Cần Bán Lô Đất Nông Nghiệp Tại Huyện Định Quán, Đồng Nai

  • 9.650 m2
  • 2,7 tỷ
  • Đồng Nai

Thông tin mô tả

Cần Bán Lô Đất Nông Nghiệp Tại Huyện Định Quán, Đồng Nai
Địa chỉ: Đường Liên Xã, Xã Ngọc Định, Huyện Định Quán, Đồng Nai
Diện tích: 9.650 m2
Giá : 2,7 tỷ
Liên hệ : 0917117066(chính chủ)
+ Đất nông nghiệp trồng xoài đang thu hoạch
+ Cách quốc lộ 20 chỉ 600m
+ Pháp lý rõ ràng, đã có sổ
+ Tiềm năng lớn , đảm bảo sinh lời nhanh
=> Liên hệ ngay để được xem và mua nhanh nhất!!!

https://www.nhatot.com/mua-ban-dat-huyen-dinh-quan-dong-nai/101364490.htm?_gl=1*1qagyva*_ga*ODA4NTEzMTkzLjE2NDQ4NTUwODI.*_ga_XQVN5K27XX*MTY2OTE3OTM4OC4yMzEuMS4xNjY5MTgzMDIzLjU0LjAuMA..&_ga=2.176926497.522558775.1668320218-808513193.1644855082

https://dothi.net/ban-dat-xa-ngoc-dinh/ban-dat-tai-xa-ngoc-dinh-dinh-quan-dong-nai-dien-tich-9650m2-pr14348478.htm

https://muaban.net/bat-dong-san/ban-dat-tho-cu/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-id68599183

