Cần Bán Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại Huyện Gò Dầu- Tỉnh Tây Ninh

  • 1068m2
  • 1ty950
  • Tây Ninh

Thông tin mô tả

Cần Bán Lô Đất Vị Trí Đẹp Tại Huyện Gò Dầu- Tỉnh Tây Ninh
Địa chỉ: Ấp 2 – Xã Bàu Đồn- Huyện Gò Dầu- Tỉnh Tây Ninh
Diện tích: 1068m2
Giá : 1ty950
Liên hệ : 0345375731
+ Gần đường lớn có thể lên thổ
+ Khu dân cư đông đúc,các tiện ích công cộng xung quanh đầy đủ
+ Pháp lý rõ ràng, đầy đủ
+ Tiềm năng lớn: Đất luôn tăng theo tình hình chung BĐS của khu vực, đảm bảo sinh lời.
=> Liên hệ ngay để được xem và mua nhanh nhất!!!

https://muaban.net/bat-dong-san/ban-dat-tho-cu/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-id68812435

https://www.nhatot.com/mua-ban-dat-huyen-go-dau-tay-ninh/106181118.htm?_gl=1*42dgtc*_ga*NDM0MDk0MjI5LjE2ODMxMTMyMDM.*_ga_XQVN5K27XX*MTY4MzQyNzk4NS4xNy4xLjE2ODM0MzIwNTEuMzcuMC4w&_ga=2.37615461.41185040.1683113203-434094229.1683113203

