SANG TRƯỜNG MẦM NON 2500 M2. SỨC CHỨA 400 HỌC SINH TẠI Thành phố Thủ Đức

  • 2.500 m2
  • 8 tỷ
  • Thành Phố Hồ Chí Minh

Thông tin mô tả

SANG TRƯỜNG MẦM NON 2500 M2. SỨC CHỨA 400 HỌC SINH TẠI Thành phố Thủ Đức
Địa chỉ: Đường Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình Chánh (Quận Thủ Đức cũ), Thành phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
Diện tích: 2.500 m2
Giá : 8 tỷ
Liên hệ : 0931020196
+ Lợi nhuận rất lớn
– Có hồ bơi lớn
– Có sân chơi rộng lớn
– Có khu nhà vui chơi cho trẻ
+ Cho khu dạy đàn organ và khu dạy vẽ riêng biệt
+ Có phòng kế toán, phòng giáo viên, phòng hiệu trưởng, phòng y tế, nhà ăn và phòng nội trú cho giáo viên ở lại rộng lớn
+ Cơ sở vật chất tiện nghi, hiện đại
=> Liên hệ ngay để được xem và sang nhanh nhất!!!

https://dothi.net/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-hiep-binh-phuong-hiep-binh-chanh/ban-loai-bat-dong-san-khac-tai-duong-hiep-binh-phuong-hiep-binh-chanh-thu-duc-ho-chi-minh-dien-t-pr14284750.htm

https://muaban.net/bat-dong-san/sang-nhuong-khac/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-id68487905

https://www.nhatot.com/sang-nhuong-van-phong-mat-bang-kinh-doanh-thanh-pho-thu-duc-tp-ho-chi-minh/99636772.htm?_gl=1*14jverr*_ga*ODA4NTEzMTkzLjE2NDQ4NTUwODI.*_ga_XQVN5K27XX*MTY2NDgwNzIwNi4zOS4xLjE2NjQ4MDg5NzkuNTguMC4w&_ga=2.100198359.890645001.1664032808-808513193.1644855082

