Cần Bán 2 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại tp Cam Ranh, Khánh Hòa

  • 25x50 m
  • 1ty5
  • Khánh Hòa

Thông tin mô tả

Cần Bán 2 Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại tp Cam Ranh, Khánh Hòa
Địa chỉ: Xã Cam Thành Nam, tp Cam Ranh, Khánh Hòa
Diện tích Lô 1 : 25×50 m Giá : 1ty5
Diện tích lô 2 : 25×100 m Giá : 2ty5
Liên hệ : 0935811218 – Thương lượng chính chủ
+ Đường mở rộng giao thông di chuyển thuận tiện
+ Đất bằng phẳng, thoáng mát
+ Pháp lý rõ ràng, đầy đủ
+ Tiềm năng lớn: Đất luôn tăng theo tình hình chung BĐS của khu vực, đảm bảo sinh lời.
=> Liên hệ ngay để được xem và mua nhanh nhất!!!

https://muaban.net/bat-dong-san/ban-dat-tho-cu/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-id68421088

https://nha.chotot.com/mua-ban-dat-thanh-pho-cam-ranh-khanh-hoa/98967148.htm?_gl=1*1apknr4*_ga*ODA4NTEzMTkzLjE2NDQ4NTUwODI.*_ga_6B4QXKYWXZ*MTY2MzE2MTkyNC41MjAuMS4xNjYzMTY1MTc3LjAuMC4w&_ga=2.243885510.270171616.1662288787-808513193.1644855082

