Cho thuê nhà nguyên căn mới 99% khu vườn ươm thành phố Bến Tre

  • 80 m²
  • 6 triệu /tháng
  • Bến Tre

Thông tin mô tả

Cho thuê nhà nguyên căn mới 99% khu vườn ươm thành phố Bến Tre
Gần trung tâm, khu buôn bán sầm uất!
Địa chỉ : Đường Nguyễn Huệ, Phường Phú Khương, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Diện tích : 80 m² (4×20)
Giá cho thuê : 6 triệu /tháng
Liên hệ : 0912822354

https://alinhadat.vn/./thue/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre-681107
https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-hue-144-btr-phuong-phu-khuong-ben-tre-btr-ben-tre/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre-p1265108
https://batdongsanviet.vn/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-hue-144-btr-phuong-phu-khuong-ben-tre-btr-ben-tre/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre-p1242939
https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre-td-337498
https://chonhadat.com/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre-pr346538.html
https://chuyennhadat.com.vn/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-hue-phuong-phu-khuong/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre-pr11512655.htm
https://nhadat24h.com/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre-bds2124629.html
https://nhadatchuyennghiep.com/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-hue-phuong-phu-khuong/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre-pr11512661.htm
https://nhadatinfo.com/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-hue-phuong-phu-khuong/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre-pr12750492.htm
http://www.raovat.info/raovat-6949348/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre.html
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre-2.html
https://tinbatdongsan.com/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-hue-phuong-phu-khuong/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre-pr19052790.htm
https://timgicungco.com/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-phan-tram-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre-t2672638.html
https://tructiep.vn/cho-thue-nha-dat/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-5312704.htm
https://tinchinhchu.net/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-hue-144-btr-phuong-phu-khuong-ben-tre-btr-ben-tre/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre-p1605649
https://alinhadat.vn/./thue/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre-681105
https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-hue-144-btr-phuong-phu-khuong-ben-tre-btr-ben-tre/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre-p1265106
https://batdongsanviet.vn/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-hue-144-btr-phuong-phu-khuong-ben-tre-btr-ben-tre/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre-p1242938
https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre-td-337496
https://chuyennhadat.com.vn/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-hue-phuong-phu-khuong/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre-pr11512653.htm
https://www.homeme.vn/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre-p729810.html
https://nhadat24h.com/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre-bds2124628.html
https://nhadatchuyennghiep.com/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-hue-phuong-phu-khuong/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre-pr11512659.htm
https://nhadatinfo.com/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-hue-phuong-phu-khuong/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre-pr12750490.htm
http://www.raovat.info/raovat-6949347/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre.html
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre-1.html
https://tinbatdongsan.com/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-hue-phuong-phu-khuong/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre-pr19052785.htm
https://tinchinhchu.net/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-hue-144-btr-phuong-phu-khuong-ben-tre-btr-ben-tre/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre-p1605645
https://timgicungco.com/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-phan-tram-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre-t2672637.html
https://phonhadat.net/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-hue-phuong-phu-khuong/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre-pr15397517.htm
https://alinhadat.vn/./thue/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre-681104
https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-hue-144-btr-phuong-phu-khuong-ben-tre-btr-ben-tre/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre-p1265107
https://batdongsanviet.vn/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-hue-144-btr-phuong-phu-khuong-ben-tre-btr-ben-tre/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre-p1242937
https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre-td-337497
https://chuyennhadat.com.vn/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-hue-phuong-phu-khuong/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre-pr11512654.htm
https://nhadat24h.com/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre-bds2124627.html
https://nhadatchuyennghiep.com/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-hue-phuong-phu-khuong/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre-pr11512658.htm
https://nhadatinfo.com/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-hue-phuong-phu-khuong/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre-pr12750489.htm
http://www.raovat.info/raovat-6949346/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre.html
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre.html
https://timgicungco.com/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-phan-tram-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre-t2672635.html
https://tinbatdongsan.com/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-hue-phuong-phu-khuong/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre-pr19052787.htm
https://tinchinhchu.net/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-hue-144-btr-phuong-phu-khuong-ben-tre-btr-ben-tre/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre-p1605646
https://phonhadat.net/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-hue-phuong-phu-khuong/cho-thue-nha-nguyen-can-moi-99-khu-vuon-uom-thanh-pho-ben-tre-pr15397515.htm

Đặc điểm bất động sản

  • Bến Tre
  • Cho thuê

Thông tin liên hệ

  • 0912822354

bbbbbbbbbb

Hotline: 88888888888

Địa chỉ:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

[woocommerce_my_account]