https://airaovat.com/dong-nai/mua-ban-nha-dat/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-2634173.html
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-duong-quoc-lo-20-237-dna-xa-ngoc-dinh-dinh-quan-dong-nai/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-p1543739
http://i-nhadat.com/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-3922324.html
http://i-batdongsan.com/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-4324866.html
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-do-thu-phuong-pd14430116.htm
https://nhadat24h.com/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-bds2394247.html
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-quoc-lo-20-xa-ngoc-dinh/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-pr13218299.htm
http://www.raovat.info/raovat-7195720/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai.html
http://nhadatviet247.net/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-3070295.html
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai.html
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-quoc-lo-20-xa-ngoc-dinh/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-pr15940483.htm
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-quoc-lo-20-xa-ngoc-dinh/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-pr19602521.htm
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-quoc-lo-20-237-dna-xa-ngoc-dinh-dinh-quan-dong-nai/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-p1869394
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-duong-quoc-lo-20-237-dna-xa-ngoc-dinh-dinh-quan-dong-nai/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-p1543735
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-vu-ngoc-thu-pd14430110.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-quoc-lo-20-xa-ngoc-dinh/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-pr13218296.htm
https://nhadat24h.com/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-bds2394244.html
http://www.raovat.info/raovat-7195717/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai.html
https://raovat49.com/s/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-4288091
http://www.timmuanhadat.com.vn/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-2379592.html
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-quoc-lo-20-xa-ngoc-dinh/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-pr19602516.htm
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-quoc-lo-20-237-dna-xa-ngoc-dinh-dinh-quan-dong-nai/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-p1869388
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-duong-quoc-lo-20-237-dna-xa-ngoc-dinh-dinh-quan-dong-nai/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-p1543737
https://nhadat24h.com/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-bds2394248.html
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-nguyen-quang-hai-pd14430117.htm
https://nhadatvn.com.vn/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai.bds
http://www.raovat.info/raovat-7195722/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai.html
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-quoc-lo-20-xa-ngoc-dinh/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-pr15940484.htm
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-1.html
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-quoc-lo-20-237-dna-xa-ngoc-dinh-dinh-quan-dong-nai/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-p1869395
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-quoc-lo-20-xa-ngoc-dinh/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-pr19602523.htm
https://airaovat.com/dong-nai/mua-ban-nha-dat/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-2634171.html
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-duong-quoc-lo-20-237-dna-xa-ngoc-dinh-dinh-quan-dong-nai/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-p1543733
https://khonhadat.vn/ban-dat-huyen-dinh-quan/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-1711605.html
https://www.homeme.vn/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-p798082.html
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-duong-van-khanh-pd14430113.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-quoc-lo-20-xa-ngoc-dinh/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-pr13218297.htm
https://nhadat24h.com/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-bds2394245.html
http://www.raovat.info/raovat-7195719/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai.html
https://nhadatvn.com.vn/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai.bds
http://nhadatviet247.net/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-3070292.html
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-quoc-lo-20-xa-ngoc-dinh/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-pr19602518.htm
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-quoc-lo-20-237-dna-xa-ngoc-dinh-dinh-quan-dong-nai/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-p1869390
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-quoc-lo-20-xa-ngoc-dinh/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-pr15940481.htm
https://airaovat.com/dong-nai/mua-ban-nha-dat/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-2634172.html
https://batdongsan24h.com.vn/ban-dat-huyen-dinh-quan/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-2660197.html
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-duong-quoc-lo-20-237-dna-xa-ngoc-dinh-dinh-quan-dong-nai/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-p1543734
https://gaapnow.com/450413/7/Can-Ban-Lo-Dat-Nong-Nghiep-Tai-Huyen-Dinh-Quan-Dong-Nai.html
http://i-nhadat.com/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-3922322.html
http://i-batdongsan.com/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-4324864.html
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-to-ngoc-lam-pd14430111.htm
https://nhadat24h.com/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-bds2394243.html
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-quoc-lo-20-xa-ngoc-dinh/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-pr13218295.htm
http://www.raovat.info/raovat-7195718/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai.html
https://nhadatvn.com.vn/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai.bds
http://www.timmuanhadat.com.vn/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-2379593.html
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-quoc-lo-20-xa-ngoc-dinh/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-pr19602517.htm
https://tructiep.vn/nhuong-qsd-dat/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-5533471.htm
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-quoc-lo-20-237-dna-xa-ngoc-dinh-dinh-quan-dong-nai/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-p1869389
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-quoc-lo-20-xa-ngoc-dinh/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-pr15940486.htm
http://123nhadatviet.net/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-3807439.html
https://batdongsan24h.com.vn/ban-dat-huyen-dinh-quan/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-2660204.html
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-duong-quoc-lo-20-237-dna-xa-ngoc-dinh-dinh-quan-dong-nai/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-p1543749
https://gaapnow.com/450423/7/Can-Ban-Lo-Dat-Nong-Nghiep-Tai-Huyen-Dinh-Quan-Dong-Nai.html
http://i-nhadat.com/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-3922339.html
https://nhadat24h.com/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-bds2394261.html
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-le-thu-sang-pd14430134.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-quoc-lo-20-xa-ngoc-dinh/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-pr13218311.htm
http://www.raovat.info/raovat-7195737/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai.html
https://nhadatvn.com.vn/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai.bds
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-3.html
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-quoc-lo-20-237-dna-xa-ngoc-dinh-dinh-quan-dong-nai/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-p1869404
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-quoc-lo-20-xa-ngoc-dinh/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-pr19602550.htm
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-quoc-lo-20-xa-ngoc-dinh/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-pr15940504.htm
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-duong-quoc-lo-20-237-dna-xa-ngoc-dinh-dinh-quan-dong-nai/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-p1543748
https://nhadat24h.com/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-bds2394260.html
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-nguyen-kim-lien-pd14430133.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-quoc-lo-20-xa-ngoc-dinh/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-pr13218310.htm
http://www.raovat.info/raovat-7195733/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai.html
https://nhadatvn.com.vn/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai.bds
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-quoc-lo-20-237-dna-xa-ngoc-dinh-dinh-quan-dong-nai/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-p1869401
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-quoc-lo-20-xa-ngoc-dinh/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-pr19602544.htm
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-quoc-lo-20-xa-ngoc-dinh/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-pr15940498.htm
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-hang-1970-pd14430130.htm
https://nhadat24h.com/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-bds2394259.html
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-quoc-lo-20-xa-ngoc-dinh/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-pr13218309.htm
http://www.raovat.info/raovat-7195732/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai.html
https://nhadatvn.com.vn/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai.bds
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-quoc-lo-20-xa-ngoc-dinh/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-pr19602543.htm
https://phonhadat.net/ban-dat-duong-quoc-lo-20-xa-ngoc-dinh/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-pr15940497.htm
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-duong-quoc-lo-20-237-dna-xa-ngoc-dinh-dinh-quan-dong-nai/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-p1543746
https://nhadat24h.com/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-bds2394258.html
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-phan-ha-thuy-pd14430129.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-quoc-lo-20-xa-ngoc-dinh/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-pr13218307.htm
http://www.raovat.info/raovat-7195730/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai.html
https://nhadatvn.com.vn/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai.bds
http://www.timmuanhadat.com.vn/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-2379601.html
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-quoc-lo-20-237-dna-xa-ngoc-dinh-dinh-quan-dong-nai/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-p1869400
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-quoc-lo-20-xa-ngoc-dinh/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-pr19602542.htm
https://123nhadatviet.com/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-5429808.html
http://123nhadatviet.net/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-3807437.html
https://batdongsan24h.com.vn/ban-dat-huyen-dinh-quan/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-2660203.html
https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-duong-quoc-lo-20-237-dna-xa-ngoc-dinh-dinh-quan-dong-nai/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-p1543747
http://i-batdongsan.com/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-4324874.html
http://i-nhadat.com/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-3922337.html
https://nhadat24h.com/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-bds2394257.html
https://nhadattop1.com/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-duong-hong-hoa-pd14430128.htm
https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-quoc-lo-20-xa-ngoc-dinh/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-pr13218306.htm
http://www.raovat.info/raovat-7195731/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai.html
http://nhadatviet247.net/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-3070299.html
http://www.timmuanhadat.com.vn/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-2379602.html
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-2.html
https://tinchinhchu.net/1-ban-dat-duong-quoc-lo-20-237-dna-xa-ngoc-dinh-dinh-quan-dong-nai/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-p1869402
https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-quoc-lo-20-xa-ngoc-dinh/can-ban-lo-dat-nong-nghiep-tai-huyen-dinh-quan-dong-nai-pr19602545.htm

Đặc điểm bất động sản

Thông tin liên hệ

  • 0917117066

QC ĐT Địa Ốc Xanh

Hotline: 0363962266

Địa chỉ:

La Khê - Hà Đông - Hà Nôi

[woocommerce_my_account]