https://bannhadat123.vn/ban-dat-thanh-pho-cam-ranh-khanh-hoa/can-2-lo-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-eid-802570/
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-duong-1-351-kh-xa-cam-thanh-nam-cam-ranh-khanh-hoa/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-p1411334
https://batdongsanviet.vn/ban-dat-duong-1-351-kh-xa-cam-thanh-nam-cam-ranh-khanh-hoa/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-p1377204
https://chuyennhadat.com.vn/ban-dat-duong-1-xa-cam-thanh-nam/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-pr11777008.htm
https://www.homeme.vn/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-p764648.html
https://nhadatchuyennghiep.com/ban-dat-duong-1-xa-cam-thanh-nam/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-pr11777013.htm
https://nhadattop1.com/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-nguyen-kim-lien-pd14108087.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-1-xa-cam-thanh-nam/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-pr13050281.htm
http://www.raovat.info/raovat-7075824/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa.html
https://nhadatvn.com.vn/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa.bds
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-1-351-kh-xa-cam-thanh-nam-cam-ranh-khanh-hoa/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-p1738375
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-1-xa-cam-thanh-nam/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-pr19385253.htm
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-1-xa-cam-thanh-nam/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-pr15689028.htm
https://bannhadat123.vn/ban-dat-thanh-pho-cam-ranh-khanh-hoa/can-2-lo-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-eid-802571/
https://chonhadat.com/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-pr446264.html
https://chuyennhadat.com.vn/ban-dat-duong-1-xa-cam-thanh-nam/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-pr11777011.htm
https://nhadat24h.com/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-bds2264438.html
https://nhadatchuyennghiep.com/ban-dat-duong-1-xa-cam-thanh-nam/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-pr11777017.htm
https://nhadattop1.com/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-hang-1970-pd14108090.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-1-xa-cam-thanh-nam/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-pr13050284.htm
https://nhadatvn.com.vn/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa.bds
http://www.raovat.info/raovat-7075828/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa.html
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-1-xa-cam-thanh-nam/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-pr15689033.htm
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-1-xa-cam-thanh-nam/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-pr19385260.htm
https://bannhadat123.vn/ban-dat-thanh-pho-cam-ranh-khanh-hoa/can-2-lo-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-eid-802572/
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-duong-1-351-kh-xa-cam-thanh-nam-cam-ranh-khanh-hoa/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-p1411336
https://batdongsanviet.vn/ban-dat-duong-1-351-kh-xa-cam-thanh-nam-cam-ranh-khanh-hoa/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-p1377203
https://chuyennhadat.com.vn/ban-dat-duong-1-xa-cam-thanh-nam/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-pr11777010.htm
https://nhadat24h.com/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-bds2264439.html
https://nhadatchuyennghiep.com/ban-dat-duong-1-xa-cam-thanh-nam/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-pr11777018.htm
https://nhadattop1.com/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-phan-ha-thuy-pd14108092.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-1-xa-cam-thanh-nam/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-pr13050285.htm
http://www.raovat.info/raovat-7075829/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa.html
https://nhadatvn.com.vn/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa.bds
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-1-xa-cam-thanh-nam/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-pr15689031.htm
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-1-351-kh-xa-cam-thanh-nam-cam-ranh-khanh-hoa/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-p1738378
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-1-xa-cam-thanh-nam/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-pr19385263.htm
https://bannhadat123.vn/ban-dat-thanh-pho-cam-ranh-khanh-hoa/can-2-lo-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-eid-802569/
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-duong-1-351-kh-xa-cam-thanh-nam-cam-ranh-khanh-hoa/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-p1411333
https://batdongsanviet.vn/ban-dat-duong-1-351-kh-xa-cam-thanh-nam-cam-ranh-khanh-hoa/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-p1377201
https://chuyennhadat.com.vn/ban-dat-duong-1-xa-cam-thanh-nam/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-pr11777012.htm
https://gaapnow.com/326077/7/Can-Ban-2-Lo-Dat-Vi-Tri-Dep-Tai-tp-Cam-Ranh-Khanh-Hoa.html
https://nhadat24h.com/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-bds2264441.html
https://nhadatchuyennghiep.com/ban-dat-duong-1-xa-cam-thanh-nam/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-pr11777024.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-1-xa-cam-thanh-nam/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-pr13050290.htm
https://nhadattop1.com/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-le-thu-sang-pd14108095.htm
https://nhadatvn.com.vn/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa.bds
http://www.raovat.info/raovat-7075832/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa.html
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-1-xa-cam-thanh-nam/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-pr15689039.htm
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-1-351-kh-xa-cam-thanh-nam-cam-ranh-khanh-hoa/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-p1738380
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-1-xa-cam-thanh-nam/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-pr19385274.htm
https://bannhadat123.vn/ban-dat-thanh-pho-cam-ranh-khanh-hoa/can-2-lo-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-eid-802567/
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-duong-1-351-kh-xa-cam-thanh-nam-cam-ranh-khanh-hoa/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-p1411335
https://batdongsanviet.vn/ban-dat-duong-1-351-kh-xa-cam-thanh-nam-cam-ranh-khanh-hoa/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-p1377202
https://chuyennhadat.com.vn/ban-dat-duong-1-xa-cam-thanh-nam/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-pr11777006.htm
https://gaapnow.com/326076/7/Can-Ban-2-Lo-Dat-Vi-Tri-Dep-Tai-tp-Cam-Ranh-Khanh-Hoa.html
https://khonhadat.vn/ban-dat-tx-cam-ranh/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-1650771.html
https://nhadat24h.com/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-bds2264437.html
https://nhadatchuyennghiep.com/ban-dat-duong-1-xa-cam-thanh-nam/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-pr11777016.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-1-xa-cam-thanh-nam/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-pr13050286.htm
https://nhadattop1.com/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-tran-tue-minh-pd14108093.htm
http://www.raovat.info/raovat-7075830/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa.html
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-1-xa-cam-thanh-nam/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-pr15689034.htm
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-1-xa-cam-thanh-nam/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-pr19385267.htm
https://www.xemnha.com.vn/nha-dat/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa
https://airaovat.com/khanh-hoa/mua-ban-nha-dat/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-2573014.html
https://bannhadat123.vn/ban-dat-thanh-pho-cam-ranh-khanh-hoa/can-2-lo-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-eid-802568/
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-duong-1-351-kh-xa-cam-thanh-nam-cam-ranh-khanh-hoa/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-p1411332
https://batdongsanviet.vn/ban-dat-duong-1-351-kh-xa-cam-thanh-nam-cam-ranh-khanh-hoa/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-p1377200
https://gaapnow.com/326078/7/Can-Ban-2-Lo-Dat-Vi-Tri-Dep-Tai-tp-Cam-Ranh-Khanh-Hoa.html
https://muare.vn/posts/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa.5206641
https://nhadatchuyennghiep.com/ban-dat-duong-1-xa-cam-thanh-nam/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-pr11777026.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-1-xa-cam-thanh-nam/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-pr13050291.htm
https://nhadattop1.com/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-nguyen-thanh-thuy-pd14108096.htm
https://nhadatvn.com.vn/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa.bds
http://www.raovat.info/raovat-7075834/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa.html
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-1-xa-cam-thanh-nam/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-pr19385277.htm
https://vico.vn/ban-dat-khanh-hoa/can-ban-2-lo-dat-vi-tri-dep-tai-tp-cam-ranh-khanh-hoa-2901017.html

Đặc điểm bất động sản

Thông tin liên hệ

  • 0935811218

Đất Xanh

Hotline: 0363962266

Địa chỉ:

Đất Xanh

[woocommerce_my_account]