
https://tinchinhchu.net/ban-dat-tho-cu-duong-17-654-tv-thi-tran-cau-ngang-cau-ngang-tv-tra-vinh/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-p1896084
https://tructiep.vn/nhuong-qsd-dat/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-5558821.htm
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-17-4-thi-tran-cau-ngang/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-pr19657950.htm
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-17-4-thi-tran-cau-ngang/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-pr15993350.htm
https://airaovat.com/tra-vinh/mua-ban-nha-dat/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-2652454.html
https://batdongsan24h.com.vn/ban-dat-mat-pho-huyen-cau-ngang/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-2691892.html
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-tho-cu-duong-17-654-tv-thi-tran-cau-ngang-cau-ngang-tv-tra-vinh/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-p1570810
https://gaapnow.com/481635/4/Can-Ban-Lo-Dat-2-Mat-Tien-Vi-Tri-Dep-Tai-Huyen-Cau-Ngang-Tinh-Tra-Vinh.html
https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-td-585642
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-to-ngoc-lam-pd14511192.htm
https://nhadat24h.com/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-bds2421280.html
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-17-4-thi-tran-cau-ngang/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-pr13267191.htm
http://www.raovat.info/raovat-7220039/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh.html
https://tinchinhchu.net/ban-dat-tho-cu-duong-17-654-tv-thi-tran-cau-ngang-cau-ngang-tv-tra-vinh/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-p1896087
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-17-4-thi-tran-cau-ngang/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-pr19657954.htm
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-17-4-thi-tran-cau-ngang/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-pr15993351.htm
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-tho-cu-duong-17-654-tv-thi-tran-cau-ngang-cau-ngang-tv-tra-vinh/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-p1570811
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-vu-ngoc-thu-pd14511193.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-17-4-thi-tran-cau-ngang/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-pr13267190.htm
http://www.raovat.info/raovat-7220038/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh.html
https://tinchinhchu.net/ban-dat-tho-cu-duong-17-654-tv-thi-tran-cau-ngang-cau-ngang-tv-tra-vinh/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-p1896085
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-17-4-thi-tran-cau-ngang/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-pr19657952.htm
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-17-4-thi-tran-cau-ngang/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-pr15993352.htm
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-tho-cu-duong-17-654-tv-thi-tran-cau-ngang-cau-ngang-tv-tra-vinh/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-p1570812
https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-td-585643
https://nhadat24h.com/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-bds2421281.html
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-nguyen-quang-hai-pd14511194.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-17-4-thi-tran-cau-ngang/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-pr13267194.htm
http://www.raovat.info/raovat-7220040/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh.html
https://tinchinhchu.net/ban-dat-tho-cu-duong-17-654-tv-thi-tran-cau-ngang-cau-ngang-tv-tra-vinh/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-p1896086
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-17-4-thi-tran-cau-ngang/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-pr19657953.htm
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-1.html
https://airaovat.com/tra-vinh/mua-ban-nha-dat/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-2652457.html
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-tho-cu-duong-17-654-tv-thi-tran-cau-ngang-cau-ngang-tv-tra-vinh/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-p1570813
https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-td-585644
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-do-thu-phuong-pd14511197.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-17-4-thi-tran-cau-ngang/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-pr13267197.htm
https://nhadat24h.com/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-bds2421285.html
http://www.raovat.info/raovat-7220041/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh.html
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-17-4-thi-tran-cau-ngang/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-pr19657956.htm
https://tinchinhchu.net/ban-dat-tho-cu-duong-17-654-tv-thi-tran-cau-ngang-cau-ngang-tv-tra-vinh/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-p1896089
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-2.html
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-17-4-thi-tran-cau-ngang/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-pr15993354.htm
https://airaovat.com/tra-vinh/mua-ban-nha-dat/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-2652459.html
https://batdongsan24h.com.vn/ban-dat-mat-pho-huyen-cau-ngang/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-2691893.html
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-tho-cu-duong-17-654-tv-thi-tran-cau-ngang-cau-ngang-tv-tra-vinh/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-p1570814
https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-td-585645
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-duong-hong-hoa-pd14511198.htm
https://nhadat24h.com/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-bds2421284.html
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-17-4-thi-tran-cau-ngang/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-pr13267198.htm
http://www.raovat.info/raovat-7220043/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh.html
https://nhadatvn.com.vn/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh.bds
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-17-4-thi-tran-cau-ngang/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-pr19657959.htm
https://tinchinhchu.net/ban-dat-tho-cu-duong-17-654-tv-thi-tran-cau-ngang-cau-ngang-tv-tra-vinh/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-p1896090
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-3.html
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-17-4-thi-tran-cau-ngang/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-pr15993355.htm
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-tho-cu-duong-17-654-tv-thi-tran-cau-ngang-cau-ngang-tv-tra-vinh/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-p1570847
https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-td-585664
https://bannhadat123.vn/ban-dat-huyen-cau-ngang-tra-vinh/can-lo-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-eid-910910/
http://i-batdongsan.com/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-4368995.html
https://nhadat24h.com/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-bds2421306.html
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-17-4-thi-tran-cau-ngang/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-pr13267222.htm
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-phan-ha-thuy-pd14511224.htm
http://www.raovat.info/raovat-7220060/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh.html
https://tinchinhchu.net/ban-dat-tho-cu-duong-17-654-tv-thi-tran-cau-ngang-cau-ngang-tv-tra-vinh/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-p1896108
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-4.html
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-17-4-thi-tran-cau-ngang/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-pr19657988.htm
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-17-4-thi-tran-cau-ngang/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-pr15993379.htm
https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-td-585665
https://bannhadat123.vn/ban-dat-huyen-cau-ngang-tra-vinh/can-lo-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-eid-910911/
https://nhadat24h.com/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-bds2421309.html
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-hang-1970-pd14511226.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-17-4-thi-tran-cau-ngang/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-pr13267225.htm
https://nhadatvn.com.vn/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh.bds
http://www.raovat.info/raovat-7220062/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh.html
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-17-4-thi-tran-cau-ngang/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-pr19657991.htm
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-17-4-thi-tran-cau-ngang/can-ban-lo-dat-2-mat-tien-vi-tri-dep-tai-huyen-cau-ngang-tinh-tra-vinh-pr15993381.htm

Đặc điểm bất động sản

  • Trà Vinh
  • Bán đất

Thông tin liên hệ

  • 0585886258

Đất Xanh

Hotline: 0363962266

Địa chỉ:

Đất Xanh

[woocommerce_my_account]