Liên hệ  • Địa chỉ: TT Cơ Khí Điện B La Khê Hà Đông Hà Nội
  • Phone: 036 396 2266
  • Email: bdsdiaocdatxanh@gmail.com
  • Website: alonhadatban.com