https://airaovat.com/ho-chi-minh/mua-ban-nha-dat/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-2585831.html
https://batdongsanviet.com.vn/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-hiep-binh-phuong-hiep-binh-chanh-thu-duc-ho-chi-minh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-p1448649
https://batdongsanviet.vn/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-hiep-binh-phuong-hiep-binh-chanh-thu-duc-ho-chi-minh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-p1410654
https://bannhadat123.vn/ban-bat-dong-san-khac-quan-thu-duc-ho-chi-minh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-eid-829313/
https://chuyennhadat.com.vn/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-hiep-binh-phuong-hiep-binh-chanh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-pr11844134.htm
https://khonhadat.vn/ban-cac-loai-bat-dong-san-khac-quan-thu-duc/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-1670510.html
https://nhadat24h.com/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-bds2298011.html
https://nhadattop1.com/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-duong-van-khanh-pd14175045.htm
http://www.raovat.info/raovat-7109492/sang-truong-mam-non-2500-m2.-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc.html
https://nhadatvn.com.vn/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc.bds
https://rongbay.com/Toan-quoc/Sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-c15-raovat-32859402.html
https://tinchinhchu.net/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-hiep-binh-phuong-hiep-binh-chanh-thu-duc-ho-chi-minh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-p1775595
https://tructiep.vn/ban-nha/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-5457935.htm
https://airaovat.com/ho-chi-minh/mua-ban-nha-dat/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-2585832.html
https://batdongsan24h.com.vn/ban-bat-dong-san-khac-tp-thu-duc/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-2554023.html
https://bannhadat123.vn/ban-bat-dong-san-khac-quan-thu-duc-ho-chi-minh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-eid-829314/
https://batdongsanviet.com.vn/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-hiep-binh-phuong-hiep-binh-chanh-thu-duc-ho-chi-minh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-p1448651
https://batdongsanviet.vn/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-hiep-binh-phuong-hiep-binh-chanh-thu-duc-ho-chi-minh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-p1410657
https://chuyennhadat.com.vn/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-hiep-binh-phuong-hiep-binh-chanh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-pr11844136.htm
https://dangtin123.com/sang-truong-mam-non-2500-m2.-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc/49494
https://gaapnow.com/358112/67/SANG-TRUONG-MAM-NON-2500-M2-SUC-CHUA-400-HOC-SINH-TAI-Thanh-pho-Thu-Duc.html
https://nhadat24h.com/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-bds2298015.html
https://nhadatmuaban.net/Home/Raovat?raovatId=1380025&name=sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc
https://nhadattop1.com/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-to-ngoc-lam-pd14175050.htm
http://www.raovat.info/raovat-7109495/sang-truong-mam-non-2500-m2.-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc.html
https://rongbay.com/Toan-quoc/Sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-c15-raovat-32859409.html
https://phonhadat.net/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-hiep-binh-phuong-hiep-binh-chanh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-pr15763462.htm
https://tinchinhchu.net/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-hiep-binh-phuong-hiep-binh-chanh-thu-duc-ho-chi-minh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-p1775598
https://batdongsanviet.vn/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-hiep-binh-phuong-hiep-binh-chanh-thu-duc-ho-chi-minh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-p1410655
https://batdongsanviet.com.vn/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-hiep-binh-phuong-hiep-binh-chanh-thu-duc-ho-chi-minh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-p1448650
https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-td-481636
https://chuyennhadat.com.vn/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-hiep-binh-phuong-hiep-binh-chanh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-pr11844135.htm
https://nhadatmuaban.net/Home/Raovat?raovatId=1380022&name=sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc
https://nhadattop1.com/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-vu-ngoc-thu-pd14175043.htm
https://nhadat24h.com/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-bds2298010.html
http://www.raovat.info/raovat-7109491/sang-truong-mam-non-2500-m2.-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc.html
https://rongbay.com/Toan-quoc/Sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-c15-raovat-32859400.html
https://tinchinhchu.net/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-hiep-binh-phuong-hiep-binh-chanh-thu-duc-ho-chi-minh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-p1775590
https://batdongsanviet.com.vn/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-hiep-binh-phuong-hiep-binh-chanh-thu-duc-ho-chi-minh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-p1448653
https://batdongsanviet.vn/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-hiep-binh-phuong-hiep-binh-chanh-thu-duc-ho-chi-minh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-p1410658
https://batdongsanno1.com/cttd/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc
https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-td-481639
https://chuyennhadat.com.vn/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-hiep-binh-phuong-hiep-binh-chanh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-pr11844139.htm
https://chonhadat.com/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-pr471312.html
https://nhadat24h.com/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-bds2298012.html
https://nhadattop1.com/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-nguyen-quang-hai-pd14175048.htm
https://nhadatvn.com.vn/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc.bds
http://www.raovat.info/raovat-7109494/sang-truong-mam-non-2500-m2.-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc.html
https://rongbay.com/Toan-quoc/Sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-c15-raovat-32859407.html
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-1.html
https://tinchinhchu.net/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-hiep-binh-phuong-hiep-binh-chanh-thu-duc-ho-chi-minh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-p1775596
https://batdongsanviet.com.vn/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-hiep-binh-phuong-hiep-binh-chanh-thu-duc-ho-chi-minh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-p1448654
https://batdongsanviet.vn/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-hiep-binh-phuong-hiep-binh-chanh-thu-duc-ho-chi-minh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-p1410659
https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-td-481638