https://batdongsannhadat.com.vn/bat-dong-san/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-2/
https://nhadat24h.com/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-bds2569481.html
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-vu-ngoc-thu-pd14758973.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-12-xa-bau-don/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-pr13613364.htm
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-12-583-tni-xa-bau-don-go-dau-tni-tay-ninh/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-p2062055
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-12-xa-bau-don/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-pr19987830.htm
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-22b-xa-bau-don/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-pr16265826.htm
https://bannhadat123.vn/ban-dat-huyen-go-dau-tay-ninh/can-lo-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-eid-1015026/
https://batdongsannhadat.com.vn/bat-dong-san/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh/
http://dangtinauto.net/vn/san-giao-dich/raovat-214640/Can-Ban-Lo-Dat-Vi-Tri-Dep-Tai-Huyen-Go-Dau-Tinh-Tay-Ninh.aspx
https://www.homeme.vn/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-p851061.html
https://khonhadat.vn/ban-dat-huyen-go-dau/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-1816666.html
https://nhadat24h.com/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-bds2569480.html
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-12-xa-bau-don/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-pr13613362.htm
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-duong-van-khanh-pd14758972.htm
https://nhaf.com.vn/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-n255774.bds
http://www.raovat.info/raovat-7367129/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh.html
https://raovat49.com/s/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-4629443
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-22b-xa-bau-don/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-pr19987831.htm
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-12-583-tni-xa-bau-don-go-dau-tni-tay-ninh/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-p2062056
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-12-xa-bau-don/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-pr16265827.htm
https://batdongsannhadat.com.vn/bat-dong-san/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-5/
https://nhadat24h.com/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-bds2569484.html
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-12-xa-bau-don/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-pr13613368.htm
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-do-thu-phuong-pd14758974.htm
http://www.raovat.info/raovat-7367134/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh.html
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-22b-xa-bau-don/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-pr16265830.htm
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-12-583-tni-xa-bau-don-go-dau-tni-tay-ninh/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-p2062060
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-22b-xa-bau-don/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-pr19987836.htm
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh.html
https://batdongsannhadat.com.vn/bat-dong-san/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-3/
https://nhadat24h.com/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-bds2569485.html
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-12-xa-bau-don/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-pr13613369.htm
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-nguyen-quang-hai-pd14758976.htm
http://www.raovat.info/raovat-7367135/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh.html
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh.html
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-22b-xa-bau-don/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-pr16265831.htm
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-22b-xa-bau-don/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-pr19987837.htm
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-12-583-tni-xa-bau-don-go-dau-tni-tay-ninh/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-p2062061
https://bannhadat123.vn/ban-dat-huyen-go-dau-tay-ninh/can-lo-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-eid-1015027/
https://batdongsan24h.com.vn/ban-dat-huyen-go-dau/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-2881728.html
https://batdongsannhadat.com.vn/bat-dong-san/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-4/
https://gaapnow.com/626869/7/Can-Ban-Lo-Dat-Vi-Tri-Dep-Tai-Huyen-Go-Dau–Tinh-Tay-Ninh.html
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-12-xa-bau-don/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-pr13613367.htm
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-to-ngoc-lam-pd14758975.htm
http://www.raovat.info/raovat-7367133/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh.html
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-22b-xa-bau-don/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-pr16265829.htm
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-22b-xa-bau-don/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-pr19987835.htm
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-12-583-tni-xa-bau-don-go-dau-tni-tay-ninh/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-p2062059
https://bannhadat123.vn/ban-dat-huyen-go-dau-tay-ninh/can-lo-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-eid-1015035/
https://batdongsan24h.com.vn/ban-dat-huyen-go-dau/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-2881738.html
https://batdongsannhadat.com.vn/bat-dong-san/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-9/
https://gaapnow.com/626878/7/Can-Ban-Lo-Dat-Vi-Tri-Dep-Tai-Huyen-Go-Dau–Tinh-Tay-Ninh.html
http://i-nhadat.com/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-4205696.html
https://nhadat24h.com/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-bds2569497.html
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-le-thu-sang-pd14758990.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-12-xa-bau-don/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-pr13613382.htm
http://www.raovat.info/raovat-7367145/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh.html
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-3.html
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-12-583-tni-xa-bau-don-go-dau-tni-tay-ninh/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-p2062073
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-22b-xa-bau-don/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-pr19987854.htm
https://bannhadat123.vn/ban-dat-huyen-go-dau-tay-ninh/can-lo-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-eid-1015034/
https://batdongsannhadat.com.vn/bat-dong-san/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-8/
https://nhadat24h.com/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-bds2569494.html
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-12-xa-bau-don/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-pr13613379.htm
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-nguyen-kim-lien-pd14758986.htm
http://www.raovat.info/raovat-7367142/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh.html
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-22b-xa-bau-don/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-pr19987848.htm
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-12-583-tni-xa-bau-don-go-dau-tni-tay-ninh/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-p2062068
https://bannhadat123.vn/ban-dat-huyen-go-dau-tay-ninh/can-lo-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-eid-1015032/
https://batdongsannhadat.com.vn/bat-dong-san/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-7/
http://dangtinauto.net/vn/san-giao-dich/raovat-214646/Can-Ban-Lo-Dat-Vi-Tri-Dep-Tai-Huyen-Go-Dau-Tinh-Tay-Ninh.aspx
https://nhadat24h.com/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-bds2569493.html
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-hang-1970-pd14758985.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-12-xa-bau-don/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-pr13613378.htm
http://www.raovat.info/raovat-7367141/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh.html
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-22b-xa-bau-don/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-pr19987845.htm
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-22b-xa-bau-don/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-pr16265837.htm
https://bannhadat123.vn/ban-dat-huyen-go-dau-tay-ninh/can-lo-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-eid-1015031/
https://batdongsannhadat.com.vn/bat-dong-san/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-7/
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-phan-ha-thuy-pd14758984.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-12-xa-bau-don/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-pr13613377.htm
http://www.raovat.info/raovat-7367140/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh.html
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-22b-xa-bau-don/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-pr19987846.htm
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-12-583-tni-xa-bau-don-go-dau-tni-tay-ninh/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-p2062066
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-2.html
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-22b-xa-bau-don/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-pr16265840.htm
https://batdongsan24h.com.vn/ban-dat-huyen-go-dau/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-2881735.html
https://batdongsannhadat.com.vn/bat-dong-san/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-6/
https://nhadat24h.com/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-bds2569487.html
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-12-xa-bau-don/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-pr13613371.htm
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-duong-hong-hoa-pd14758977.htm
http://www.raovat.info/raovat-7367139/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh.html
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-1.html
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-12-583-tni-xa-bau-don-go-dau-tni-tay-ninh/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-p2062065
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-22b-xa-bau-don/can-ban-lo-dat-vi-tri-dep-tai-huyen-go-dau-tinh-tay-ninh-pr19987844.htm

Đặc điểm bất động sản

  • Tây Ninh
  • Bán đất

Thông tin liên hệ

  • 0345375731

QC ĐT Địa Ốc Xanh

Hotline: 0363962266

Địa chỉ:

La Khê - Hà Đông - Hà Nôi

[woocommerce_my_account]