Cần Bán 19 công đất đậpTại Tx Duyên Hải- Tỉnh Trà Vinh

  • 18539,1m2
  • 200/công/1000m2
  • Trà Vinh

Thông tin mô tả

Cần Bán 19 công đất đậpTại Tx Duyên Hải- Tỉnh Trà Vinh
Địa chỉ: Hiệp Thạnh Tx Duyên Hải Tỉnh Trà Vinh
Diện tích: 18539,1m2
Giá : 200/công/1000m2
Liên hệ : 0967681902
+Đập thiên nhiên, điện 3pha đầy đủ, đường đan 2.5m chạy vô tới đất, gần điện gió Hiệp thạnh.
+Pháp lý rõ ràng, đầy đủ
+ Tiềm năng lớn: Đất luôn tăng theo tình hình chung BĐS của khu vực, đảm bảo sinh lời.
=> Liên hệ ngay 0967681902 để được xem và mua nhanh nhất!!!

https://muaban.net/bat-dong-san/ban-dat-tho-cu/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-id68092847

http://123nhadatviet.net/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-3336253.html
https://bannhadat123.vn/ban-dat-thi-xa-duyen-hai-tra-vinh/can-19-cong-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-eid-683562/
https://batdongsanviet.vn/ban-dat-duong-53-656-tv-5-xa-hiep-thanh-duyen-hai-tv-tra-vinh/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-p1215449
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-duong-53-656-tv-5-xa-hiep-thanh-duyen-hai-tv-tra-vinh/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-p1236429
https://batdongsanhochiminh.com.vn/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-dr49571.html
https://chuyennhadat.com.vn/ban-dat-duong-2-9-1-xa-hiep-thanh-3/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-pr11458173.htm
https://chonhadat.com/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-pr326559.html
https://gaapnow.com/264606/7/Can-Ban-19-cong-dat-dapTai-Tx-Duyen-Hai–Tinh-Tra-Vinh.html
https://www.homeme.vn/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-p723051.html
https://kyguinhadat.com.vn/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-dr25879.html
https://nhadat24h.com/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-bds2100813.html
https://nhadatchuyennghiep.com/ban-dat-duong-2-9-1-xa-hiep-thanh-3/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-pr11458196.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-2-9-1-xa-hiep-thanh-3/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-pr12686583.htm
https://nhadattop1.com/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-le-thu-sang-pd13788114.htm
https://nhadatvn.com.vn/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh.bds
https://nhadatthocu.vn/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-dr53535.html
http://www.raovat.info/raovat-6923573/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh.html
https://raovat49.com/s/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-3906808
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-2-9-1-xa-hiep-thanh-3/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-pr15332768.htm
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-1.html
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-2-9-1-xa-hiep-thanh-3/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-pr18978013.htm
https://upfree.vn/bat-dong-san/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-396233.html
https://timgicungco.com/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-t2642723.html
https://vndiaoc.com/nha-dat/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-1655364859.html/?preview=1
https://alinhadat.vn/./ban/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-654510
https://bannhadat123.vn/ban-dat-thi-xa-duyen-hai-tra-vinh/can-19-cong-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-eid-683563/
https://batdongsanviet.vn/ban-dat-duong-53-656-tv-5-xa-hiep-thanh-duyen-hai-tv-tra-vinh/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-p1215450
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-duong-53-656-tv-5-xa-hiep-thanh-duyen-hai-tv-tra-vinh/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-p1236431
https://chuyennhadat.com.vn/ban-dat-duong-2-9-1-xa-hiep-thanh-3/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-pr11458171.htm
https://gaapnow.com/264604/7/Can-Ban-19-cong-dat-dapTai-Tx-Duyen-Hai–Tinh-Tra-Vinh.html
https://batdongsanhochiminh.com.vn/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-dr49572.html
https://kyguinhadat.com.vn/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-dr25877.html
https://nhadat24h.com/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-bds2100812.html
https://nhadatchuyennghiep.com/ban-dat-duong-2-9-1-xa-hiep-thanh-3/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-pr11458195.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-2-9-1-xa-hiep-thanh-3/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-pr12686582.htm
https://nhadattop1.com/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-tran-tue-minh-pd13788110.htm
https://nhadatthocu.vn/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-dr53534.html
http://www.raovat.info/raovat-6923572/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh.html
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-2-9-1-xa-hiep-thanh-3/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-pr15332758.htm
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh.html
https://upfree.vn/bat-dong-san/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-396231.html
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-2-9-1-xa-hiep-thanh-3/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-pr18978007.htm
https://vndiaoc.com/nha-dat/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh.html/?preview=1
https://timgicungco.com/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-t2642718.html
https://www.xemnha.com.vn/nha-dat/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh
https://bannhadat123.vn/ban-dat-thi-xa-duyen-hai-tra-vinh/can-19-cong-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-eid-683564/
https://batdongsanchinhchu.com.vn/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-dr13557.html
https://batdongsanviet.vn/ban-dat-duong-53-656-tv-5-xa-hiep-thanh-duyen-hai-tv-tra-vinh/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-p1215451
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-duong-53-656-tv-5-xa-hiep-thanh-duyen-hai-tv-tra-vinh/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-p1236432
https://chonhadat.com/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-pr326560.html
https://chuyennhadat.com.vn/ban-dat-duong-2-9-1-xa-hiep-thanh-3/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-pr11458176.htm
https://gaapnow.com/264607/7/Can-Ban-19-cong-dat-dapTai-Tx-Duyen-Hai–Tinh-Tra-Vinh.html
https://kyguinhadat.com.vn/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-dr25880.html
https://nhadatchuyennghiep.com/ban-dat-duong-2-9-1-xa-hiep-thanh-3/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-pr11458198.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-2-9-1-xa-hiep-thanh-3/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-pr12686586.htm
https://nhadattop1.com/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-nguyen-thanh-thuy-pd13788120.htm
https://nhadatvn.com.vn/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh.bds
https://nhadatthocu.vn/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-dr53536.html
http://www.raovat.info/raovat-6923574/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh.html
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-2-9-1-xa-hiep-thanh-3/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-pr15332771.htm
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-2.html
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-2-9-1-xa-hiep-thanh-3/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-pr18978020.htm
https://tructiep.vn/nhuong-qsd-dat/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-5289966.htm
https://upfree.vn/bat-dong-san/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-396236.html
https://timgicungco.com/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-t2642730.html
https://vndiaoc.com/nha-dat/can-ban-19-cong-dat-daptai-tx-duyen-hai-tinh-tra-vinh-1655364906.html/?preview=1

Đặc điểm bất động sản

  • Trà Vinh
  • Bán đất

Thông tin liên hệ

  • 0967681902

Đất Xanh

Hotline: 0363962266

Địa chỉ:

Đất Xanh

[woocommerce_my_account]