Cần bán đất công nghiệp sản xuất vị trí đẹp ở tỉnh Hưng Yên

  • 112
  • 1,7ha-6,2ha-2,8ha-2,7ha
  • 1,35 triệu/m2
  • Hưng Yên

Thông tin mô tả

Cần bán đất công nghiệp sản xuất vị trí đẹp ở tỉnh Hưng Yên

Diện tích : 1,7ha-6,2ha-2,8ha-2,7ha
+Giá bán : 1,35 triệu/m2
+Vị trí : trục Dương Quang- Hoà Phong- Mỹ Hào- Hưng Yên

Diện tích : 2.1ha- 3,2ha- 3.5ha- 9.8ha- 9.5ha .
+Giá bán : 1,35 triệu/m2
+vị trí tại: trục kinh tế Mỹ Hào nối Dương Quang-Minh Đức- ra QLO5A ( đương quy hoạch 25m).

/-heart Diện tích : 1.3ha- 2.7ha- 1.8ha- đất cấp mới tại : Ân Thi-Hưng Yên
+Giá bán : 1,35 triệu/m2
=> ACE doanh nghiệp quan tâm liên hệ sdt : 0867649553

https://nha.chotot.com/hung-yen/thi-xa-my-hao/mua-ban-dat/87631826.htm?_ga=2.259697283.880133845.1626861213-475140623.1622889961

https://muaban.net/dat-tho-cu-huyen-my-hao-l3104-c3102/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-id63022205

https://batdongsan.com.vn/ban-dat-xa-hoa-phong-1/can-ban-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-pr30604819

