Cần Bán Căn Nhà Liền Kề Khu Đô Thị Greenpark Thanh Hóa

  • 5x17m
  • 3ty6( đã hoàn thiện)
  • Thanh Hóa

Thông tin mô tả

Cần Bán Căn Nhà Liền Kề Khu Đô Thị Greenpark Thanh Hóa
Địa chỉ: Hải Hà – Quảng Tân – Quảng Xương – Thanh Hóa
Diện tích: 5×17
Giá : 3ty6 ( đã hoàn thiện)
Liên hệ : 0819833556
+ Căn Nhà đã hoàn thiện
+ Đường mở rộng giao thông di chuyển thuận tiện
+ Khu dân cư đông đúc ,các tiện ích công cộng xung quanh đầy đủ
+ Pháp lý rõ ràng, đầy đủ
=> Liên hệ ngay để được xem và mua nhanh nhất!!!

https://muaban.net/bat-dong-san/ban-nha-mat-tien/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-id68465224

https://www.nhatot.com/mua-ban-nha-dat-huyen-quang-xuong-thanh-hoa/99410126.htm?_gl=1*ajxnaa*_ga*ODA4NTEzMTkzLjE2NDQ4NTUwODI.*_ga_XQVN5K27XX*MTY2NDI1MTcxOC4xMy4xLjE2NjQyNTE4NjMuNDguMC4w&_ga=2.108931659.890645001.1664032808-808513193.1644855082

