Nhà chính chủ 1 trệt, 1 lầu, 3PN, Pthờ, P khách, bếp, 2wc, sân thượng, sân để xe rộng.

  • 64 m2
  • 3,890 tỷ
  • Thành Phố Hồ Chí Minh

Thông tin mô tả

-Nhà chính chủ 1 trệt, 1 lầu, 3PN, Pthờ, P khách, bếp, 2wc, sân thượng, sân để xe rộng.
– An ninh đảm bảo. 2 mặt hẻm xe hơi, nhà đẹp, thoáng mát, yên tĩnh.
– Giao thông thuận tiện
– Tiện ích đầy đủ: Ra Phạm Văn Đồng 600m, ĐH Luật 400m, cách Gigamall 1km, BXMĐ 1,5km
– Nội thất: để lại toàn bộ nội thất
– Giá bán : 3,890 tỷ
– Diện tích: 64 m2
– Địa chỉ:Đs4,Khu phố 6. Phường Hiệp Bình Phước (Quận Thủ Đức cũ), Thành phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
-Liên hệ chính chủ: 0919522567-0986985711

https://muaban.net/bat-dong-san/ban-nha-mat-tien/nha-chinh-chu-phuong-hiep-binh-phuoc-quan-thu-duc-cu-id68617180

https://www.nhatot.com/mua-ban-nha-dat-thanh-pho-thu-duc-tp-ho-chi-minh/101687554.htm?_gl=1*q0eo48*_ga*ODA4NTEzMTkzLjE2NDQ4NTUwODI.*_ga_XQVN5K27XX*MTY3MDA2Mjk5Ny4yNjcuMS4xNjcwMDYzNjU2LjUxLjAuMA..&_ga=2.59714735.324282175.1669559982-808513193.1644855082

