Cần Bán 3 Lô Đất Mặt Tiền Xã An Linh – Huyện Phú Giáo- Tỉnh Bình Dương

  • 5300m2
  • 2 ty5 bớt
  • Bình Dương

Thông tin mô tả

Cần Bán 3 Lô Đất Mặt Tiền Xã An Linh – Huyện Phú Giáo- Tỉnh Bình Dương
Diện tích Lô 1 : 5300m2 Giá : 2 ty5 bớt chút Lộc
+ Mặt tiền đường đất 6m đuôi giáp bờ sông khu dân cư, phù hợp làm nhà yến trang trại cây ăn trái viu bờ sông
Diện tích lô 2 : 50×52 (100 thổ cư ) Giá : 2 ty5
+ Mặt tiền 507 An Linh đối diện nhà thờ lớn
Diện tích lô 3: 12×45 ( thổ cư 300) Giá : 2 ty5
+ Lô góc 2 mặt tiền 507 thung lũng 11
Liên hệ : 0901781999
+ Đường mở rộng giao thông di chuyển thuận tiện
+ Pháp lý rõ ràng, đầy đủ
=> Liên hệ ngay để được xem và mua nhanh nhất!!!

https://muaban.net/bat-dong-san/ban-dat-tho-cu/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-id68878612

https://www.nhatot.com/mua-ban-dat-huyen-phu-giao-binh-duong/107599666.htm?_gl=1*6yyqod*_gcl_au*OTA1NTYxMjI4LjE2ODMxMTMyMDI.*_ga*NDM0MDk0MjI5LjE2ODMxMTMyMDM.*_ga_XQVN5K27XX*MTY4NzU5MDM3My4xMjYuMS4xNjg3NTkwNTQ3LjMwLjAuMA..&_ga=2.769554

https://alonhadat.com.vn/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-13053893.html

https://dothi.net/ban-dat-xa-an-linh/ban-dat-tai-xa-an-linh-phu-giao-binh-duong-dien-tich-5300m2-pr14514042.htm

https://batdongsan.com.vn/ban-dat-xa-an-linh/c-b-3-lo-mat-tien-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-pr37526416