https://airaovat.com/thanh-hoa/mua-ban-nha-dat/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-2578457.html
https://bannhadat123.vn/ban-nha-huyen-quang-xuong-thanh-hoa/can-can-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-eid-818822/
https://batdongsanviet.vn/ban-nha-biet-thu-lien-ke-duong-quoc-lo-1a-621-th-3-xa-quang-tan-quang-xuong-thanh-hoa/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-p1396990
https://batdongsanviet.com.vn/ban-nha-biet-thu-lien-ke-duong-quoc-lo-1a-621-th-3-xa-quang-tan-quang-xuong-thanh-hoa/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-p1431767
https://chonhadat.com/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-pr460565.html
https://chuyennhadat.com.vn/ban-nha-biet-thu-lien-ke-duong-dt-511-xa-quang-tan-3/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-pr11817604.htm
https://gaapnow.com/344037/31/Can-Ban-Can-Nha-Lien-Ke-Khu-Do-Thi-Greenpark-Thanh-Hoa.html
https://muare.vn/posts/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa.5213104
https://nhadatchuyennghiep.com/ban-nha-biet-thu-lien-ke-duong-dt-511-xa-quang-tan-3/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-pr11817617.htm
https://nhadattop1.com/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-nguyen-thanh-thuy-pd14146004.htm
https://nhadatinfo.com/ban-nha-biet-thu-lien-ke-duong-dt-511-xa-quang-tan-3/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-pr13093936.htm
https://nhadatvn.com.vn/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa.bds
https://phonhadat.net/ban-nha-biet-thu-lien-ke-duong-dt-511-xa-quang-tan-3/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-pr15730781.htm
https://rongbay.com/Toan-quoc/Can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-g-c15-raovat-32842700.html
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-1.html
https://tinbatdongsan.com/ban-nha-biet-thu-lien-ke-duong-quoc-lo-1a-xa-quang-tan-3/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-pr19433522.htm
https://tinchinhchu.net/ban-nha-biet-thu-lien-ke-duong-quoc-lo-1a-621-th-3-xa-quang-tan-quang-xuong-thanh-hoa/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-p1758755
https://www.xemnha.com.vn/nha-dat/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa
https://airaovat.com/thanh-hoa/mua-ban-nha-dat/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-2578455.html
https://bannhadat123.vn/ban-nha-huyen-quang-xuong-thanh-hoa/can-can-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-eid-818821/
https://batdongsanviet.vn/ban-nha-biet-thu-lien-ke-duong-quoc-lo-1a-621-th-3-xa-quang-tan-quang-xuong-thanh-hoa/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-p1396986
https://batdongsanviet.com.vn/ban-nha-biet-thu-lien-ke-duong-quoc-lo-1a-621-th-3-xa-quang-tan-quang-xuong-thanh-hoa/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-p1431764
https://chonhadat.com/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-pr460562.html
https://chuyennhadat.com.vn/ban-nha-biet-thu-lien-ke-duong-dt-511-xa-quang-tan-3/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-pr11817600.htm
https://www.homeme.vn/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-p770232.html
https://nhadattop1.com/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-duong-van-khanh-pd14146001.htm
https://nhadatchuyennghiep.com/ban-nha-biet-thu-lien-ke-duong-dt-511-xa-quang-tan-3/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-pr11817613.htm
https://nhadatinfo.com/ban-nha-biet-thu-lien-ke-duong-dt-511-xa-quang-tan-3/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-pr13093932.htm
https://nhadatvn.com.vn/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa.bds
https://rongbay.com/Toan-quoc/Can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-g-c15-raovat-32842696.html
https://tinbatdongsan.com/ban-nha-biet-thu-lien-ke-duong-quoc-lo-1a-xa-quang-tan-3/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-pr19433515.htm
https://phonhadat.net/ban-nha-biet-thu-lien-ke-duong-dt-511-xa-quang-tan-3/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-pr15730777.htm
https://tructiep.vn/ban-nha/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-5444420.htm
https://nhadat24h.com/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-bds2286049.html
https://tinchinhchu.net/ban-nha-biet-thu-lien-ke-duong-quoc-lo-1a-621-th-3-xa-quang-tan-quang-xuong-thanh-hoa/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-p1758751
https://airaovat.com/thanh-hoa/mua-ban-nha-dat/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-2578454.html
https://bannhadat123.vn/ban-nha-huyen-quang-xuong-thanh-hoa/can-can-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-eid-818820/
https://batdongsanviet.vn/ban-nha-biet-thu-lien-ke-duong-quoc-lo-1a-621-th-3-xa-quang-tan-quang-xuong-thanh-hoa/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-p1396988
https://batdongsanviet.com.vn/ban-nha-biet-thu-lien-ke-duong-quoc-lo-1a-621-th-3-xa-quang-tan-quang-xuong-thanh-hoa/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-p1431765
https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-td-468807
https://chonhadat.com/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-pr460564.html
https://chuyennhadat.com.vn/ban-nha-biet-thu-lien-ke-duong-dt-511-xa-quang-tan-3/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-pr11817603.htm
https://gaapnow.com/344036/31/Can-Ban-Can-Nha-Lien-Ke-Khu-Do-Thi-Greenpark-Thanh-Hoa.html
