Bán Gấp Nhà Mặt Tiền Mạc Đĩnh Chi-Giá Bán Trong tháng 7

  • gần 500m2
  • 5.95 tỷ
  • Đắk Lắk

Thông tin mô tả

Bán Gấp Nhà Mặt Tiền Mạc Đĩnh Chi-Giá Bán Trong tháng 7
Địa chỉ: 115 Đường Mạc Đĩnh Chi, Phường Tân Tiến, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Diện tích: Gần 500m2, rất khó tìm nhà diện tích như vậy ở ngay trung tâm thành phố.
Chỉ bán giá này trong tháng này: 5,95 tỷ. (5.950.000.000 VND)
Sổ hồng sẵn, buông sổ, công chứng ngay.
Hàng xóm thân thiện, nhiều tiện ích xung quanh!
Tiềm năng lớn: Đất luôn tăng giá theo tình hình hiện tại chung của BĐS của khu vực, bảo đảm sinh lời.
Liên hệ chính chủ điện thoại: 0908199200

 

https://alonhadat.com.vn/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-11221675.html

https://dothi.net/ban-nha-rieng-duong-mac-dinh-chi-1-phuong-tan-tien-14/ban-nha-rieng-tai-duong-mac-dinh-chi-phuong-tan-tien-buon-ma-thuot-dak-lak-dien-tich-500m2-pr14189177.htm

https://nha.chotot.com/mua-ban-nha-dat-thanh-pho-buon-ma-thuot-dak-lak/97267278.htm#px=SR-shop-[PO-1][PL-default]

https://muaban.net/bat-dong-san/nha-mat-tien/chinh-chu-cho-thue-nha-so-360-duong-bui-vien-phuong-vinh-niem-id68239419

https://batdongsan.com.vn/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-1-phuong-tan-tien-14/ban-gap-gia-ban-trong-thang-7-pr34600369

https://alinhadat.vn/./ban/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-720935

https://batdongsanviet.vn/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-218-ddl-phuong-tan-tien-buon-ma-thuot-dak-lak/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-p1284047

https://chuyennhadat.com.vn/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-1-phuong-tan-tien-14/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chigia-ban-trong-thang-7-pr11591220.htm

https://khonhadat.vn/ban-nha-mat-pho-tp-buon-ma-thuot/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-1599101.html

https://www.homeme.vn/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-p741743.html

https://nhadat24h.com/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-bds2164708.html

https://nhadattop1.com/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-duong-van-khanh-pd13904814.htm

https://nhadatinfo.com/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-1-phuong-tan-tien-14/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chigia-ban-trong-thang-7-pr12843081.htm

http://nhadatviet247.net/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-2845538.html

http://www.raovat.info/raovat-6987287/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7.html

https://rongbay.com/Toan-quoc/Ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-c15-raovat-32721789.html

https://phonhadat.net/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-1-phuong-tan-tien-14/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chigia-ban-trong-thang-7-pr15488531.htm

https://tinbatdongsan.com/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-1-phuong-tan-tien-14/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chigia-ban-trong-thang-7-pr19158337.htm

https://tinchinhchu.net/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-218-ddl-phuong-tan-tien-buon-ma-thuot-dak-lak/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-p1646135

https://tructiep.vn/ban-nha/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chigia-ban-trong-thang-7-5346942.htm

http://123nhadatviet.net/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-3456817.html

https://123nhadatviet.com/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-5004366.html

https://alinhadat.vn/./ban/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-720937

https://batdongsanviet.vn/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-218-ddl-phuong-tan-tien-buon-ma-thuot-dak-lak/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-p1284048

https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-td-371702

https://chuyennhadat.com.vn/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-1-phuong-tan-tien-14/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chigia-ban-trong-thang-7-pr11591221.htm

https://chonhadat.com/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-pr377536.html

https://nhadattop1.com/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-vu-ngoc-thu-pd13904815.htm

http://www.raovat.info/raovat-6987288/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7.html

https://rongbay.com/Toan-quoc/Ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-c15-raovat-32721787.html

https://phonhadat.net/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-1-phuong-tan-tien-14/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chigia-ban-trong-thang-7-pr15488534.htm

http://www.timmuanhadat.com.vn/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-2231905.html