https://batdongsanviet.com.vn/ban-nha-rieng-duong-16-71-sg-phuong-hiep-binh-phuoc-thu-duc-ho-chi-minh/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-p1559234
https://nhadattop1.com/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-phan-ha-thuy-pd14475546.htm
https://nhadatmuaban.net/Home/Raovat?raovatId=1469572&name=nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong
https://nhadatinfo.com/ban-nha-rieng-duong-6-4-phuong-hiep-binh-phuoc/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-pr13247321.htm
http://www.raovat.info/raovat-7209862/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong..html
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-1.html
https://tinbatdongsan.com/ban-nha-rieng-duong-d6-phuong-hiep-binh-phuoc/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-pr19634877.htm
https://phonhadat.net/ban-nha-rieng-duong-d6-phuong-hiep-binh-phuoc/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-pr15972119.htm
https://tinchinhchu.net/ban-nha-rieng-duong-16-71-sg-phuong-hiep-binh-phuoc-thu-duc-ho-chi-minh/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-p1884870
https://nhadat24h.com/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-bds2410066.html
https://nhadattop1.com/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-hang-1970-pd14475539.htm
https://nhadatinfo.com/ban-nha-rieng-duong-6-4-phuong-hiep-binh-phuoc/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-pr13247315.htm
http://www.raovat.info/raovat-7209857/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong..html
https://tinbatdongsan.com/ban-nha-rieng-duong-d6-phuong-hiep-binh-phuoc/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-pr19634871.htm
https://phonhadat.net/ban-nha-rieng-duong-d6-phuong-hiep-binh-phuoc/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-pr15972120.htm
https://batdongsanviet.com.vn/ban-nha-rieng-duong-16-71-sg-phuong-hiep-binh-phuoc-thu-duc-ho-chi-minh/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-p1559231
https://nhadat24h.com/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-bds2410067.html
https://nhadatinfo.com/ban-nha-rieng-duong-6-4-phuong-hiep-binh-phuoc/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-pr13247316.htm
https://nhadattop1.com/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-nguyen-kim-lien-pd14475541.htm
http://www.raovat.info/raovat-7209858/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong..html
https://tinbatdongsan.com/ban-nha-rieng-duong-d6-phuong-hiep-binh-phuoc/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-pr19634873.htm
https://tinchinhchu.net/ban-nha-rieng-duong-16-71-sg-phuong-hiep-binh-phuoc-thu-duc-ho-chi-minh/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-p1884868
https://phonhadat.net/ban-nha-rieng-duong-d6-phuong-hiep-binh-phuoc/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-pr15972116.htm
https://batdongsan24h.com.vn/ban-nha-tp-thu-duc/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-2678964.html
https://batdongsanviet.com.vn/ban-nha-rieng-duong-16-71-sg-phuong-hiep-binh-phuoc-thu-duc-ho-chi-minh/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-p1559232
https://nhadatmuaban.net/Home/Raovat?raovatId=1469571&name=nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong
https://nhadattop1.com/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-le-thu-sang-pd14475545.htm
https://nhadatinfo.com/ban-nha-rieng-duong-6-4-phuong-hiep-binh-phuoc/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-pr13247320.htm
https://nhadat24h.com/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-bds2410068.html
http://www.raovat.info/raovat-7209861/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong..html
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-2.html
https://phonhadat.net/ban-nha-rieng-duong-d6-phuong-hiep-binh-phuoc/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-pr15972118.htm
https://tinbatdongsan.com/ban-nha-rieng-duong-d6-phuong-hiep-binh-phuoc/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-pr19634878.htm
https://tinchinhchu.net/ban-nha-rieng-duong-16-71-sg-phuong-hiep-binh-phuoc-thu-duc-ho-chi-minh/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-p1884871
https://batdongsanviet.com.vn/ban-nha-rieng-duong-16-71-sg-phuong-hiep-binh-phuoc-thu-duc-ho-chi-minh/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-p1559230
https://nhadat24h.com/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-bds2410069.html
https://nhadattop1.com/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-tran-tue-minh-pd14475548.htm
https://nhadatinfo.com/ban-nha-rieng-duong-6-4-phuong-hiep-binh-phuoc/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-pr13247323.htm
http://www.raovat.info/raovat-7209864/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong..html
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-3.html
https://phonhadat.net/ban-nha-rieng-duong-d6-phuong-hiep-binh-phuoc/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-pr15972123.htm
https://tinbatdongsan.com/ban-nha-rieng-duong-d6-phuong-hiep-binh-phuoc/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-pr19634879.htm
https://batdongsan24h.com.vn/ban-nha-tp-thu-duc/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-2678963.html
https://batdongsanviet.com.vn/ban-nha-rieng-duong-16-71-sg-phuong-hiep-binh-phuoc-thu-duc-ho-chi-minh/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-p1559229
https://khonhadat.vn/ban-nha-rieng-quan-thu-duc/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-1718963.html
https://muare.vn/posts/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong.5251010
https://nhadatinfo.com/ban-nha-rieng-duong-6-4-phuong-hiep-binh-phuoc/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-pr13247317.htm
https://nhadatmuaban.net/Home/Raovat?raovatId=1469570&name=nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong
https://nhadattop1.com/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-nguyen-thanh-thuy-pd14475544.htm
http://www.raovat.info/raovat-7209860/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong..html
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong.html
https://tinbatdongsan.com/ban-nha-rieng-duong-d6-phuong-hiep-binh-phuoc/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-pr19634874.htm
https://phonhadat.net/ban-nha-rieng-duong-d6-phuong-hiep-binh-phuoc/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-pr15972117.htm
https://www.xemnha.com.vn/nha-dat/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong
https://airaovat.com/ho-chi-minh/mua-ban-nha-dat/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-2644218.html
https://batdongsan24h.com.vn/ban-nha-tp-thu-duc/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-2678973.html
https://batdongsanviet.com.vn/ban-nha-rieng-duong-16-71-sg-phuong-hiep-binh-phuoc-thu-duc-ho-chi-minh/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-p1559244
https://nhadattop1.com/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-duong-hong-hoa-pd14475568.htm
https://nhadatmuaban.net/Home/Raovat?raovatId=1469579&name=nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong
https://nhadatinfo.com/ban-nha-rieng-duong-6-4-phuong-hiep-binh-phuoc/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-pr13247334.htm
https://nhadat24h.com/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-bds2410079.html
http://www.raovat.info/raovat-7209877/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong..html
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-5.html
https://tinbatdongsan.com/ban-nha-rieng-duong-d6-phuong-hiep-binh-phuoc/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-pr19634887.htm
https://tinchinhchu.net/ban-nha-rieng-duong-16-71-sg-phuong-hiep-binh-phuoc-thu-duc-ho-chi-minh/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-p1884880
https://phonhadat.net/ban-nha-rieng-duong-d6-phuong-hiep-binh-phuoc/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-pr15972131.htm
https://airaovat.com/ho-chi-minh/mua-ban-nha-dat/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-2644219.html
https://batdongsanviet.com.vn/ban-nha-rieng-duong-16-71-sg-phuong-hiep-binh-phuoc-thu-duc-ho-chi-minh/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-p1559245
https://nhadat24h.com/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-bds2410078.html
https://nhadatinfo.com/ban-nha-rieng-duong-6-4-phuong-hiep-binh-phuoc/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-pr13247332.htm
https://nhadattop1.com/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-do-thu-phuong-pd14475565.htm
https://nhadatmuaban.net/Home/Raovat?raovatId=1469578&name=nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong
http://www.raovat.info/raovat-7209876/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong..html
https://tinbatdongsan.com/ban-nha-rieng-duong-d6-phuong-hiep-binh-phuoc/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-pr19634886.htm
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-4.html
https://tinchinhchu.net/ban-nha-rieng-duong-16-71-sg-phuong-hiep-binh-phuoc-thu-duc-ho-chi-minh/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-p1884879
https://phonhadat.net/ban-nha-rieng-duong-d6-phuong-hiep-binh-phuoc/nha-chinh-chu-1-tret-1-lau-3pn-ptho-p-khach-bep-2wc-san-thuong-san-de-xe-rong-pr15972130.htm

Đặc điểm bất động sản

Thông tin liên hệ

QC ĐT Địa Ốc Xanh

Hotline: 0363962266

Địa chỉ:

La Khê - Hà Đông - Hà Nôi

[woocommerce_my_account]