https://airaovat.com/hung-yen/mua-ban-nha-dat/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-2318656.html
http://123nhadatviet.net/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-2556561.html
https://alinhadat.vn/./ban/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-275069
http://bds365.com.vn/detail?id=can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-220023.html
https://batdongsangood.com.vn/member/product.html/?do=edit&id=210116&ext=p=1
https://baomuabanraovat.com/bds/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen/
http://datthudo.vn/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-1626978339/
https://dangtinnhadatmienphi.com/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-id78396.html
https://dautudatviet.com/nha-dat/512839/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen.html
https://khonhadat.vn/ban-dat-huyen-my-hao/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-1381893.html
http://muabanbinhthuan.vn/hung-yen/ban-dat-o/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-434020.html
https://muabannhaviet.vn/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-1626978380/
https://muabannhadathanoi.com.vn/customer/edit-230976/
https://nhadattop1.com/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-pd12354880.htm
http://nhadatinfo.com/ban-dat-xa-hoa-phong-1/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-pr11805893.htm
http://www.raovat.info/raovat-6583463/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen.html
http://nhadat.info/nhadat-3881460-can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen.html
http://raovat.thongtinmuaban.vn/details.php?id=666841
https://rongbay.com/Toan-quoc/Can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-c15-raovat-32174175.html
https://sandiaoctructuyen.com/preview/e59a078ed2af839c670f0155180096a9/
https://thegioicanho.com/bat-dong-san/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-547281
https://timgicungco.com/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-s2334885.html
https://tinbds.com/ban-dat/hung-yen/my-hao/dbe0
http://tructiep.vn/nhuong-qsd-dat/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-5006528.htm
https://alinhadat.vn/./ban/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-275071
https://batdongsangood.com.vn/member/product.html/?do=edit&id=210119&ext=p=1
https://baomuabanraovat.com/bds/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-2/
https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-td-170708
https://dautudatviet.com/nha-dat/512840/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen.html
http://datthudo.vn/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-1626978626/
https://muabannhaviet.vn/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-1626978641/
http://muabanbinhthuan.vn/hung-yen/ban-dat-o/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-434021.html
https://muabannhadathanoi.com.vn/customer/edit-232721/
http://nhadat.info/nhadat-3881465-can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen.html
https://nhadattop1.com/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-pd12354882.htm
http://nhadatinfo.com/ban-dat-xa-hoa-phong-1/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-pr11805898.htm
http://www.raovat.info/raovat-6583467/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen.html
http://raovat.thongtinmuaban.vn/details.php?id=666842
https://rongbay.com/Toan-quoc/Can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-c15-raovat-32174176.html
https://sandiaoctructuyen.com/preview/6c475cbdfbb1016047b2b8a9ee4cb2f6/
https://timnhadat.net/rao-vat/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-621732
https://thegioicanho.com/bat-dong-san/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-547284
https://tinbds.com/ban-dat/hung-yen/my-hao/dbe3
https://timgicungco.com/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-s2334886.html
https://airaovat.com/hung-yen/mua-ban-nha-dat/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-2318660.html
http://123nhadatviet.net/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-2556574.html
https://123nhadatviet.com/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-3863691.html
https://alinhadat.vn/./ban/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-275075
https://baomuabanraovat.com/bds/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-3/
https://batdongsangood.com.vn/member/product.html/?do=edit&id=210121&ext=p=1
https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-td-170710
https://dautudatviet.com/nha-dat/512844/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen.html
https://dangtinnhadatmienphi.com/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-id78397.html
http://i-batdongsan.com/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-2985509.html
http://i-nhadat.com/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-2676440.html
https://muabannhaviet.vn/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-1626978899/
http://muabanbinhthuan.vn/hung-yen/ban-dat-o/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-434024.html
https://muabannhadathanoi.com.vn/customer/edit-233199/
http://nhadat.info/nhadat-3881468-can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen.html
https://nhadattop1.com/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-pd12354885.htm
http://nhadatinfo.com/ban-dat-xa-hoa-phong-1/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-pr11805902.htm
http://www.raovat.info/raovat-6583473/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen.html
https://rongbay.com/Toan-quoc/Can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-c15-raovat-32174182.html
https://sandiaoctructuyen.com/preview/3f3e826be58700362a64ae2c10b9894d/
https://thegioicanho.com/bat-dong-san/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-547290
https://timnhadat.net/rao-vat/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-621733
https://timgicungco.com/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-s2334888.html
https://tinbds.com/ban-dat/hung-yen/my-hao/dbe7
https://airaovat.com/hung-yen/mua-ban-nha-dat/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-2318662.html
https://alinhadat.vn/./ban/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-275076
https://baomuabanraovat.com/bds/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-4/
https://batdongsangood.com.vn/member/product.html/?do=edit&id=210123&ext=p=1
https://dautudatviet.com/nha-dat/512846/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen.html
https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-td-170711
http://i-batdongsan.com/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-2985513.html
http://i-nhadat.com/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-2676448.html
https://muabannhaviet.vn/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-1626979109/
http://muabanbinhthuan.vn/hung-yen/ban-dat-o/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-434026.html
https://muabannhadathanoi.com.vn/customer/edit-233231/
http://nhadat.info/nhadat-3881470-can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen.html
https://nhadattop1.com/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-pd12354887.htm
http://nhadatinfo.com/ban-dat-xa-hoa-phong-1/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-pr11805908.htm
http://www.raovat.info/raovat-6583476/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen.html
https://rongbay.com/Toan-quoc/Can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-c15-raovat-32174185.html
https://sandiaoctructuyen.com/preview/dfd53ed5546691b09a5ab0d7e1a450cf/
https://thegioicanho.com/bat-dong-san/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-547296
https://tinbds.com/ban-dat/hung-yen/my-hao/dbfc
https://timgicungco.com/can-ban-dat-cong-nghiep-san-xuat-vi-tri-dep-o-tinh-hung-yen-s2334890.html

Đặc điểm bất động sản

Thông tin liên hệ

  • 0867649553

Tin đăng liên quan

CÔNG TY TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO ĐÔ THỊ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH

Hotline: 0363962266

Địa chỉ: Cơ Khí Điện B La Khê Hà Đông Hà Nội

Copyright © 2019 alonhadatban.com- CÔNG TY TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO ĐÔ THỊ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH

[woocommerce_my_account]