https://tinchinhchu.net/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-218-ddl-phuong-tan-tien-buon-ma-thuot-dak-lak/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-p1646136

https://tinbatdongsan.com/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-1-phuong-tan-tien-14/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chigia-ban-trong-thang-7-pr19158338.htm

https://alinhadat.vn/./ban/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-720936

https://batdongsan24h.com.vn/ban-nha-mat-pho-tp-buon-ma-thuot/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-2379867.html

https://batdongsanviet.vn/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-218-ddl-phuong-tan-tien-buon-ma-thuot-dak-lak/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-p1284051

https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-td-371705

https://chuyennhadat.com.vn/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-1-phuong-tan-tien-14/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chigia-ban-trong-thang-7-pr11591224.htm

https://chonhadat.com/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-pr377539.html

http://i-batdongsan.com/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-3951939.html

http://i-nhadat.com/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-3571250.html

https://nhadat24h.com/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-bds2164713.html

https://nhadattop1.com/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-to-ngoc-lam-pd13904822.htm

https://nhadatinfo.com/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-1-phuong-tan-tien-14/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chigia-ban-trong-thang-7-pr12843087.htm

http://nhipdapnhadat.com.vn/handler/commonhandler.aspx?command=21&matin=584219

http://www.raovat.info/raovat-6987293/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7.html

https://phonhadat.net/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-1-phuong-tan-tien-14/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chigia-ban-trong-thang-7-pr15488540.htm

https://rongbay.com/Toan-quoc/Ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-c15-raovat-32721793.html

http://www.timmuanhadat.com.vn/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-2231907.html

https://tinchinhchu.net/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-218-ddl-phuong-tan-tien-buon-ma-thuot-dak-lak/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-p1646139

https://tinbatdongsan.com/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-1-phuong-tan-tien-14/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chigia-ban-trong-thang-7-pr19158341.htm

http://123nhadatviet.net/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-3456819.html

https://123nhadatviet.com/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-5004370.html

https://alinhadat.vn/./ban/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-720942

https://batdongsan24h.com.vn/ban-nha-mat-pho-tp-buon-ma-thuot/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-2379868.html

https://batdongsanviet.vn/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-218-ddl-phuong-tan-tien-buon-ma-thuot-dak-lak/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-p1284052

https://chuyennhadat.com.vn/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-1-phuong-tan-tien-14/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chigia-ban-trong-thang-7-pr11591225.htm

https://chonhadat.com/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-pr377541.html

http://i-batdongsan.com/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-3951940.html

http://i-nhadat.com/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-3571252.html

https://nhadat24h.com/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-bds2164714.html

https://nhadattop1.com/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-duong-hong-hoa-pd13904824.htm

https://nhadatinfo.com/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-1-phuong-tan-tien-14/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chigia-ban-trong-thang-7-pr12843088.htm

http://nhadatviet247.net/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-2845541.html

http://nhipdapnhadat.com.vn/handler/commonhandler.aspx?command=21&matin=584220

http://www.raovat.info/raovat-6987295/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7.html

https://rongbay.com/Toan-quoc/Ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-c15-raovat-32721794.html

http://www.timmuanhadat.com.vn/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-2231908.html

https://phonhadat.net/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-1-phuong-tan-tien-14/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chigia-ban-trong-thang-7-pr15488541.htm

https://tinchinhchu.net/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-218-ddl-phuong-tan-tien-buon-ma-thuot-dak-lak/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-p1646141

https://tinbatdongsan.com/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-1-phuong-tan-tien-14/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chigia-ban-trong-thang-7-pr19158344.htm

https://alinhadat.vn/./ban/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-720941

https://batdongsanviet.vn/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-218-ddl-phuong-tan-tien-buon-ma-thuot-dak-lak/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-p1284049

https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-td-371703

https://chuyennhadat.com.vn/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-1-phuong-tan-tien-14/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chigia-ban-trong-thang-7-pr11591222.htm

https://chonhadat.com/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-pr377537.html

http://i-batdongsan.com/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-3951937.html

http://i-nhadat.com/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-3571249.html

https://nhadat24h.com/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-bds2164711.html

https://nhadattop1.com/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-do-thu-phuong-pd13904819.htm