https://chuyennhadat.com.vn/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-hiep-binh-phuong-hiep-binh-chanh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-pr11844138.htm
https://nhadatmuaban.net/Home/Raovat?raovatId=1380023&name=sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc
https://nhadat24h.com/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-bds2298013.html
https://nhadattop1.com/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-do-thu-phuong-pd14175047.htm
http://www.raovat.info/raovat-7109493/sang-truong-mam-non-2500-m2.-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc.html
https://rongbay.com/Toan-quoc/Sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-c15-raovat-32859404.html
https://tinchinhchu.net/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-hiep-binh-phuong-hiep-binh-chanh-thu-duc-ho-chi-minh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-p1775593
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc.html
https://airaovat.com/ho-chi-minh/mua-ban-nha-dat/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-2585833.html
https://batdongsanviet.vn/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-hiep-binh-phuong-hiep-binh-chanh-thu-duc-ho-chi-minh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-p1410662
https://batdongsanviet.com.vn/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-hiep-binh-phuong-hiep-binh-chanh-thu-duc-ho-chi-minh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-p1448657
https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-td-481642
https://chuyennhadat.com.vn/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-hiep-binh-phuong-hiep-binh-chanh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-pr11844142.htm
https://nhadatmuaban.net/Home/Raovat?raovatId=1380027&name=sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc
https://nhadattop1.com/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-duong-hong-hoa-pd14175055.htm
https://nhadat24h.com/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-bds2298020.html
http://www.raovat.info/raovat-7109499/sang-truong-mam-non-2500-m2.-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc.html
https://rongbay.com/Toan-quoc/Sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-c15-raovat-32859413.html
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-3.html
https://tinchinhchu.net/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-hiep-binh-phuong-hiep-binh-chanh-thu-duc-ho-chi-minh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-p1775602
https://phonhadat.net/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-hiep-binh-phuong-hiep-binh-chanh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-pr15763468.htm
https://bannhadat123.vn/ban-bat-dong-san-khac-quan-thu-duc-ho-chi-minh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-eid-829315/
https://batdongsanviet.com.vn/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-hiep-binh-phuong-hiep-binh-chanh-thu-duc-ho-chi-minh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-p1448655
https://batdongsanviet.vn/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-hiep-binh-phuong-hiep-binh-chanh-thu-duc-ho-chi-minh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-p1410660
https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-td-481640
https://chuyennhadat.com.vn/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-hiep-binh-phuong-hiep-binh-chanh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-pr11844140.htm
https://nhadat24h.com/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-bds2298017.html
https://nhadattop1.com/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-phan-ha-thuy-pd14175053.htm
https://nhadatmuaban.net/Home/Raovat?raovatId=1380026&name=sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc
http://www.raovat.info/raovat-7109497/sang-truong-mam-non-2500-m2.-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc.html
https://nhadatvn.com.vn/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc.bds
https://rongbay.com/Toan-quoc/Sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-c15-raovat-32859411.html
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-2.html
https://tinchinhchu.net/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-hiep-binh-phuong-hiep-binh-chanh-thu-duc-ho-chi-minh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-p1775599
https://phonhadat.net/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-hiep-binh-phuong-hiep-binh-chanh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-pr15763465.htm
https://bannhadat123.vn/ban-bat-dong-san-khac-quan-thu-duc-ho-chi-minh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-eid-829316/
https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-td-481641
https://chuyennhadat.com.vn/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-hiep-binh-phuong-hiep-binh-chanh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-pr11844141.htm
https://nhadattop1.com/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-hang-1970-pd14175052.htm
https://nhadat24h.com/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-bds2298018.html
http://www.raovat.info/raovat-7109496/sang-truong-mam-non-2500-m2.-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc.html
https://nhadatvn.com.vn/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc.bds
https://rongbay.com/Toan-quoc/Sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-c15-raovat-32859410.html
https://phonhadat.net/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-hiep-binh-phuong-hiep-binh-chanh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-pr15763464.htm
https://bannhadat123.vn/ban-bat-dong-san-khac-quan-thu-duc-ho-chi-minh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-eid-829317/
https://batdongsanviet.com.vn/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-hiep-binh-phuong-hiep-binh-chanh-thu-duc-ho-chi-minh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-p1448656
https://batdongsanviet.vn/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-hiep-binh-phuong-hiep-binh-chanh-thu-duc-ho-chi-minh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-p1410661
https://chuyennhadat.com.vn/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-hiep-binh-phuong-hiep-binh-chanh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-pr11844143.htm
https://nhadattop1.com/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-nguyen-kim-lien-pd14175054.htm
https://nhadat24h.com/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-bds2298019.html
http://www.raovat.info/raovat-7109498/sang-truong-mam-non-2500-m2.-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc.html
https://nhadatvn.com.vn/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc.bds
https://rongbay.com/Toan-quoc/Sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-c15-raovat-32859412.html
https://phonhadat.net/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-hiep-binh-phuong-hiep-binh-chanh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-pr15763463.htm
https://tinchinhchu.net/ban-loai-bat-dong-san-khac-duong-hiep-binh-phuong-hiep-binh-chanh-thu-duc-ho-chi-minh/sang-truong-mam-non-2500-m2-suc-chua-400-hoc-sinh-tai-thanh-pho-thu-duc-p1775601

Đặc điểm bất động sản

Thông tin liên hệ

  • 0931020196

QC ĐT Địa Ốc Xanh

Hotline: 0363962266

Địa chỉ:

La Khê - Hà Đông - Hà Nôi

[woocommerce_my_account]