Cho thuê nhà nguyên căn mặt tiền lộ nhựa xã phú Hưng thành phố Bến Tre!

  • 220 m²
  • 5 triệu /tháng.
  • Bến Tre

Thông tin mô tả

Cho thuê nhà nguyên căn mặt tiền lộ nhựa xã phú Hưng thành phố Bến Tre!
Nhà chữ L, rộng rãi, sân rộng có thể mở quán cà phê, tạp hoá nhỏ! Khu dân cư đông!
Đường lộ nhựa 6m! Có 1 phòng khách lớn, 1 phòng khách nhỏ, khu bếp rộng rãi, 3 phòng ngủ, 1 WC.
Diện tích : 220 m² (10×22)
Giá : 5 triệu /tháng. Cọc 1 tháng.
Địa chỉ : Đường Nguyễn Thị Định, Xã Phú Hưng, Thành phố Bến Tre,tỉnh Bến Tre
Liên hệ : 0912822354

https://alinhadat.vn/./thue/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-lo-nhua-xa-phu-hung-thanh-pho-ben-tre-681125
https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-thi-dinh-144-btr-1-xa-phu-hung-ben-tre-btr-ben-tre/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-lo-nhua-xa-phu-hung-thanh-pho-ben-tre-p1265133
https://batdongsanviet.vn/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-thi-dinh-144-btr-1-xa-phu-hung-ben-tre-btr-ben-tre/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-lo-nhua-xa-phu-hung-thanh-pho-ben-tre-p1242964
https://chuyennhadat.com.vn/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-thi-dinh-xa-phu-hung/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-lo-nhua-xa-phu-hung-thanh-pho-ben-tre-pr11512707.htm
https://nhadat24h.com/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-lo-nhua-xa-phu-hung-thanh-pho-ben-tre-33-bds2124647.html
https://nhadatchuyennghiep.com/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-thi-dinh-xa-phu-hung/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-lo-nhua-xa-phu-hung-thanh-pho-ben-tre-pr11512714.htm
https://nhadatinfo.com/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-thi-dinh-xa-phu-hung/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-lo-nhua-xa-phu-hung-thanh-pho-ben-tre-pr12750524.htm
https://nhadatvn.com.vn/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-lo-nhua-xa-phu-hung-thanh-pho-ben-tre.bds
https://tinbatdongsan.com/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-thi-dinh-xa-phu-hung/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-lo-nhua-xa-phu-hung-thanh-pho-ben-tre-pr19052848.htm
https://timgicungco.com/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-lo-nhua-xa-phu-hung-thanh-pho-ben-tre-t2672667.html
https://tinchinhchu.net/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-thi-dinh-144-btr-1-xa-phu-hung-ben-tre-btr-ben-tre/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-lo-nhua-xa-phu-hung-thanh-pho-ben-tre-p1605672
https://phonhadat.net/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-thi-dinh-xa-phu-hung/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-lo-nhua-xa-phu-hung-thanh-pho-ben-tre-pr15397550.htm
https://alinhadat.vn/./thue/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-lo-nhua-xa-phu-hung-thanh-pho-ben-tre-681122
https://bannhadat123.vn/cho-thue-nha-thanh-pho-ben-tre-ben-tre/nguyen-can-mat-tien-lo-nhua-xa-phu-hung-thanh-eid-701728/
https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-lo-nhua-xa-phu-hung-thanh-pho-ben-tre-td-337522
https://chuyennhadat.com.vn/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-thi-dinh-xa-phu-hung/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-lo-nhua-xa-phu-hung-thanh-pho-ben-tre-pr11512706.htm
https://chonhadat.com/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-lo-nhua-xa-phu-hung-thanh-pho-ben-tre-pr346557.html
https://nhadat24h.com/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-lo-nhua-xa-phu-hung-thanh-pho-ben-tre-33-bds2124646.html
https://nhadatchuyennghiep.com/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-thi-dinh-xa-phu-hung/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-lo-nhua-xa-phu-hung-thanh-pho-ben-tre-pr11512712.htm
https://nhadatinfo.com/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-thi-dinh-xa-phu-hung/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-lo-nhua-xa-phu-hung-thanh-pho-ben-tre-pr12750523.htm
http://www.raovat.info/raovat-6949371/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-lo-nhua-xa-phu-hung-thanh-pho-ben-tre.html
https://nhadatvn.com.vn/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-lo-nhua-xa-phu-hung-thanh-pho-ben-tre.bds
https://tinbatdongsan.com/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-thi-dinh-xa-phu-hung/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-lo-nhua-xa-phu-hung-thanh-pho-ben-tre-pr19052845.htm
https://timgicungco.com/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-lo-nhua-xa-phu-hung-thanh-pho-ben-tre-t2672666.html
https://phonhadat.net/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-thi-dinh-xa-phu-hung/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-lo-nhua-xa-phu-hung-thanh-pho-ben-tre-pr15397551.htm
https://bannhadat123.vn/cho-thue-nha-thanh-pho-ben-tre-ben-tre/nguyen-can-mat-tien-lo-nhua-xa-phu-hung-thanh-eid-701727/
https://batdongsanviet.vn/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-thi-dinh-144-btr-1-xa-phu-hung-ben-tre-btr-ben-tre/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-lo-nhua-xa-phu-hung-thanh-pho-ben-tre-p1242963
https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-thi-dinh-144-btr-1-xa-phu-hung-ben-tre-btr-ben-tre/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-lo-nhua-xa-phu-hung-thanh-pho-ben-tre-p1265132
https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-lo-nhua-xa-phu-hung-thanh-pho-ben-tre-td-337521
https://chuyennhadat.com.vn/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-thi-dinh-xa-phu-hung/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-lo-nhua-xa-phu-hung-thanh-pho-ben-tre-pr11512705.htm
https://nhadat24h.com/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-lo-nhua-xa-phu-hung-thanh-pho-ben-tre-33-bds2124645.html
https://nhadatchuyennghiep.com/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-thi-dinh-xa-phu-hung/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-lo-nhua-xa-phu-hung-thanh-pho-ben-tre-pr11512710.htm
https://nhadatinfo.com/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-thi-dinh-xa-phu-hung/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-lo-nhua-xa-phu-hung-thanh-pho-ben-tre-pr12750522.htm
http://www.raovat.info/raovat-6949369/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-lo-nhua-xa-phu-hung-thanh-pho-ben-tre.html
https://nhadatvn.com.vn/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-lo-nhua-xa-phu-hung-thanh-pho-ben-tre.bds
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-lo-nhua-xa-phu-hung-thanh-pho-ben-tre.html
https://phonhadat.net/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-thi-dinh-xa-phu-hung/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-lo-nhua-xa-phu-hung-thanh-pho-ben-tre-pr15397548.htm
https://tinbatdongsan.com/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-thi-dinh-xa-phu-hung/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-lo-nhua-xa-phu-hung-thanh-pho-ben-tre-pr19052847.htm
https://timgicungco.com/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-lo-nhua-xa-phu-hung-thanh-pho-ben-tre-t2672665.html
https://tinchinhchu.net/cho-thue-nha-mat-pho-duong-nguyen-thi-dinh-144-btr-1-xa-phu-hung-ben-tre-btr-ben-tre/cho-thue-nha-nguyen-can-mat-tien-lo-nhua-xa-phu-hung-thanh-pho-ben-tre-p1605671

Đặc điểm bất động sản

  • Bến Tre
  • Cho thuê

Thông tin liên hệ

  • 0912822354

bbbbbbbbbb

Hotline: 88888888888

Địa chỉ:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

[woocommerce_my_account]