http://i-batdongsan.com/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-4150810.html
http://i-nhadat.com/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-3760965.html
https://nhadattop1.com/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-to-ngoc-lam-pd14146003.htm
https://nhadatchuyennghiep.com/ban-nha-biet-thu-lien-ke-duong-dt-511-xa-quang-tan-3/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-pr11817615.htm
https://nhadatinfo.com/ban-nha-biet-thu-lien-ke-duong-dt-511-xa-quang-tan-3/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-pr13093934.htm
https://nhadatvn.com.vn/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa.bds
https://rongbay.com/Toan-quoc/Can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-g-c15-raovat-32842697.html
https://phonhadat.net/ban-nha-biet-thu-lien-ke-duong-dt-511-xa-quang-tan-3/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-pr15730780.htm
https://nhadat24h.com/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-bds2286050.html
https://upfree.vn/bat-dong-san/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-484885.html
https://tinbatdongsan.com/ban-nha-biet-thu-lien-ke-duong-quoc-lo-1a-xa-quang-tan-3/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-pr19433520.htm
http://123nhadatviet.net/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-3644258.html
https://123nhadatviet.com/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-5233241.html
https://batdongsanviet.vn/ban-nha-biet-thu-lien-ke-duong-quoc-lo-1a-621-th-3-xa-quang-tan-quang-xuong-thanh-hoa/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-p1396984
https://batdongsanviet.com.vn/ban-nha-biet-thu-lien-ke-duong-quoc-lo-1a-621-th-3-xa-quang-tan-quang-xuong-thanh-hoa/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-p1431763
https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-td-468806
https://chuyennhadat.com.vn/ban-nha-biet-thu-lien-ke-duong-dt-511-xa-quang-tan-3/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-pr11817595.htm
https://nhadatchuyennghiep.com/ban-nha-biet-thu-lien-ke-duong-dt-511-xa-quang-tan-3/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-pr11817607.htm
https://nhadat24h.com/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-bds2286042.html
https://nhadattop1.com/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-vu-ngoc-thu-pd14145996.htm
https://nhadatinfo.com/ban-nha-biet-thu-lien-ke-duong-dt-511-xa-quang-tan-3/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-pr13093925.htm
https://rongbay.com/Toan-quoc/Can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-g-c15-raovat-32842691.html
http://www.timmuanhadat.com.vn/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-2312906.html
https://tinbatdongsan.com/ban-nha-biet-thu-lien-ke-duong-quoc-lo-1a-xa-quang-tan-3/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-pr19433510.htm
https://upfree.vn/bat-dong-san/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-484882.html
https://tinchinhchu.net/ban-nha-biet-thu-lien-ke-duong-quoc-lo-1a-621-th-3-xa-quang-tan-quang-xuong-thanh-hoa/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-p1758746
https://phonhadat.net/ban-nha-biet-thu-lien-ke-duong-dt-511-xa-quang-tan-3/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-pr15730778.htm
https://batdongsanviet.com.vn/ban-nha-biet-thu-lien-ke-duong-quoc-lo-1a-621-th-3-xa-quang-tan-quang-xuong-thanh-hoa/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-p1431762
https://batdongsanviet.vn/ban-nha-biet-thu-lien-ke-duong-quoc-lo-1a-621-th-3-xa-quang-tan-quang-xuong-thanh-hoa/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-p1396987
https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-td-468809
https://chonhadat.com/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-pr460563.html
https://chuyennhadat.com.vn/ban-nha-biet-thu-lien-ke-duong-dt-511-xa-quang-tan-3/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-pr11817601.htm
https://nhadatchuyennghiep.com/ban-nha-biet-thu-lien-ke-duong-dt-511-xa-quang-tan-3/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-pr11817612.htm
https://nhadattop1.com/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-nguyen-quang-hai-pd14146000.htm
https://nhadatinfo.com/ban-nha-biet-thu-lien-ke-duong-dt-511-xa-quang-tan-3/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-pr13093931.htm
https://nhadatvn.com.vn/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa.bds
https://rongbay.com/Toan-quoc/Can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-g-c15-raovat-32842693.html
https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa.html
https://nhadat24h.com/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-bds2286047.html
https://phonhadat.net/ban-nha-biet-thu-lien-ke-duong-dt-511-xa-quang-tan-3/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-pr15730776.htm
https://upfree.vn/bat-dong-san/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-484883.html
https://tinbatdongsan.com/ban-nha-biet-thu-lien-ke-duong-quoc-lo-1a-xa-quang-tan-3/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-pr19433516.htm
https://tinchinhchu.net/ban-nha-biet-thu-lien-ke-duong-quoc-lo-1a-621-th-3-xa-quang-tan-quang-xuong-thanh-hoa/can-ban-can-nha-lien-ke-khu-do-thi-greenpark-thanh-hoa-p1758752

Đặc điểm bất động sản

  • Thanh Hóa
  • Bán nhà

Thông tin liên hệ

  • 0819833556

QC ĐT Địa Ốc Xanh

Hotline: 0363962266

Địa chỉ:

La Khê - Hà Đông - Hà Nôi

[woocommerce_my_account]