http://24hquangcao.vn/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giaotinh-binh-duong-375650/
https://bantot.com.vn/dat-nen/c-n-b-n-3-l-t-m-t-ti-n-x-an-linh-huy-n-ph-gi-o-t-nh-b-nh-d-ng/54527
https://bannhadat123.vn/ban-dat-huyen-phu-giao-binh-duong/can-3-lo-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-eid-1060405/
http://chototsaigon.com/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giaotinh-binh-duong-376213/
https://bdshot.vn/tin-dang/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-td-765851
http://datnenphomoi.com.vn/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-608382.html
https://gaapnow.com/729694/4/Can-Ban-3-Lo-Dat-Mat-Tien-Xa-An-Linh—Huyen-Phu-Giao–Tinh-Binh-Duong.html
https://www.dangtintoanquoc.com/chi-tiet/Can-Ban–Lo-Dat-Mat-Tien-Xa-An-Linh-Huyen-Phu-Giao-Tinh-Binh-Duong-634623.html
http://nguyenkhai.hoibatdongsan.com.vn/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-pid840759.101.htm
https://kenhdiaoc.vn/sua-tin-dang/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh–huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-214953
https://www.homeme.vn/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-p870042.html
https://nhadatdothi.net.vn/threads/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong.47871
https://nhadattop1.com/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-nguyenkhai-pd14840872.htm
https://nhadattot.com/chinh-chu-can-ban-nha-mat-tien-duong-dong-giua-huyen-dien-khach-tinh-khanh-hoa-pid94241.html
https://nhadatinfo.com/ban-dat-xa-an-linh/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-pr13745720.htm
https://nhamatpho.biz/-phu-giao-binh-duong/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-pr63313.html
https://odt.vn/nha-dat-ban/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-457259.html
https://quangcao24h.com.vn/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giaotinh-binh-duong-386390/
http://www.raovat.info/raovat-7420987/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong.html
https://raovatdangtin.com/raovat/nha-dat/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong.html
https://www.raovatquynhon.com/raovat/bat-dong-san/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong.html
https://samhomes.vn/mua/dat-tho-cu-dat-o/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-1199628.html
https://raovat49.com/s/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-4719017
https://rongbay.com/Toan-quoc/Can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-c15-raovat-33283358.html
https://timnhadat.net/rao-vat/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-891940
https://tinchinhchu.net/ban-dat-tho-cu-xa-an-linh-phu-giao-binh-duong/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-p2125450
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-xa-an-linh/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-pr20107001.htm
http://topsaigon.net/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giaotinh-binh-duong-374452/
http://24hquangcao.vn/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giaotinh-binh-duong-375661/
https://123nhadatviet.com/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-5861463.html
https://123nhadatviet.net/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-4166924.html
https://bantot.com.vn/dat-nen/c-n-b-n-3-l-t-m-t-ti-n-x-an-linh-huy-n-ph-gi-o-t-nh-b-nh-d-ng/54537
https://batdongsan24h.com.vn/ban-dat-mat-pho-huyen-phu-giao/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-2955403.html
https://bannhadat123.vn/ban-dat-huyen-phu-giao-binh-duong/can-3-lo-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-eid-1060419/
http://chototsaigon.com/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giaotinh-binh-duong-376222/
https://datnen.vn/dat-nen/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-bin-816919.view.html?admin=1
https://www.dangtintoanquoc.com/chi-tiet/Can-Ban–Lo-Dat-Mat-Tien-Xa-An-Linh-Huyen-Phu-Giao-Tinh-Binh-Duong-634643.html
http://nguyenthanhthuy4.hoibatdongsan.com.vn/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-pid840778.101.htm
https://gaapnow.com/729714/4/Can-Ban-3-Lo-Dat-Mat-Tien-Xa-An-Linh—Huyen-Phu-Giao–Tinh-Binh-Duong.html
https://i-batdongsan.com/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-4716632.html
https://i-nhadat.com/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-4289117.html
https://khonhadat.vn/ban-dat-huyen-phu-giao/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-1855488.html
https://nhadatdothi.net.vn/threads/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong.47877
https://muare.vn/posts/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong.5327966
https://nhadattop1.com/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-nguyen-thanh-thuy-pd14840890.htm
https://nhadatonline360.com/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-pid150420.html
https://nhadatinfo.com/ban-dat-xa-an-linh/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-pr13745745.htm
http://nhadatviet247.net/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-3301550.html
https://odt.vn/nha-dat-ban/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-457275.html
https://quangcao24h.com.vn/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giaotinh-binh-duong-386399/
https://raobds.vn/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-230624.html
http://www.raovat.info/raovat-7421009/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong.html
https://samhomes.vn/mua/dat-tho-cu-dat-o/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-1199648.html
https://rongbay.com/Toan-quoc/Can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-c15-raovat-33283392.html
http://www.timmuanhadat.com.vn/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-2531712.html
https://timnhadat.net/rao-vat/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-891950
https://tinchinhchu.net/ban-dat-tho-cu-xa-an-linh-phu-giao-binh-duong/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-p2125469
http://topsaigon.net/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giaotinh-binh-duong-374462/
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-xa-an-linh/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-pr20107033.htm
https://1raovat.vn/dat-o/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong.html
https://vndiaoc.com/nha-dat/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong.html/?preview=1
https://bantot.com.vn/dat-nen/c-n-b-n-3-l-t-m-t-ti-n-x-an-linh-huy-n-ph-gi-o-t-nh-b-nh-d-ng/54544
https://batdongsan.so/nha-dat/chinh-chu-can-ban-can-ho-vi-tri-dep-tai-tp-ho-chi-minh-1
https://bannhadat123.vn/ban-dat-huyen-phu-giao-binh-duong/can-3-lo-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-eid-1060426/
http://nguyenkimlien.hoibatdongsan.com.vn/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-pid840798.101.htm
https://nhadat24h.com/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-bds2628313.html
https://nhadattop1.com/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-nguyen-kim-lien-pd14840904.htm
https://odt.vn/nha-dat-ban/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-457285.html
https://raobds.vn/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-230624.html
http://www.raovat.info/raovat-7421023/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong.html
https://nhadatinfo.com/ban-dat-xa-an-linh/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-pr13745769.htm
https://rongbay.com/Toan-quoc/Can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-c15-raovat-33283415.html
https://raovatnhadat.vn/bat-dong-san/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-2
https://timnhadat.net/rao-vat/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-891957
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-xa-an-linh/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-pr20107058.htm
https://tinchinhchu.net/ban-dat-tho-cu-xa-an-linh-phu-giao-binh-duong/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-p2125480
https://1raovat.vn/dat-o/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-2.html
https://123nhadatviet.net/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-4166952.html
https://bantot.com.vn/dat-nen/c-n-b-n-3-l-t-m-t-ti-n-x-an-linh-huy-n-ph-gi-o-t-nh-b-nh-d-ng/54550
https://bannhadat123.vn/ban-dat-huyen-phu-giao-binh-duong/can-3-lo-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-eid-1060435/
https://batdongsan24h.com.vn/ban-dat-mat-pho-huyen-phu-giao/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-2955420.html
https://datnen.vn/dat-nen/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-bin-816925.view.html?admin=1
https://www.dangtintoanquoc.com/chi-tiet/Can-Ban–Lo-Dat-Mat-Tien-Xa-An-Linh-Huyen-Phu-Giao-Tinh-Binh-Duong-634663.html
https://i-batdongsan.com/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-4716673.html
https://i-nhadat.com/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-4289143.html
https://nhadat24h.com/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-bds2628319.html
https://nhadattop1.com/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-to-ngoc-lam-pd14840909.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-xa-an-linh/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-pr13745775.htm
http://www.raovat.info/raovat-7421028/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong.html
https://raovatnhadat.vn/bat-dong-san/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-3
https://rongbay.com/Toan-quoc/Can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-c15-raovat-33283427.html
http://www.timmuanhadat.com.vn/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-2531726.html
https://tinchinhchu.net/ban-dat-tho-cu-xa-an-linh-phu-giao-binh-duong/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-p2125484
https://timnhadat.net/rao-vat/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-891959
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-xa-an-linh/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-pr20107077.htm
https://1raovat.vn/dat-o/can-ban-3-lo-dat-mat-tien-xa-an-linh-huyen-phu-giao-tinh-binh-duong-3.html

Đặc điểm bất động sản

Thông tin liên hệ

  • 0901781999

Đất Xanh

Hotline: 0363962266

Địa chỉ:

Đất Xanh

[woocommerce_my_account]