http://nhadatviet247.net/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-2845539.html

https://nhadatinfo.com/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-1-phuong-tan-tien-14/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chigia-ban-trong-thang-7-pr12843085.htm

http://nhipdapnhadat.com.vn/handler/commonhandler.aspx?command=21&matin=584218

http://www.raovat.info/raovat-6987289/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7.html

https://phonhadat.net/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-1-phuong-tan-tien-14/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chigia-ban-trong-thang-7-pr15488535.htm

https://tinchinhchu.net/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-218-ddl-phuong-tan-tien-buon-ma-thuot-dak-lak/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-p1646137

https://alinhadat.vn/./ban/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-720939

https://batdongsanviet.vn/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-218-ddl-phuong-tan-tien-buon-ma-thuot-dak-lak/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-p1284050

https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-td-371704

https://chuyennhadat.com.vn/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-1-phuong-tan-tien-14/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chigia-ban-trong-thang-7-pr11591223.htm

https://chonhadat.com/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-pr377538.html

https://nhadat24h.com/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-bds2164712.html

https://nhadattop1.com/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-nguyen-quang-hai-pd13904820.htm

https://nhadatinfo.com/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-1-phuong-tan-tien-14/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chigia-ban-trong-thang-7-pr12843086.htm

http://www.raovat.info/raovat-6987290/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7.html

https://rongbay.com/Toan-quoc/Ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-c15-raovat-32721790.html

https://phonhadat.net/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-1-phuong-tan-tien-14/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chigia-ban-trong-thang-7-pr15488538.htm

https://tinbatdongsan.com/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-1-phuong-tan-tien-14/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chigia-ban-trong-thang-7-pr19158339.htm

https://tinchinhchu.net/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-218-ddl-phuong-tan-tien-buon-ma-thuot-dak-lak/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-p1646138

http://123nhadatviet.net/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-3456825.html

https://alinhadat.vn/./ban/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-720945

https://123nhadatviet.com/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-5004378.html

https://batdongsan24h.com.vn/ban-nha-mat-pho-tp-buon-ma-thuot/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-2379873.html

https://batdongsanviet.vn/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-218-ddl-phuong-tan-tien-buon-ma-thuot-dak-lak/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-p1284056

https://chonhadat.com/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-pr377544.html

https://chuyennhadat.com.vn/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-1-phuong-tan-tien-14/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chigia-ban-trong-thang-7-pr11591237.htm

http://i-batdongsan.com/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-3951945.html

http://i-nhadat.com/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-3571258.html

https://muare.vn/posts/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7.5172858

https://batdongsanviet.com.vn/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-218-ddl-phuong-tan-tien-buon-ma-thuot-dak-lak/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-p1309130

https://nhadatinfo.com/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-1-phuong-tan-tien-14/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chigia-ban-trong-thang-7-pr12843095.htm

https://nhadattop1.com/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-nguyen-thanh-thuy-pd13904832.htm

http://nhadatviet247.net/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-2845550.html

http://www.raovat.info/raovat-6987300/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7.html

https://nhadatonline360.com//ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-pid52581.html

https://rongbay.com/Toan-quoc/Ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-c15-raovat-32721799.html

https://phonhadat.net/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-1-phuong-tan-tien-14/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chigia-ban-trong-thang-7-pr15488549.htm

http://www.timmuanhadat.com.vn/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-2231909.html

https://tinbatdongsan.com/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-1-phuong-tan-tien-14/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chigia-ban-trong-thang-7-pr19158357.htm

https://tinchinhchu.net/ban-nha-mat-pho-duong-mac-dinh-chi-218-ddl-phuong-tan-tien-buon-ma-thuot-dak-lak/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7-p1646149

https://vndiaoc.com/nha-dat/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chi-gia-ban-trong-thang-7.html/?preview=1

https://www.xemnha.com.vn/nha-dat/ban-gap-nha-mat-tien-mac-dinh-chigia-ban-trong-thang-7

Đặc điểm bất động sản

Thông tin liên hệ

  • 0908199200

QC ĐT Địa Ốc Xanh

Hotline: 0363962266

Địa chỉ:

La Khê - Hà Đông - Hà Nôi

[woocommerce_my_account]